За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 62

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Материя

Първоначално материята е заемала милиарди, милиарди километри пространство и е била в етерно състояние, а после по някакъв особен начин материята е започнала под натиска на налягане отвън и отвътре постепенно да се сгъстява. След това е настанала пертурбация на тази материя, като всяка пертурбация е образувала свой център. Всеки център представлява едно възвишено разумно същество. Разумното същество е образувало този въртеж.

Целият космически мир, материята, от която сегашният космос е създаден, е изостанала енергия от хиляди и милиони космоси, които са съществували в миналото. Материята, която е изоставена от съществата, които са работили тогава, сега се използва. От хиляди и милиони космоси съществата са оставили и своите желания, мисли и действия в тази материя. Сегашната материя, това са заспали духове, които трябва да се събудят.

Всичко в материалния свят е израз на една разумност, която седи зад материята.

Цялата материя, която влиза в нашата система, е едно число 9 с 90 нули след него, а според мене е едно число 10 със 100 нули след него.

Ако материята произвежда живота, то тя не е мъртва, защото мъртвото не може да произвежда живот. Светлината от светлина излиза. Силата от сила излиза.

Една майка ражда едно дете и ние казваме, че го е създала. Не. Зародишът на това дете е съществувал милиони години, преди майката да го е родила. Когато човек пусне една семка в нивата, той ли е създал тази семка? Не, човекът е само условие да посади семката, а земята е условие за поникване на семето.

Ако няма материя, никакви заблуждения не може да има. Заблужденията винаги се скриват зад материалните работи.

Словото Божие е чиста духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот.

Ако претеглите един човек със силни страсти, ще видите, че той тежи повече от интелигентния. Духовните хора са по-леки от материалистите.

Петте сетива – осезание, обоняние, вкус, зрение и слух, са свързани с петте свята или петте вида материя, които се различават по степента на своите вибрации или трептения. Материята, която работи в чувствата, е доста груба. Колкото по-възвишени са чувствата, толкова повече материята се облагородява. Ако двама приятели се хванат за ръце, чувствата им се преливат от един на друг. Като отпуснат ръцете си, връзката между чувствата им не се прекъсва. Ако в момента, когато двамата приятели държат ръцете си и мине покрай тях човек с груби чувства, и двамата изпитват известно страдание, като че някой иска да прекъсне тяхната връзка. Това показва, че чувствата са наистина нещо материално, което се отразява и върху физическото тяло. И при вкуса се образува връзка, но по-фина от тази при хващането на ръце. И при целувката се образува връзка. Като знаете това, образувайте хармонични връзки. С миризмата си цветята привличат хората и насекомите и така създават връзки. Връзка, създадена въз основа на слуха и зрението, е по-устойчива от първите три. Където има пипане, вкусване, връзките са по-слаби, не издържат дълго. Връзки, които имат за основа удоволствието, не са разумни.

Под “нечисто” разбирам една гъста материя, в която животът най-мъчно функционира.

Ние владеем физическия свят само отвън, не сме проникнали отвътре. Ако аз мога да разредя материята на тази паница и тя да изчезне, после пак да я сгъстя, отново да бъде паница, тогава аз прониквам в материята. Твърдостта зависи от силата на движението. Най-силното движение съставлява най-голямата твърдост. Идейният свят е с най-голяма бързина. Той е твърд свят. Вечният Божествен свят е твърд. Той не е воден, не е въздухообразен. Материята на Божествения свят не се изменя, нито се видоизменя. Диференцираната материя е разпределена в съзнанието, а има и една основна материя, която не претърпява никакво изменение. И духът се обгражда с нея, тя не се дели. Всички други състояния на материята произлизат от нея. От неделимата материя понякога има един малък излишък, който се изхвърля, и от него се твори видимият свят.

Материята, от която човек е създаден, се различава от материята на всички други животни и същества. Формите, от които всяко едно животно е създадено, са от специални сили, от специална материя. Тази материя не може тъй лесно да се трансформира. Дори всеки един човек е създаден от специален род материя. В някои хора има повече злато в кръвта, в други – сребро, в трети – желязо, в четвърти – мед и т.н. Златото в кръвта не е повече от една десетмилионна част от милиграма, но то оказва влияние върху характера на човека. Ако учените чакат да открият това злато с везните, които имат, никога няма да го открият, но в кръвта на някои хора го има и то е мощно със своето действие. Има известен род материя, ако я има в кръвта, бихме вършили чудеса. Първичната материя, от която е създаден светът, е била хиляди пъти по-рядка от тази на водорода. Първичните сили, които функционират в тази материя, са били така мощни, че ако днес би могло да се добие само един грам от тази материя, би трябвало всички фабрики, които съществуват в света, да работят три хиляди години ден и нощ.

Първичната материя, от която светът е бил създаден, е била хиляди пъти по-рядка, отколкото водорода. Водородът в сравнение с тази първична материя е нещо подобно на каша.

Материята е нещо неопределено.

Духът не е тяло, душата – също.

Телата, които виждаме, са триизмерни, а в природата има повече от три измерения.

Чувственият свят е четириизмерен, причинният свят е шестизмерен. Тия неща са от параметафизиката. Душата е от седемизмерния свят.

Твърдата материя показва, че между духовната и физическата материя има едно съответствие: едната е твърда и другата е твърда, само че Божествената материя макар и да е твърда, тя е еластична и не се чупи.

Най-твърдият свят е духовният. Частиците са толкова дребни, безкрайно дребни.

Твърдите тела на физическия свят са много големи. Една частица от духовния свят, сравнена с една твърда частица от физическото поле, то е все едно да сравните един атом със земята.

Кометите са хиляди пъти по-големи от Земята по обем, но материята е толкова фина, че съставя една десетхилядна част от тежестта на Земята, материята е десет хиляди пъти по-рядка от тази на Земята. В духовния свят материята е крайно рядка, затуй нещата се предават бързо.

На Земята има известна материя, в която няма съзнание. В камъните няма пробудено съзнание.

Твърдото състояние на материята заема най-малко място. Течната материя заема по-голямо пространство, газообразната още по-голямо, а етерната – още по-голямо. В течната материя молекулата играе голяма роля, в газообразната – атомът, в етера – йонът.

Едно от свойствата на материята е, че тя минава от едно състояние в друго, като се променят вибрациите є, а именно повишаването и понижаването им. Като се пречиства материята, вибрациите є се повишават. Щом изгуби чистотата си, вибрациите є се понижават.

Човек не е направен от един вид материя, нито от един вид атоми и йони, но от всичките им градации. Такива състояния на атомите във физическото поле засега има 49.

Човек е все още една неорганизирана материя.

Материята, от която е направен мозъкът, е най-организирана, най-одухотворена, най-чиста. Когато човек заболее от сериозна, тежка болест, той губи голяма част от своето тегло, само мозъкът нищо не губи, защото материята му е най-устойчива.

Сега се приготовлява ново сърце, което няма да е от плът, но от материя, взета от ангелските светове – от най-фина материя. Мнозина се оплакват от сърцебиене, от порок на сърцето, от неправилно действащи клапи. Новото сърце ще бъде винаги здраво, от него ще се излива живот.

Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсва из пространството и пак да го събира, той ще минава през всички препятствия, пропасти, прегради, без да го засегне нищо. Чрез силата на волята си той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океани, да пътува от Земята до Слънцето. Има адепти, които могат да отиват до Слънцето. Човек може да живее и след като сърцето му престане да бие. Сърцето тупти ли, когато първоначално човек се е зараждал? Туптенето на сърцето и дишането са последни процеси, тези функции се изпълняват от сърцето и дробовете на майката. Човек може да спре сърцето си да не тупти известно време и после да го накара отново да затупти. Сърцето тупти поради онзи жизнен ток, който минава през него, обаче ти можеш, стига да знаеш как, да изместиш този ток и сърцето да спре за половин час, после пак ще го пуснеш.

След 200–300 години клетките на тялото ви ще бъдат пръснати в пространството, а костите ви ще лежат в някой гроб. Човек не е в костите си – щом изгори къщата на някой човек, няма защо да го търсите вътре. Човек е вън от тялото си. Тялото е малка къщичка, дадена за временно ползване. Докато човек е на Земята, душата му обитава от време на време в тази къщичка. В бъдеще човешкото тяло ще е по-съвършено. Когато пожелае, ще може да става невидим. Ще става воден, въздухообразен, какъвто си иска, ще може да отива и на Слънцето, щом пожелае.

Мястото на главата, където човешкият мозък действа енергично, изтънява. Не мислете, че човек възприема светлината само през очите си. Той я приема и чрез костите си. Тази част на костите, през която е минала повече светлина, е по-тънка. По черепа, по това място може да се познае дали някой човек е интелигентен, дали е имал Любов към ближните си, към Бога.

В света има една разумна материя, която прониква във всички клетки, по цялото тяло, за която ние дори не подозираме. Около тази материя, която е разумна, има друга разумна сила, която обгръща двете. Тази разумна материя и тази разумна сила обгръщат външно всички клетки и проникват през всички най-малки частици на нашия организъм.

Материята у вас е доста сгъстена, затова ту ви боли крак, ту ръка, ту пръсти, ту ушите ви недочуват, ту не усещате уханията.

Черният дроб е онази материя, която е създала света. Господ е създал света чрез черния дроб. Знаете ли какви киселини, какви сили са действали при създаването на черния дроб! Това на вас ви се вижда невъзможно, но аз ви казвам, че черният дроб е бил способен да създава.

Ти може да се справиш с лошия си навик, но трябва да стане коренно преобразование в тебе, коренно преустройство на материята ти. Онова естество у човека, което се нарича “плът”, е другояче устроено. И онова естество, което се нарича “дух”, също е другояче устроено. Едното естество е изходящо, от него духът взема материя и я преустройва. Духът е направен от фина материя, която коренно се различава от плътта. Външната форма на човешката мисъл е направена от електричество и магнетизъм, които съдържат мощни енергии. Има сили, които вървят от центъра навън по права линия, но има сили, които вървят отвън към центъра. Пътят на магнетизма върви по спирала.

Материята е само една възможност на духа. Това са условията, при които духът може да се прояви. В материалния живот няма да намерите смисъл. Там ще намерите само външните условия. За да се облечеш в една форма, зависи от духа.

Златото може да се размножава, то расте както растат ябълките и крушите по дърветата. При растенето и узряването на един плод стават ред химически процеси. В това отношение плодът представлява една лаборатория. Когато говорим за Любовта като плод на Духа, ние разбираме крайния предел, до който е стигнало развитието на този плод. Любовта е един трансформатор на Божествения свят. Зад Любовта седи Духът. Той е една велика, мощна сила. Всички форми, които съществуват в света – Слънцето, планетите, звездите, Земята, това са енергии, т.е. плод на енергии, които съществуват в природата. Материята или веществото пък представлява онова, което дава възможност на тия форми да се образуват. За да се образува едно тяло, тази материя трябва да се ограничи. Температурата на тази енергия е много голяма. Според някои учени тя е равна на числото 20 повдигнато на 62 степен. Колко и каква материя би устояла на такава температура? Такава материя в природата не съществува.

Молекулите са живи единици, атомите са живи единици. Йоните са също живи единици. Ние още не сме дошли до онова фино етерно състояние на материята, чрез което се прекъсва границата на материалния свят. Ако минете зад материалния свят и имате будно съзнание, ще проверите това. Други ще преминат през тази област като пътници в експрес, без да видят нищо, защото през цялото време на пътуването са спали. В повечето от хората има едно натрупване на материята, а никакво растене.

Чистенето подразбира организиране на материята. Неорганизираната материя е неустойчива и гниеща, организираната е устойчива, чиста, “девствена” материя.

Ние сме пратени на Земята да пречистим материята, да приготвим материал за духовния свят. С тази материя не можем да отидем в другия свят.

Физическото е резултат на духовното. Материя и сила са двата полюса на битието, а разумното е в средата, което чрез форми превръща инертната материя в активна сила. Разумното е, което съединява материята със силата, за да може да работи и организира света. Ако ти нямаш тези разумни сили, които да организират материята, твоето тяло, клетките на твоя ум, на симпатичната нервна система, ти нищо не можеш да постигнеш.

Нашите мисли и желания са в състояние да изменят външната ни форма.

Светлината взема участие в преустройството на човешкия организъм. Както съществува твърда инертна материя, така има и въздухообразна инертна материя. Азотът е инертен газ, който трябва да се преработи.

Астралният свят е на желанията, умственият – на мисълта, а причинният – на закона за причините и последствията. Ако сравните материята на трите свята – физически, астрален, умствен – ще видите, че материята на физическия свят е най-гъста, на астралния – по-разредена, а на умствения – най-рядка. От човека зависи да измени свойствата на физическата материя, т.е. да я направи по-пъргава, по-еластична, по-рядка.

Материята, от която е създаден физическият свят, е твърда и се дели на безкрайност. Духовният свят е рядък, прилича на вода. Умственият свят е въздухообразен. Божественият свят е твърд и неделим. От него се образува голямото тяло, а от физическия свят се образуват малките тела – има едно подобие между тях.

Каквато и да е идеята, колкото и духовна да е, както и да се проявява, все има някаква материя в нея.

Не смесвайте плътта тук. Смятате, че плътта е по-нисш живот, по-нисшият живот съдържа неорганизираната материя. По-висшият живот съдържа контактната материя. Като живеем добре, ние придобиваме от тази материя. Ако телата ви бяха направени от нея, вие нямаше да боледувате. Има същества, които имат такива тела, които са добили безсмъртие.

Ние тепърва ще се стремим към този живот. Малки причини могат да ни лишат от живот. Спре сърцето или спре дишането – това е малка причина. Или изгубиш съзнанието – и това е малка причина.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 62

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред