За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 64

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Мисъл

Като говорим за мисълта, трябва да знаем, че тя по своя произход не е човешко дело. Мисълта е Божествен процес. Имате една канализация, през която тече водата. Каква е ползата, че през тази канализация тече вода? Ползата е за самата чешма. Ако водата свободно изтича, и чешмата, и цялата канализация ще са здрави. Но ако тази канализация се запуши някъде, напрежението ще бъде толкова голямо, че тръбите ще се пукнат и самият извор ще пресъхне. Следователно всеки човек е един извор, от който Божественото трябва да изтича навън.

Здравият човек мисли по един начин, болният мисли по друг. Сиромахът мисли по един начин, богатият мисли по друг. Ученият мисли по един начин, неукият мисли по друг. Добрият мисли по един начин, лошият мисли по друг. Всички хора при разни условия мислят различно. Мисълта на всеки човек съответства на неговото вътрешно състояние. Но трябва да се определи какво нещо е мисълта. Туй, което хората наричат мисъл, то всъщност не е мисъл. Да близнеш една капка водица, това не значи още, че си се запознал с водата. Само чрез водата, която утолява твоята жажда, може да усетиш нейната сила. Днес човешката мисъл не може да произведе онзи ефект и да задвижи ония процеси, които мисълта е в състояние да създаде. Единствената творческа сила в света с най-голяма мощ, това е мисълта. Тя е външната страна на онова, което е неизменно в света. Целият външен материален свят е израз на една велика мисъл, която съществува зад този свят.

Мозъкът приема мисълта, той не я произвежда. Мозъкът е подобен на радиото, което отдалече хваща звуковите вълни и ги предава. Така и мозъкът възприема мислите и ги предава, значи възприема мисълта от друг свят. Чрез мозъка си ние се влияем от един свят много по-висок от нашия.

Всяка мисъл, която не носи в себе си живот, знание и свобода, не е Божествена, тя е човешка. Човешките мисли не са лоши, но те не носят в себе си живот, знание и свобода, на тях не може да се разчита.

Досега сте градили с тези мисли, затова имате хилави тела, затова след 60 години се подпирате с тояжка. И хората продължават да вярват повече на човешкото, отколкото на Божественото.

По-неустойчиво нещо от човешкия организъм няма. Има една топка в човешкия мозък, така се върти, хиляди обръщания прави и от обръщанията на тази топка зависи как сядате, как ходите, как се движите. Старите хора не могат да пазят равновесие. Или нещо се случи, тази топка престава да се върти. Много неустойчиво е човешкото тяло и тази топка трябва да се задвижва правилно, за да може правилно да вървите.

Туй, което се върти, е човешката мисъл. Извършва сто милиарда обръщания за една секунда. Това е на физическото поле. В духовния свят – четиристотин квадралиона обръщания за една секунда. В умствения свят – едно число от сто милиона на десета степен.

Ако се сравни бързината на светлината с бързината на човешката мисъл, то бързината на светлината е като биволска кола. Мисълта се движи с квадралиони километри в секунда.

Човешките мисли не са нищо друго, освен форми на Божествената светлина.

Мислите се раждат в умствения свят, там се отглеждат, а на физическия свят се реализират.

Всяка мисъл е едно възвишено същество, един ангел, който временно обитава в човека. Засега учените изучават светлината в нейните най-прости проявления. Те не подозират даже, че светлината носи известни мисли със себе си.

Ако разглеждате човешката мисъл с окото на ясновидеца, ще забележите, че тя е съставена от множество малки свещици. Светлината на мисълта е силна, мека и приятна. На нея може да се чете. Лъчите, които излизат от периферията и от центъра на Слънцето, се превръщат в мисли и чувства. Правите мисли и чувства идват от Слънцето и така мислите се проявяват чрез мозъка, но мозъкът не създава мислите.

Като изучавате закона за наследствеността, за раждането на децата, ще изучавате и вашите мисли. Например има мисли от мъжки и от женски характер. Вие трябва да различавате мислите си. Ако в ума ви се роди една положителна мисъл, ще знаете, че тя е от мъжки произход. Тя носи в себе си светлина. Тази мисъл събужда в човека нещо възвишено и благородно. Ония мисли пък, които са проводници на отрицателни сили в природата, носят в себе си Любов и топлина. Те са от женски произход. Всяка мисъл, която внася в човека Любов, е дева. Когато мислите на човека се редуват правилно, една положителна и една отрицателна, и умът му се развива правилно. Каквато работа започне, той я свършва добре. Не се ли редуват правилно, няма ли известна последователност между тях, човек е изложен на голяма дисхармония в себе си, вследствие на което се блъска от един предмет на друг, от едно решение на друго.

Ясните мисли не са безплодни, а всяка безплодна мисъл, според мен, безпокои човека. Например под думата “размножаване” съвременните хора разбират едно нещо, а в живата природа тази дума има двояко значение. Ако ударите един съд в земята, той ще се размножи на малки парченца, но това не е размножаване в истинския смисъл на думата, това е раздробяване. Когато хората вървят по този процес, те се израждат. Например бащата е много умен. Синът слиза с един градус по-долу от бащиния си уровен. Неговият син пък слиза с още един градус по-долу от уровена на баща си и т.н. Срещат се такива поколения в живота, които постепенно се израждат – вървят в низходяща степен. Туй не е размножаване, това е раздробяване.

Кога предметите се виждат ясно и кога смътно? Някои неща са смътни в нашите умове. Значи не са на фокус. Ако предметът се постави точно на фокус, имаме ясна представа за него. Всички неща, които във вашия ум или във вашите чувства са на фокус, вие ги обичате, защото образите им са ясни. Казвате: “Имам ясна представа”. Ясната представа е зрял плод; неясната, смътната представа е неузрял плод. Колкото по-високо стои дадено същество, толкова и представите му са по-ясни и всеобемащи.

Вие искате да бъдете самостоятелни в мисълта си. Самостоятелната мисъл се отличава с едно качество – тя дава подтик за растеж и за разширяване на съзнанието. В самосъзнателните мисли обезсърчение няма, не може да има.

Божествената мисъл, която носи светлина, идва от горе. Колкото човешкото чело е по-високо и широко и се повдига нагоре, толкова повече човек става проводник на Божествената мисъл.

Има зловещи мисли, които се натрапват на човека и причиняват големи страдания. Който е много любопитен и се интересува от ненужни работи, сам си създава страдания. Като знаете това, не проявявайте такова любопитство. Закон е: и добрите, и лошите работи еднакво се реализират. Това, което никак не желаеш, и то ще дойде до главата ти. Това не трябва да ви плаши, но бъдете разумни, за да знаете как да постъпвате.

Без подбудителна причина човек не може да мисли. Ти мислиш само за неща, които ти правят впечатление. Всяко впечатление е някаква подбуда. Всеки предмет за нашия ум е дотолкова важен, доколкото произвежда някакво приятно впечатление. Обичаш да слушаш музика, понеже изпитваш нещо приятно чрез ухото. Обичаш да гледаш цветята, понеже възприемаш нещо приятно чрез окото. Обичаш да се движиш около цветята, да възприемаш аромата им, понеже действат приятно на носа ти. Обичаш някоя храна, понеже е вкусна, внася нещо в организма ти. Тоя закон е верен. Една мисъл е толкова важна за тебе, колкото е приятна за твоя ум. Едно чувство е полезно за тебе дотолкова, доколкото се отразява приятно върху сърцето ти.

Водата тече от горе на долу. Може ли тази вода по същия начин да се върне горе? За да се върне горе, тя трябва да измени посоката и състоянието си. Тя ще се изпари, ще се сгъсти, ще се охлади и ще падне във вид на дъжд. Водата ще мине по този кръг в твърдо, в течно и във въздухообразно състояние. Когато една ваша мисъл е в покой, тя е в твърдо състояние, после може да премине в движение, да придобие по-голяма енергия, както водата придобива, превръщайки се на пара. Ако вашите мисли се изменят, изменя се и вашето състояние. Да кажем, имате една идеална мисъл. След туй тя като че ли изгубва своята същност, слиза по-надолу, в по-гъстата материя, тя пак ще се върне, но трябва да мине по-дълъг период от време, докато вашите мисли и идеи се пречистят. Обаче вие не забелязвате това движение на мисълта.

Една мисъл, която е излязла от твоя мозък, ще се върне при тебе. Може още същия ден да се върне, може след една година, може след десет години, но ще се върне. Можеш да запиташ защо в единия случай скоро се връща, а в другия – по-късно? То е път. Пътят на тази, която се е върнала рано, е бил кратък.

Колкото по-възвишени мисли минават през човешката глава, толкова по-фина храна представляват те за човека. Не само с хляб се живее, но и с всяко Слово, което излиза от Бога. Силата на човека седи в неговата мисъл. Мисълта храни човека, както и хлябът. Ако мислите не са здравословни, колкото и да се храни физически, той пак ще линее. Който живее по законите на Любовта, на вярата, на надеждата, той и със сухи корички хляб може да бъде здрав и весел. Словото Божие е живият хляб, сгъстена Божествена енергия. Житното зърно е едно от любимите деца на ангелите. То не е нещо обикновено. Колкото повече го дъвчете, толкова повече дава.

Въздухът е носител на Божествените мисли, които първо преминават през дихателната система, дето се преработват, трансформират и оттам чрез кръвта отиват в мозъка.

Божествените мисли не се възприемат направо чрез мозъка. От въздуха чрез вдишване отиват в белите дробове, после в мозъка, който ги облича във форми и изявява навън, за да станат видими. Въздухът е главният носител на мислите. Ако при сегашните условия се отнеме въздухът, човек не би могъл да възприеме никаква мисъл. Ето защо трябва да дишате правилно, за да възприемате Божествените мисли и да ги предавате после на мозъка. Но аз не говоря за въздуха като смес от четири пети азот и една пета кислород плюс още други примеси и утайки, а за онзи първичен елемент, онази първична есенция, която служи днес като условие за живот. Затова, когато човек диша, съзнанието му трябва да бъде будно, защото мислите, които се пренасят чрез въздуха, през дробовете, ще се възприемат от съзнанието.

За да може мисълта ви да бъде правилна, трябва да работите с трите единици. Числото три служи за основа на нашата мисъл. Не може да се прояви някаква деятелност във вас, ако не турите трите числа в действие. Ако у вас се появи едно желание, то ще бъде във връзка с вашия стомах. След това ще започнат да функционират вашите дробове. И най-после по обратен път умът ще стимулира стомаха да достави материал за работа. А пък числото две съгражда дробовете. Чрез дробовете мисълта се съгражда. Чрез стомаха се събира материал за мисълта, а чрез ума мислите се привеждат в действие, добиват цена. Мисълта дава цена на нещата. Тогава ето как определяме ние една права мисъл: тя има движение и определена посока. При това движение се получава известно количество топлина, а самото движение се направлява от светлината.

Една мисъл трябва да цъфне и да узрее като плод. И за постъпките е същият закон.

Здравето седи в пълното горене. В този живот трябва да се научим горенето да става правилно, за да не се натъкваме на болезнени състояния. В мисълта, когато светлината не е в пълната си степен на горене, когато пуши или дими, пак имаме болезнени състояния. Пълно горене трябва да има в мисълта, а за това е необходимо тя да бъде чиста, абсолютно чиста, защото мислите, чувствата и действията трябва да отидат в духовния свят, и ако ги приемат там, ти ще се радваш, а ако не ги приемат, ще ти ги върнат и ти ще почувстваш голяма скръб.

Ако е нечиста, скоро ще се върне твоята мисъл и ще ти кажат: “Тази мисъл е недовършена”.

Човешкият мозък е подобен на Земята, която сама по себе си не ражда. Творческата сила идва от пространството, тя е слънцето.

Човешкият дух е човешкото слънце, което като грее, поражда мисли. Благодарение на набразденото сиво вещество в мозъка циркулира мисълта. И Земята е с такива набраздявания, вдлъбнатини, които създават течения, благодарение на които ние можем да живеем. Колкото повече гънки има мозъкът, толкова повече мисли може да произведе. Тези гънки, вадички, канализират мислите.

Пирамидалните клетки по повърхността на мозъка са носители на човешката мисъл. Когато човек мисли, тези клетки се изправят, допират се с крачката си една до друга и тогава човек мисли, а когато си почива, тези клетки са свити.

В природата съществува закон на взаимодействие, на взаимопомощ. Според този закон мисълта, която достига до човека, е толкова по-права и велика, през колкото повече умове е минала, без да се накърни нейният подтик, нейната сила и чистота. Тази мисъл е Божествена.

Когато човек се занимава изключително с погрешките на хората, той дохожда до състояние да привлича към себе си астрални бактерии, които разстройват неговия организъм.

Да се занимава човек с погрешките на хората, това значи да се свързва с тях и да носи лошите влияния на тези погрешки. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство привличат съответно нисши същества. Лошите мисли са мърша.

Чистотата и светостта са хигиена. Любовта е хигиена.

Вие посаждате плодни дървета и цветя, но нищо не се прихваща или пък не вирее. Това се дължи на вашата груба аура. Лошите мисли пресушават и растенията, и хората.

Страшни са последствията от нечистотата. Ако една лоша мисъл не се размножава, лесно ще се справиш с нея, но ако се размножава, ти си изгубен. За да се запазите от последствията на лошата мисъл, излезте от порядъка на човеците и влезте в Божествения порядък.

От физическите въшки и бълхи лесно може да се освободите, но от астралните въшки и паразити как ще се освободите? Нечистите мисли образуват серум, с който тези въшки се хранят. Астралният гребен е – никакви нечисти мисли. Често оставяте разлагащи се мисли у вас, които миришат.

Ако умът е буден, лошите мисли не се приближават. Щом се захласнете някъде, лошите мисли нахълтват.

Има едно неразбиране, с което хората си причиняват беди. Хората един друг се морят. Има случаи, когато майката е станала по характер такава, че не обича едно от своите деца. То ще си замине. Ако майката обича много едно от своите деца, туй дете дълго ще живее. Но ако майката обича детето си, а детето умира, тази любов е слаба. Ако майката има любов към детето си, в нейния ум не може да влезе отрицателната мисъл, че то може да умре. Ако майката обича детето, тя не трябва да казва: “Дано Бог да не ми вземе детето!” Такава любов е слаба. Щом дойде отрицателна мисъл, туй дете може да умре. Възможно е да се случи.

Човешката мисъл върши големи пакости. Аз съм виждал хора, седят и казват: “Мисля, че скоро ще се разболея”. Не се минават три-четири седмици – разболял се. Как стана така? Ще стане, разбира се!

От хиляди години хората живеят в несъгласие, в караници и разправии. Техният живот стана причина за бомбардировките. Всяка мисъл, проектирана в пространството, се предава чрез високоговорител. Вие не подозирате, че човек може да изпрати в пространството една динамична мисъл, като бомба. Само един човек може да причини голямо нещастие на човечеството.

При сегашните условия не се изисква влиянието на страха. Методът на страха е минал. Соломон е казал: “Начало на мъдростта е страхът Господен”. Прав е Соломон, така беше по закона на инволюцията. Сега ще внесем другото правило: “Начало на мъдростта е Любовта”. Следователно методът на Соломон е внесъл страха. И Мойсей е казал: “Трябва да имате страх от Господа”. Христос обаче приема Любовта. Ако искате да се самовъзпитавате, непременно трябва да имате нещо в себе си, което да обичате. Пазете се само от едно: не мислете лошо за хората. Може да ви дойде една лоша мисъл – не я допущайте. Защото каквото мислите за хората, ще се върне към вас. Аз имам една статистика, не искам да я изнасям, за да не вземете лоши образци, да не вземете отрицателната страна. В света има и един обратен закон. Той е закон на благословението. Всяко добро, което извършите, всяка една добра мисъл, след като обиколи целия свят, ще се върне към вас със своите придобивки. И всяка една лоша мисъл, след като обиколи целия свят, пак ще се върне към вас. Мислите, които изпращате в света – и добри, и лоши, пак ще се върнат при вас.

Всеки човек чрез своя живот образува една особена форма, в която слънчевите лъчи се пречупват. Тези лъчи, ако се пречупят нехармонично, съкращават неговия живот. Ако неговите мисли бяха хармонични, ако неговата воля беше съвършена, то слънчевите лъчи биха предали едно благотворно влияние. В това отношение е необходимо всички хора да се съберат – по двама, по трима, по четирима, и да се споразумеят, хармонично да мислят, да не виждат у другите никакъв дефект. Понякога казвате: “Той има много недостатъци”. Престанете да мислите за недостатъците на хората! Недостатъкът, за който мислиш, един ден ще ти стане наследствена черта. Не мисли за недостатъците на хората! Мисли за хубавото, за да ти стане то наследство. Търсете в хората доброто – у тях има една Божествена страна, дръжте нея в ума си. Защото, ако ти мислиш зле за другите хора, най-първо ти ще пострадаш, а след това ще пострада онзи, за когото мислиш. Не бъдете вече толкова глупави.

В тялото, между душата и духа има много тясно съотношение. Имайте предвид, че стомахът е глава на душата. Стомахът е мъж. Между този мъж и главата има тясно съотношение, те се разбират добре, защото са мъже. Белите дробове са жени на мозъка, а сърцето, това е тяхното дете. И стомахът си има жена и дете. Аз с това искам само да ви накарам да разберете, че всяка мисъл, която минава през нас, ще произведе известен резултат в организма, който ще се прояви или сега, или в друг някой наш живот. Ако не поправите сега мислите си, те ще останат такива и за хиляди години напред.

Всяка мисъл произвежда физиологическо действие върху нас. После викате доктори. Не ви трябват доктори, а трябва да потърсите причината на всяка болест. Ще кажеш: “Аз съм направил устата си канал, трябва да я изчистя”. Всички хора са направили устата си канал, а искат да живеят добре. Устата ви трябва да бъде чучур на бистър извор.

Нашето бъдеще ще се определи от нашите мисли, а не от онова, което представляваме външно.

Чрез внушение може да премахнете всякакъв тумор, зависи от силата на мисълта.

Никога не изпращайте лоши мисли към един добър човек, защото тези мисли ще се върнат към вас.

Магията зависи от ума на човека – каквото мисли човек, това става.

Със своите мисли ти ковеш своята съдба. Каквато форма си създадеш сега, такова съдържание ще ти се влее в бъдеще. Затова се казва, че на каквото си постелеш, на такова ще легнеш.

Няма нещо в света, в което човек да е повярвал и да не е станало. Пазете се, не допускайте отрицателни мисли. Мине ти през ума, че детето ти ще се разболее, не минава много време и то се разболява. Мине ти през ума, че слугата ти ще те обере, след време наистина те обира.

Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта.

Вие изпъдите една лоша мисъл от главата си и казвате: “Да се махне тя!” Не разсъждавате правилно. Ако знаете закона, ще видите, че след време лошата мисъл ще се превърне в благородна. След време едно ваше лошо чувство ще се превърне в благородно. Не казвайте – “да се махат”, не ги осъждайте на смърт. И лошата постъпка след време ще се изправи, ще се превърне в благородна.

Какво трябва да правите с една лоша мисъл? Трябва ли да я изтръгнете като плевел? Не, оставете я, нека и тя расте, както и добрата мисъл. Не се безпокойте. Нека и двете мисли растат едновременно. Например ставате сутрин и наблюдавате, че през ума ви минават две мисли – една добра и една лоша. Оставете и двете мисли да се развиват свободно. Вечерта, преди да си легнете, направете сметка, дайте си отчет от каква категория са и двете мисли и като си отговорите положително, оставете лошата настрана, а на добрата дайте специални условия да се развива. Ето защо не се борете с дявола, но познавайте стоката му и не я купувайте – нищо повече.

Никога не задържайте в съзнанието си отрицателна мисъл. Дойде ти мисълта, че не можеш да пееш. Кажи: “Мога да пея”. Винаги, когато помислиш, че не можеш, кажи: “Мога да пея, искам да пея”. Всички отрицателни чувства отстранявайте. Винаги изхвърляйте всички отрицателни частици на речта, понеже една дума “не” може да те спъне за цяла година. Но не отивайте до крайност.

Туй се е случило в Париж. Отива една доста богата жена при гадателка. Тя є казва: “Днес следобед ти ще бъдеш убита от човек, на когото очите са зелени”. Тя є платила и си отишла. Влиза в един ресторант близо до дома на гледачката и вижда, че келнерът има зелени очи. Тя повикала господаря на ресторанта и му казала: “Този човек трябва да го уволниш, защото гостилницата ти ще пропадне”. Господарят я послушал и уволнил келнера. Келнерът узнал, че тя е причината за уволнението му, причаква я и я убива. Сега се поставя въпросът: кой е причината за това нещастие? Тя можеше да го избегне. Нямаше нужда да се уволнява келнерът. Гледачката не е разбрала. Тя трябваше да є каже: “Ти днес може да направиш една глупава постъпка, за която еди-кой си може да те убие”. Всяко нещо почива на един разумен закон. Нищо в света не е произволно. В природата няма никакъв произвол. Тази жена е допуснала произвол от страх. Тя можеше да напусне гостилницата и да си излезе, но в нея беше фиксирана идеята, че този келнер ще я преследва и ще я убие. Тя самата е причина за смъртта си.

Та казвам: ако допуснете една лоша мисъл и не є противопоставите една добра мисъл, непременно келнерът ще ви причака вън и ще ви причини зло.

Човек трябва да мисли. Това е здравословно за него. Но ако мислиш повече, отколкото трябва, то е равносилно на преяждане. Ако мислиш по-малко, отколкото трябва, ти приличаш на човек, който се подлага на пост.

В Индия има факири, които дълго време са изучавали характера на рибите. Даже някои англичани ги наемат да търсят бисери. Много често водолазите биват нападани от акули, но ако един такъв факир в това време седи на брега със силно концентрирана мисъл, акулите никого на нападат. Той със своята мисъл влияе на акулите в доста обширен район. Като се умори факирът и мисълта му отслабне, акулите вече свободно атакуват ловците на бисери. Питам: по какъв начин те влияят? Те пазят в тайна своето изкуство. Но ясно е, че това влияние се дължи на силната им мисъл. Но кажете ми, ако един факир може да влияе на една акула от голямо разстояние, защо вие да не можете въз основа на същите закони да се справите с неприятностите си?

Никога не се прилепвайте към някоя мисъл много интензивно, така сякаш сте готови да жертвате всичко.

Тъжните мисли се дължат на хиляди нещастни същества, които изпълват цялото пространство. С молитва и добри мисли към тях вие можете да си помогнете.

Човек, ако знае как да мисли, може да направи, да построи едно съвършено тяло и едно красиво, съвършено лице.

Някои мислят, че като се помолят или помислят за нещо и се случва. Тази мисъл или молитва трябва да я чувствате дълбоко и тогава тя ще се предаде в Божествения свят. Мисълта трябва да се превърне в едно чувство и чрез чувството да се предаде в Божествения свят. Не какво мислите за своите нужди, а как ги чувствате.

Ако мажеш косата си и я боядисваш с боя, защо да не можеш да я боядисаш с мисъл? Ако можеш да сгъстиш светлината, косата ти ще потъмнее. Щом разредиш светлината, и главата ти ще побелее.

Научете се да обличате грозните неща в красиви обвивки, както прави природата, за да не се разстройвате и гневите за нищо и никакво.

Каквото мислите, това ще стане. Твоята мисъл е подтик за целия свят. Ако знаеш да мислиш, ще се освободиш от хищниците на живота. Ако не можеш да хвърчиш с мисълта си над делничността, ти си загубен.

Мисълта може да е права, но ако не е акустична, хората не могат да я възприемат.

Ако човекът, към когото сте изпратили мисълта си, не е разположен акустично, мисълта ви ще се върне към вас, но като дисхармонична.

Големите камъни на египетските пирамиди са вдигани и премествани със силна мисъл.

Човек, за да мисли правилно, трябва да влезе във връзка със светлината. Не можеш да мислиш правилно, ако не знаеш как да възприемеш светлината. Някои хора възприемат повече светлина, отколкото трябва. Казвам: човек има нужда от определено количество светлина, която е условие за ума. Човешкият ум без светлина не може да мисли. Някоя мисъл е толкова силна, че е непоносима за човека. Понякога хората искат да създадат някоя мисъл, но в това състояние, в което се намираме, една такава мисъл може да ги обремени.

Хората, които мислят, имат нещо светло на лицето си, те виждат нещата ясно, не ходят като замаяни, не гледат с премрежени очи.

Да живеете, значи да мислите. Всеки, който не мисли, е роб.

Красиви са хората, които мислят. Грозен е човек, когато не мисли. Дадат ти един часовник, ти го разглобиш на съставните му части, това е разсъждението, а мисълта е повече от разсъждението, тя е същественото, реалното, неизменното.

Силната мисъл не работи чрез въздуха. В мисловното поле има една материя, по която човешката мисъл се предава. Има мисли, които се предават на милиони километри. Има мисли, които достигат дори по-бързо от светлината до слънчевите жители. Ако изпратиш една своя мисъл или свое чувство в етерното пространство, те веднага ще се разпространят и там съществата ще приемат твоите мисли. Тук, на Земята, си нещо като станция, но там се знае на кого е тази мисъл.

Една мисъл е права, когато засяга цялото човечество. Тогава, каквото правите за човечеството, Бог го благославя.

По-добра ограда от положителната мисъл няма.

Нашите хубави мисли са нещо като проводници на Божия Дух. Бог изпраща Духа Си чрез нас, това са хубавите и светли мисли. Като изпращаме добрите мисли и чувства в пространството, те се посаждат.

Права мисъл е онази, която и в детска, и в зряла възраст е една и съща. Разликата седи само в дълбочината на мисълта, в обосноваването є. В основата си обаче по същина тя е една. Вслушвайте се и в гласа на своето детинство. Като проследи живота си, от детинство до зряла възраст, човек ще намери корена на своите възвишени и благородни мисли и желания още в най-ранната си детска възраст. Корените на знанието се крият в душата на човека, а не в неговата възраст. Когато човек се пробуди за своя душевен живот, тогава иде истинското знание, истинската мощ и гениалност.

Има мисли, които може да ви смачкат. Например някой човек казва: “Няма Господ, няма любов, няма добро”. Сложи ви един товар на гърба – може да ви смачка, вие се обезсърчавате. Тази идея, дали има Господ, само когато станеш най-ученото, най-голямото божество, само тогава разисквай. Да ти кажа, че няма Господ, това е много тежка мисъл, изисква се юнак да я носи на гърба си.

Онова, което мисълта съдържа, е важно. Аз не смея да му кажа името, то е същественото.

Ние трябва да проектираме нашата мисъл, да є дадем един силен тласък, за да разтърсим този свят. Мисълта ни трябва да раздруса света, да го преобрази. Особено ефикасно е това, когато хората спят.

За да се реализира една мисъл в света, трябва да мине през много хора. Тя ще мине през хиляди хора, докато дойде до онзи човек, който е най-способен да я реализира. Кръгообразни връзки има в мислите. Една мисъл може да е минала през една верига от 10 000 – 20 000 души, докато един я реализира. Другите ще бъдат в тила, той ще бъде на фронта. Ще излезе на фронта и ще изпълни тази мисъл. Затова, каквото той печели, и вие печелите. Каквото той губи, и вие губите. Пък има такива, за които в даден случай цялото човечество взима участие. Значи, ако в цялото човечество има един способен човек да изпълни тази мисъл, цялото човечество печели.

Внесете надеждата в живота, или както съвременните психолози или оптимисти поддържат, внесете в ума си мисълта, че всичко онова, което желаете, е постижимо. Не се съмнявайте във възможностите, които имате. Като казваме, че всичко е възможно за един организъм, все пак възможно е само туй, което му е дадено. За птицата е възможно да лети, за рибата е възможно да плува, а за човека е възможно да мисли. Следователно всеки човек, който знае да мисли, има възможност да постигне всички блага, които се съдържат в мисленето. Сега вие може да кажете: “Ние сме мислили много пъти за неща, които не са се сбъдвали”. Не си мислил както трябва! Мисъл, която не е придружена с едно силно чувство и с една силна воля или с един възвишен резултат на земята, тази мисъл не може да се реализира.

Каква е мярката на златото? С карати го мерят, 24 карата има чистото злато. Когато разсъждаваме правилно, мислите ни имат цената на златото. Една чиста мисъл почти не се окислява. Чистите мисли се отличават с една вътрешна устойчивост. Чистите мисли са потребни за здравето на човека. Здравето на човека се обуславя от неговите чисти мисли. Ако искате да бъдете здрави, трябва да имате чисти мисли. Пропорции има: ако чистите мисли надделяват, вие ще бъдете здрави; ако нечистите мисли надделяват, ще боледувате. Ако чистите чувства надделяват, ще бъдете здрави, ако нечистите чувства надделяват, болестта ще дойде. Ако чистите постъпки надделяват, ще бъдете здрави, ако нечистите постъпки надделяват, болестта ще дойде. Това е мярката. Този закон може да го приложите при всички случаи в живота. Това, което ви се случва в живота, зависи от чистотата на вашите мисли.

Някой ви носи на гърба си. Имайте непреодолима вяра, че той разбира изкуството да върви по въже и ще ви изкара докрай. Че бученето долу е страшно, никой не се съмнява. Каква смелост се изисква и от двамата! Въжето може да се скъса, човекът може да изгуби равновесие. Какво присъствие на духа има този човек. Някой казва: “Ще паднеш от въжето”. Ако един орел вземе една жаба и я понесе във въздуха, ще падне ли той някъде? Казвате, че от въжето човекът може да падне, но един орел и с по-голям товар ще продължи да лети. Човешката мисъл е тази, която минава по въжето, тя е орелът, по никой начин не може да падне. Онзи, който те държи така здраво, няма да те пусне. Орелът няма да пусне жабата, ще я занесе там, където трябва. Има един орел, който не разкъсва жабите. Ако вярваш в него, като дойдеш до мястото, той ще те пусне.

Една мисъл, за да влезе в Божествения свят, трябва да има сладчина. Сладчината е красотата за Божествения свят. Сладките неща са красиви и за духовния, и за физическия свят.

Може да се образува една мисловна централа, светлината на която да се праща по целия свят. Както Слънцето изпраща своята светлина, така и вие може да пращате хубави мисли по целия свят.

Ако искате да успявате, спазвайте следното правило: всякога в ума си дръжте една мисъл, но тя да бъде главна, основна мисъл. В съзнанието си дръжте една мисъл, един образ, не повече.

Ако няколко души, хармонично разположени, съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ, те биха постигнали големи резултати. Светлата мисъл ще се изпрати на хората, те ще я възприемат така, както по радиото приемат вълните.

Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата – в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не є даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система.

Някои болести не са нищо друго, освен резултат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл.

Докато мисли, човек знае мястото на всяка дума и никога не петни езика си. Щом езикът му е чист, и тялото му ще бъде здраво. Внесе ли една нечиста дума в езика си, той петни мисълта. А щом мисълта му е опетнена, той внася отрова в организма си и след време заболява.

Всяка неприятна мисъл не е нищо друго, освен една странстваща душа, която е грешила на земята, не е могла да завърши развитието си и сега не може да си намери място. Изпейте є една песен, поприказвайте є. Всички тъжни мисли, които ви нападат, са скръбни души, които седят вързани между физическия и астралния свят и не могат да се развиват.

Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за къщи, пари, удобства. Материалните блага са изместили чистите мисли, чистите желания, които дават сила на човека.

Ако праведният се тревожи, ще изгуби здравето си. Ако грешникът не се тревожи и пази своя вътрешен мир, всякога ще бъде здрав. Бог е дал ум на човека да мисли, а не да се тревожи.

Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите – неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволства разстройват стомашната му система. Когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, няма вяра в живота.

Не само съществата от другите планети и цивилизации оказват влияние върху земята, но и всички хора, около три милиарда души, със своите мозъци оказват влияние върху земята и природата. Мозъците на всички хора влияят върху целия строеж на земята. Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.

И тъй, искате ли да напреднете в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползвате от него. Например, ако някой ваш приятел се е обезсърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, по отношение на вас законът на внушението не работи. Прилагайте този закон както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде. Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон. Като разумни същества вие ще си служите с внушението при всички случаи на живота си: за лекуване, за усилване на паметта си, за насърчаване, за понасяне на скърби и страдания и т.н. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва със злото, с отрицателните сили в света. Съвременните хора живеят в ада.

Ако един апаш бръкне в джоба и измъкне парите ти без да усетиш, когато разбереш, че ти няма парите, нали ще се обезсърчиш? В дадения случай какво прави апашът? Той си позволява нещо, което според обществото не е право. Като вземе парите, той се радва, че те е обрал, пък ти, обраният, скърбиш, че са те обрали. След като хванат апаша и ти върнат парите и накажат крадеца, ти се радваш, пък той страда. За какво ще страда? Той страда, че е бил много невнимателен, че са го хванали. Щом някой ви извади кесията от джоба, без да го усетите, как мислите, къде е бил вашият ум? Някой път направете опит – турете в кесията си един лев и постоянно мислете за нея, нека да има апаши около вас, ще ви оберат ли? Ако постоянно държите в мисълта си кесията, мислите ли, че ако някой рече да бръкне, вие няма да почувствате?

Мисловният свят във физическия свят е главата. Чувственият свят са дробовете, а волевият свят е стомахът. Тия три свята съединени в едно, съставят физическото тяло. Главата има връзки с мисловния свят. Нашият мисловен свят е свързан с Луната. Както и да мислите, пряко не можете да се свържете със Слънцето. Човешкият мозък не е достатъчно организиран и ако приеме енергия направо от Слънцето, ще се разстрои. Тази енергия от Слънцето трябва да мине през Луната и от Луната да дойде в мозъка. Или другояче казано, слънчевата енергия се приема чрез слънчевия възел, чрез жлезите, които образуват стомашния мозък, и оттам енергията се предава горе в мозъка. Трябва да се трансформират слънчевите енергии, за да са поносими за сегашното развитие на човека.

Ако човек не придобие способността да концентрира своята мисъл, да се издигне над обикновените условия, той се чувства изтощен, измъчен. Когато не възприема достатъчно прана от въздуха, също ще е измъчен, без сили и живот. В Природата има изобилно прана, а човек се чувства слаб и уморен.

Има мисли, което свиват капилярните съдове, други мисли ги разширяват. Има мисли, които изстудяват, има мисли, които покачват температурата. Опасно е да се повиши температурата, но още по-опасно е да се понижи.

Естествената топлина се поддържа от човешката мисъл. Ако мисълта е здрава, ако мислите са хубави, човек на всичко издържа.

Всяка лоша мисъл, която задържаш в ума си, ще се отрази зле върху симпатичната нервна система, а оттам ще въздейства и на храносмилането, а след това ще се появи и някоя язва.

По някой път така мислите и живеете, че развивате задния мозък, пък мислите, че мислите.

Слабата мисъл не може да образува форми. Една мисъл, за да се прояви, трябва да има съдържание и форма. Мисълта без форма ще бъде непонятна.

Първият мозък, с който вие сте мислили, е под лъжичката. Понякога усещате болка под лъжичката; сега вече има поляризиране – в главата е човешкият мозък.

Човек не създава мислите. Той само ги възприема и предава. Мислите, които минават през човешкия ум, идат от разумни същества в умствения свят. Техните мисли изпълват цялото пространство. Всеки човек възприема такива мисли, които вибрират еднакво с неговия умствен апарат.

Да мислите, това значи да възприемате. Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл. Мисълта трябва да я привлечете от същества, които стоят много по-високо от вас – за хармоничната мисъл говоря. Да чувствате благородно – това значи да привлечете чувствата на по-възвишени същества. Божествената мисъл отвсякъде се предава: със светлината, въздуха, почвата, чрез растенията и животните се предава, чрез камъните. Онзи, който разбира законите, отвсякъде може да черпи.

Цялото пространство е жив проводник на мисъл-форми. Това, което сега говоря, веднага се предава по радиовълните в пространството. За 24 часа най-много може да обиколи цялата земя и да се върне там, откъдето е излязло. На всеки, който говори, думите се предават, но от значение е интензивността, устойчивостта, посоката, от която идват вълните на възприемателя. От невидимия свят също идват мисли. Чувствителният човек веднага ги възприема, те се наслояват в пространството на дебелина 1–2 см и затова той често мени настроението си.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 64

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред