За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 72

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Общност

Целият космос има формата на човек и най-малката частица отговаря на съответна част от това велико, огромно тяло. Известни звезди от Млечния път, или от което и да е съзвездие, или пък цели системи могат да разговарят с теб, където и да се намираш. Те имат станции в твоя мозък. Ако разбираш езика им, всеки ден ще можеш да чуеш по една новина от Слънцето, от някоя планета, от някоя звезда.

Както в моето тяло са събрани милиарди същества, така и в света могат да живеят много хора заедно. Всички хора на Земята могат да се съберат в един общ организъм – това е големият, великият космичен човек, наречен Адам Кадмон, в когото нищо не умира, но всичко се изменя. Той поема грижата за всички същества, които съставляват неговия организъм.

Човек е частица от цялото и вследствие на това съзнанието на всички хора на Земята е събрано в едно цяло. Съзнанието на всички тези хора съставлява космическият човек.

Любовта се проявява и в най-малките частици като енергия, като импулс. Учените наричат тази енергия притегляне, сродство. Както и да я наричат, тя е една и съща – Любов на частите и Любов на цялото. Няма атом, йон, молекула, които да не съдържат всичко, да не съдържат енергията на Любовта.

Ако искате да сте здрави, мислете върху Любовта изобщо, мислете върху Любовта на растенията, на минералите. Мислете върху Любовта на слънчевите системи, мислете върху Любовта на всички живи същества.

Магнетизмът е сила, която съдейства за развитието на вселената, за развитието на всички живи същества. Движението на всички най-малки частици около един център, движението на Луната около Земята, на Земята около Слънцето, на Слънцето около други слънца, всичко това се дължи на магнетизма. Магнетизмът поддържа хармонията в живота, в цялата вселена. Ако магнетизмът изчезне, животът не може да се проявява.

Всеки планински връх отговаря на известни центрове, те пък отговарят на известни положения на Слънцето. Всички промени, които стават на Земята, зависят от промените на Слънцето, но промените на Слънцето са съвсем различни от тези на Земята. Материята е подложена на постоянни промени. Щом материята се изменя, едновременно с това се изменя и разумният живот.

Външната природа, това е човекът разложен на своите части.

Развалянето и подобряването на времето има връзка с живота на човека. Бурите, циклоните, наводненията, земетресенията имат отношение към вътрешния, органическия живот, както и към мисълта на човека.

Един народ, ако иска да бъде здрав, не трябва да изсича горите си безразборно. Така са свързани дърветата, растенията с хората, че понякога, когато се отсече дърво, в замяна един човек умира. Ако се отсекат две дървета, двама умират. Безотговорно не може да се постъпва с природата.

Един камък няма да разбира Любовта като нас, но според съзнанието, което има, и той ще участва с малкото си Любов във всеобщата Любов. И камъните имат съзнание, и в тях има живот, макар и малък. Те не са мъртви, както мислим. Нищо в природата не е мъртво. Тия камъни след хиляди години, като се търкалят по земята, ще минат от едно състояние в друго. В бъдеще хората ще ползват от тяхната енергия, от тяхната опитност.

Всички елементи в природата са свързани с вашето тяло и вашия ум и всички промени, които стават с вас, зависят от промените в природата. Един вълк, като не яде със седмици, е гладен. Вие долавяте неговото страдание и страдате заедно с него, въпреки, че не знаете от къде точно идва мъката ви. Всички неща са свързани – и радостите и скърбите, еднакво ги преживявате. Някой казва: “Не мога да търпя този човек”. Ще го търпиш, защото той е като теб.

Нашето тяло е е свързано с всички сили, които действат в природата и цялата вселена. Материята е отражение на Духа.

Трябва да имате тънък ум, за да видите, че в природата всички неща са разумни. Съществува една интимна връзка, която сърцето на природата е изградила между всички животни и човека. Всеки, който е скъсал връзката си с Бога, веднага умира. Сърцето на природата държи живота и продължава живота. Скъсате ли втората връзка – с ума на Слънцето, веднага ще дойде умопобъркването. Трябва да държите връзка с ума на Слънцето, със сърцето на природата и с душата на вселената. Вашето сърце пулсира приблизително според пулса на природата. У някои хора, ако ударите на сърцето се отличават, то е според гъстотата на средата, в която живеят. Както е организиран човек, така са и ударите. Има едни математически отношения на ударите. Сърцата на природата, на хората и на животните са свързани. Чрез сърцето на природата ще влезете в общ контакт. Докато не познавате сърцето на природата, докато функционирате със своето сърце, вашата любов ще бъде ограничена. Вашето сърце е подобно на сърцето на природата. Всяка една клетка във вашия организъм има сърце и всяко от тези сърца е свързано с общото сърце – те пулсират съобразно с туй сърце. Когато туй сърце функционира неправилно с общия организъм, тялото се разкапва. Признаете ли сърцето на природата, може да се лекувате. Ако се нараните, тогава сърцето на природата и нейните клетки идват на помощ и веднага раната заздравява.

Според някои, човек е съставен от триста милиарда клетки, но според мен, те са сто хиляди милиарда, едно грамадно общество от души. Всяка клетка си има своя строеж, свои мисли и чувства, стремежи. Обаче всички клетки се подчиняват на една централна душа. Всеки човек е една малка душица във великия Божествен организъм.

Вие сте свободни, но се подчинявате на закони, които са общи за целия организъм.

Кръвта е общият капитал, съдържа всички хранителни елементи, необходими за поддържането на живота на това многолюдно общество – човешкият организъм, в който всичко е разпределено с математическа точност. Щом се изгуби нещо от това вътрешно равновесие, настава обща криза. Онези клетки, които престават да извършват своята длъжност, стават вредни и заради общото добро, трябва да се изхвърлят навън.

Достатъчно е да се смени настроението в човека, за да се смени състоянието на клетките. Този закон е общ както за частите, така и за цялото. Когато става промяна в природата, едновременно става промяна и във всички живи същества.

Както лошата храна може да разстрои стомашната система, така и лошите мисли, чувства и желания могат да развратят клетките. Клетките са живи същества и в тях има личности, индивиди и души. Щастието зависи от това безбройно количество малки души, групирани в едно цяло.

Между всички клетки на човешкия организъм има едно разумно вътрешно единение.

Всички органи и части в човека са създадени съобразно неговия характер, неговата душа. Каквато е душата на човека, такова е и неговото тяло, какъвто е умът му, такива и очите му, и ушите му. Каквото е сърцето му, такава е устата му. Какъвто е носът, такава е интелигентността му, каквито са краката, такива са добродетелите, каквито са ръцете, такава е и неговата правда.

Слънчевият възел акумулира топлината, която идва от Слънцето и я превръща. Слънчевият възел, сърцето, знаят какво става вътре в Слънцето и онова, което става там, ще стане и вътре у нас. Ние не можем да се избавим от последствията на космическия процес в природата. Ние участваме във всички блага, но участваме и в дефицитите на слънчевата система. Всяка година се отделя от бюджета по малко и за нас, когато има печалба.

Нашият организъм, нашият духовен мир, сърце, нашия ум са проява на светове, в които са работили преди нас хиляди разумни същества.

Невъзможно е човек да унищожи себе си, понеже животът е целокупен, човек е жив елемент от едно цяло и по никой начин не може да се унищожи този жив елемент.

Един човек не може да унищожи цялото. Нито пък цялото може да унищожи, да разруши своите части.

Растенията вън от човека не съществуват, а и човек вън от растенията не съществува. Растенията, животните, човекът, слънцето, звездите, всичко това съставлява едно цяло, един организъм, в който функционира един Дух.

Човек е колективно същество в съдружие не с няколко, а хиляди души – цяло общество сте и всички тези същества живеят на едно място, а вие казвате, че сте сами.

Като уважавате другите, уважавате себе си. Като познавате другите хора, познавате и себе си.

Всички вие съставлявате един организъм на Бога, който се проявява. Всички вие съставлявате едно грамадно тяло, в което Божественият Дух работи. Не може да се избавите от това влияние.

Човек не е сам в света. Той е свързан с цяло общество. Ако ти направиш услуга някому, ти правиш услуга на цялото общество. Всеки човек представлява цял народ. Дори всеки един от нас представлява човечеството. В организма на човечеството вие може да сте вежди, или очи, или уши, крак, ръка, нос, косъм, клетка. В големия космичен човек все сте нещо.

Душата е това, в което всичко живее. Тя включва в себе си цялото пространство, всички сили, цялата материя, всичко видимо и невидимо.

Тези 18 милиона години, откакто се е появил човек на земята, помните ли ги? Тези 18 милиона години са в съзнанието на човечеството. Цялото човечество представлява едно съзнание. Когато съзнанието на цялото човечество ви стане близко, то ще се отвори и ще разшири вашето съзнание. Колкото то повече се разширява, толкова повече ще започнете да си спомняте далечното минало от преди милиони години.

Бог трябва да съществува като мощна идея в съзнанието и в ума на човека. Ако човек не мисли за природата, откъде ще почерпи сили и материали, с които да работи? Човек живее в безпределното пространство, от всички небесни тела получава подаръци като от една велика майка, но не му идва на ум да прати едно благодарствено писмо за благата, които получава. Има поща за онзи свят, но вие сте забравили къде се намира. Може да сте учени, но забравяте съществените неща. Благодарността е съществено нещо.

Пожелавайте си доброто, разумното. На всичко живо, което виждате, пожелавайте му доброто, понеже Бог се проявява във всичко. Като не желаеш доброто, ти спъваш Божия процес, спъваш и себе си, понеже всичко, което става в света, е свързано с нас.

В нас съществува едно малко количество злато, което е съществено. И злато съществува, и всички елементи, от които космосът е създаден – всичко това го имаме вътре в нас. Електричество има, магнетизъм има, етер има, това е в реда на материята. Чрез тези малки частици ние общуваме с големия свят, ние постоянно възприемаме. Каквото става в големия свят, става и у нас. Да кажем, става някаква реформа в небесното пространство, в някоя слънчева система – веднага у нас настава една пертурбация, понеже сме свързани повече с тази система. А вие не може да намерите причината. Ако ви кажат, че еди на кое си място в пространството стават промени, вие казвате: “Какво влияние има това слънце върху мен, малкия, дребния човек?” Питам: ако един железен прът, дълъг сто метра, започнете да го нагорещявате, няма ли да почувствате топлината след време? Като достигне другия край, непременно ще я почувствате. Връзка има.

Щеше да бъде голяма нещастие за нас, ако ние не бяхме свързани с цялата вселена. Ние сме съпричастни със създаването на всички блага, които съществуват в природата. Понеже сме свързани и с цялата вътрешност на земята, с всички ония промени, които стават в нея, то земетресенията, движенията и измененията на почвата, синтеза на някои нови елементи, някой нов контакт или някакво изключение, всичко това го чувстваме. Понякога хората предчувстват земетресения, петлите престават да пеят, кучетата бяга, жабите, раците, рибите и всичко, което живее във водата – бяга. Ако земетресението е голямо, то в нагъването на пластовете те могат да пострадат и затова бягат. Тия същества възприемат, че иде нещо страшно и затова бягат на свобода. Те чувстват нещо страшно. Някой ти казва: “Не зная защо, но днес ми е стегната душата”. Та днес в Америка става земетресение и всичко хора там страдат! Като стане земетресение, ти казваш: “Какъв дявол беше, че дойде”. Никакъв дявол няма! Но те телеграфират, казват: “Става земетресение, вземайте мерки, защото това земетресение ще дойде и при вас”. Защото земетресението върви шахматно в противоположни полюси. Ако стане в Америка, то непременно ще дойде и в противоположния полюс. Ти виждаш, че един човек страда. Това страдание е предупреждение, че то ще дойде и при тебе. Ако си умен, ще го предотвратиш.

Хората са свързани помежду си с нещо невидимо, което оказва известно влияние върху тях. Тази е причината, дето хората съзнателно или несъзнателно си влияят. Човек излъчва особена, динамична енергия, която се отразява и върху окръжаващите.

Не съжалявайте за сегашния си живот. Не съжалявайте за сегашните си погрешки. Не съжалявайте за сегашните си мисли, чувства, постъпки – за нищо не съжалявайте. Поправяйте само. Използвайте всичко онова, което ви е дадено. Защото това, което вие мислите и чувствате, не е само ваше. То принадлежи на цялото човечество. Понякога чувстваш, че си грешен. Но ти сам не можеш да изправиш света. И след като се изправиш и като станеш светия, ти пак ще чувстваш, че ти липсва нещо. Ние можем да бъдем свободни, само когато цялото човечество се обърне, когато всички се издигнем и изчистим. Докато всички хора на земята не се освободят, всякога ще чувстваме някаква липса. Ти си щастлив, но ще видиш, че твоят брат някъде страда. При това положение ти не можеш да бъдеш щастлив, не можеш да бъдеш спокоен. Майката може да бъде здрава, но когато детето й боледува, тя не може да бъде спокойна. Бащата може да бъде здрав и щастлив, но като вижда, че синът му боледува, той не може да бъде спокоен. Когато бащата вижда, че синът му върви по крив път, той не може да бъде щастлив. Има неща в живота, които ни засягат. Човек не може да живее само за себе си в света.

Хората представляват система от скачени съдове, според която ако един човек се разболее или страда, хиляди хора боледуват или страдат заедно с него. Неразумният живот на един човек се отразява вредно върху всички хора. Като знае отговорността, която носи за постъпките си, човек трябва да живее добре.

Мъдростта казва: “Не създавайте онези условия, при които може да влошите вашето сегашно положение, защото ще ме викате, аз няма да ви се обадя”. Сега не искам да оставя във вашия ум мисълта, че вие сте отговорни. Казвам: в света съществува една обща отговорност. Ако речем да съдим света, трябва да повикаме всички хора, които са живели от памтивека, всички са взели участие. Ако светът трябва да има една съдба, то всички хора трябва да вземат дял от доброто и злото. Не да се направи само един човек виновен, а друг – невинен. Всички трябва да носят равномерно отговорност, съзнателно трябва да носят, не по закон. Всеки човек трябва да има съзнание, че трябва да носи тази отговорност.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 72

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред