За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 45

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Здраве

Здравето е качество на човешката душа, на човешкия дух.

Какво представлява здравето? То е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш определения за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш. Ако всеки ден внасяш по нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Като знаеш това, не се чуди защо след като си бил здрав, заболяваш. Мнозина изразходват капитала си, без да внасят нещо в банката и незабелязано губят здравето си.

Истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение.

Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения свят. То е резултат на действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си.

Здравето е вътрешен процес. Ако организмът не е здрав отвътре, каквито и благоприятни външни условия да има, той не може да ги използва. Какво е нужно, за да бъде здрав? Да определи отношението си първо към Бога, после към своята душа и най-после към ближния си. Ако тези отношения са правилни, човек ще бъде здрав.

Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека, от една страна, както и на правилна обмяна между душите, от друга страна. Дойде ли някаква болест, тя е нарушение на закона за правилната обмяна.

Здрав човек наричаме този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации. Щом всички органи у човека действат правилно, от тяхната дейност се произвеждат приятни и хармонични тонове. Ако дейността на човешките органи е правилна и създава музика, може да се приеме, че човек е напълно здрав. При това всеки музикален тон има и свой определен цвят.

Какви са признаците, по които се познава здравият човек? Когато човек е здрав по тяло, по сърце и по ум, от него излизат три ухания. Здравото тяло издава особено приятно ухание. Възвишените чувства издават друг вид ухание. Щом едно от трите ухания отсъства, човек е болен в известно отношение.

По какво се познава здравият човек? Когато здравият човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувства весел, радостен, благодари за всичко, което има. Който не може да се зарадва, като погледне към небето, и не благодари за всичко, което му е дадено, той е болен човек.

Мнозина ме питат защо трябва да бъде човек здрав. Много просто. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека.

Доброто е външният смисъл на живота. Ти ако не си добър, не можеш да бъдеш здрав. Ако не си добър, няма да бъдеш богат. Ако не си добър, няма да бъдеш и сиромах. Има едно състояние, при което човек не може да бъде нито богат, нито сиромах. Сиромашията и богатството в духовния свят са два полюса, две движения. Едното е от центъра към периферията, другото е от периферията към центъра. Понеже хората не разбират смисъла на богатството, затова не са богати. Всеки може да бъде богат. Кога? Всеки може да бъде здрав. Кога? Когато дишаш правилно, когато ядеш правилно, когато се яде хубава храна, можеш да бъдеш здрав. Щом не яде правилно, човек не може да бъде здрав. Щом не диша правилно, не може да бъде здрав. Щом не мисли правилно, не може да бъде здрав. Как се познава кога човек е здрав? Студено чело, топли ръце и топли крака, това е здраве. Топло чело и студени ръце и крака, това е болезнено състояние. Значи, главата трябва да бъде хладна, там електричеството трябва да действа. С него се храни мозъкът. В тялото трябва да се проявява магнетизмът, понеже магнетизмът помага за правилното движение. Признакът на магнетизма е топлината. Ръцете трябва да бъдат топли. Щом са студени, кръвообращението не е правилно, кръвта не може да достигне до всички органи, вследствие на това се образуват известни утайки. И тогава, като станете по-възрастен, на 50–60 години, ще започнат да ви болят ръцете, краката, лактите – крайниците. Запомнете това правило: не може кръвообращението да бъде правилно, ако не мислите право. Туй е новата психология. Не може кръвообращението да бъде правилно, ако не сте господари на вашите мисли и чувства и ако постъпките ви не са разумни. Каквото и да правите, за всяко нещо трябва да имате ясна представа.

Много често вие се заблуждавате от външността на хората. Казвате: колко е здрав този човек! Здравето се базира на хармонията в мислите, чувствата и силите в организма на човека. Не можем да бъдем здрави, ако няма хармония в ума, в чувствата, в действията. Тези три елемента са необходими за здравето. Щом не мислиш правилно, на някой от твоите тонове липсва едно трептене. Щом не чувстваш правилно, липсват две трептения, щом не постъпваш правилно, три трептения липсват на този тон. Щом на един тон липсват три трептения, става пропукване и съдържанието на този тон изтича. Тогава имате кухи тонове, черупки без съдържание.

Ако си болен, как ще се излекуваш? Какво ти липсва при болестта? Една болест може да се дължи на недоимък от светлина, от недоимък на топлина или от недоимък на сила. Ако има недоимък на светлина, ще внесете повече светлина. Прочетете някоя книга, която е оптимистична, със светли мисли и веднага ще се измени вашето състояние. Страда сърцето ти. Кажи: “Бог е Любов”. Това е цяр за сърцето. Имаш малко светлина, кажи: “Бог е Мъдрост”. Тя носи светлина. Силата на човека е в истината. Тя е резервоар за сила. Всеки човек, който иска да бъде силен, трябва да обича истината. Всеки, който иска да има нормална топлина, трябва да се стреми към Любовта. Всеки човек, който иска да има светлина, той трябва да обича мъдростта, знанието. Вие казвате: “Защо ни е Любовта?” За да поддържа естествената топлина на сърцето. Мъдростта поддържа естествената светлина на ума. Истината трябва да поддържа естествената сила на човешката воля. Волята се поддържа с истината, сърцето се поддържа с Любовта, умът се поддържа с мъдростта.

Премахнете противодействието на мисли и чувства и вие ще бъдете здрави.

Пулсът на сърцето, това е тактът на Любовта. Мразиш ли някого, получаваш сърцебиене.

Днес една отрицателна мисъл, утре – друга, и хайде, умрял човекът от сърдечен удар.

Човек трябва да има едно Божествено знание, да бъде тих и спокоен, да не се вълнува, да има голямо самообладание, за да бъде здрав.

Любовта към Бога има отношение към венозната кръв, а любовта към ближния – към артериалната кръв. Следователно, ако се отегчиш от живота и кръвта ти стане нечиста, потърси ближния си. Щом го възлюбиш, ти се разширяваш и кръвта ти се пречиства. Вярвай в ближния си, както в себе си.

Човек може да бъде физически здрав, да има разположение да хапне и пийне добре, но духовно може да не е здрав, да няма разположение да направи някакво добро. Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че е духовно болен. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства.

Казали лекарите, че имаш язва. Чрез внушение с мисълта си ти ще започнеш да мислиш обратното, ще мислиш, че Бог те е създал здрав и че си здрав.

Щом човек е здрав, той ще може лесно да се освободи с положителната си мисъл от внушенията на тези, които са му внушили, че е болен, и от внушенията на онези грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни не са могли да отидат далече от земята, а остават да се движат между небето и земята, в състояние на пихтия, като лесно се вмъкват в телата на хората. Някои медиумични хора изпадат често под тяхно влияние и действат така, както тези грешни души им диктуват.

Такива души някои наричат вампири.

Искаш ли да бъдеш здрав, трябва да мислиш за здравите хора. Изобщо, за каквото човек мисли, такъв става.

В естеството на човешкия живот влиза и темпераментът. Всеки трябва да изучава своя темперамент, който носи условия за живота. Има “темперамент на стомаха”, жизнен темперамент. Ако не разбираш свойствата на този темперамент, всякога ще имаш разстроена стомашна система, ще бъдеш злояд, ще имаш запичане, разстройство на червата, няма да се потиш, няма да ти се пие вода, ще съхнеш, ще боледуваш и т.н. Ще ти дават горчиви церове. Казвам: изучавай своя темперамент, не стеснявай стомаха си, говори разумно на стомаха. Стомахът се занимава с твърдите и течните тела. Ако нямаш темперамента на стомаха, ще бъдеш човек сприхав, нервен. Пък ако имаш добре развита стомашна система, ще бъдеш разположен. В този темперамент всички неща така се балансират, че като се трансформират, енергиите се уравновесяват. Някой казва: “Аз съм много нервен”. Ти си попречил на правилното развитие на своя жизнен темперамент. Някои го наричат флегматичен, но не е флегматичен. Флегматичният темперамент е на студените хора, хората без топлина. Аз считам, че той е извън живота. Ако не бяхме се освободили от него, и досега щяхме да бъдем в положението на рибите. Казват: “Студени хора”. Не, студени отвън, а топли отвътре.

Втвърдяването на кръвоносните съдове, от което хората често преждевременно умират, се дължи на тези вътрешни смущения, които повреждат нервната система. Човек е кръстопът, където се преплитат милиони космически течения, и ако той се смущава за нищо и никакво, става едно подпушване на тези енергии, той се парализира.

Сътресенията, които човек преживява, всякога произвеждат разширение или намаляване на пространството между молекулите на живата материя. Когато в междумолекулното пространство на материята се събере повече енергия, която не може да намери изход, там се развива магнетична сила. Който не може правилно да използва тази енергия, започва да мечтае за много работи, да развива алчност, да се разстройва умствено. Оттук молекулите на нервната система изгубват своята стабилност и пластичност, явяват се ред болезнени състояния – гняв, треперене и др.

Ако човек подпуши в себе си енергиите на едно висше желание, в него става голямо сътресение. Не отвори ли път на това желание, непременно ще го сполети някакво нещастие.

Спирането на енергията в междуатомното пространство се придружава с голяма експлозия. Когато една бомба експлодира у човека, тя причинява внезапна смърт. Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата – в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. Ако се подпуши мисъл, явява се експлозия в мозъчната нервна система. Ако се подпуши чувство, предизвиква се взрив в симпатичната нервна система. За да се запази човек от разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и междумолекулните пространства на нервната система, окултната наука казва: не противодействай на своите добри мисли и чувства, на хубавите желания.

Бързото дишане, бързото ядене нарушават координацията на органите. Молитвата е един добър метод за координиране.

Бременната жена трябва да носи детето си с кротост и смирение, за да предаде тези качества на него. Където и да го носите – на врата, на гърба, в утробата си, в ума си, в сърцето си – носете го с радост, кротост и смирение. Кротостта и смирението подготвят човека за съзнателното му влизане в астралния свят. Те успокояват душата, която укрепва тялото и го прави здраво и бодро. Без кротостта и смирението никаква идея не може да се приложи, а лекуването е невъзможно.

Най-добрите хора в света имат здрав черен дроб. Всеки орган е отражение на онези сили, които действат в известна област, в която и самият орган действа. Учените изучават каква служба извършват нервите, кръвоносните съдове, вените и артериите, какво участие вземат сърцето и кръвообращението, но те не знаят каква служба извършват всички органи в духовния свят. Те не знаят, че ако човек например не обича някой от органите си, този орган ще се разболее.

Разстроен е черният дроб. Защо? Защото не го обичаш. Той се сърди и руши. Обикнете черния дроб и той ще се поправи. Най-хубавата панацея за черния дроб е да го обикнете и като съзнавате важността му, той ще се поправи. Обикнете ли и противоречията, вие ще държите черния си дроб в пълна изправност. Щом намирате, че светът не функционира както трябва, вие разстройвате черния си дроб. По този начин си пакостите.

Когато главата е покрита с косми, тогава магнетизмът функционира много правилно, а когато главата оголее, хората стават нервни.

Човек живее с четири тела: физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло извършва специфична служба и е съставено от специфична материя, а всеки орган на физическото тяло е свързан с астралния, т.е. със света на чувствата. Той регулира нисшите чувства на човека, поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира. Между черния дроб и жлъчката съществува тясна връзка. Ако тази връзка се наруши, животът се намира в опасност. Понеже черният дроб е свързан със същества от нисшия астрален свят, те започват да влияят на човека и му нашепват песимистична философия или го карат да се самоубива. Тия същества са силни, но не са организирани. Като не разбират живота, те са способни да убият всеки, който се изправи на пътя им. Щом попаднете в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. Светиите са със здрав черен дроб, с организирани висши чувства. До известна степен и англичаните. Организираният черен дроб е най-добрият слуга на сърцето. Разстройството на черния дроб причинява различни болести. Неврастенията се дължи също на разстройство на черния дроб. Който не е готов да услужва на хората, няма общение с Бога, той боледува, черният дроб е разстроен. Обърни се с молба към Господа, да ти даде повече знание и светлина, да оправиш черния си дроб. Не можеш ли да търпиш хората, не ти ли вървят работите, не можеш ли да учиш, черният дроб е виновник. Разстройството му се отразява върху умствените способности и чувства на човека, както и върху духовните му прояви. Низшите чувства влияят върху черния дроб както термитите, които изяждат всичко.

Очите трябва да се движат – нагоре, надолу, наляво, надясно, а не да се движи вратът.

Очите ще движите, за да приижда кръв в тях, за да се усилят. Щом очите отслабнат, човек не може да мисли, защото светлината, която влиза чрез очите в мозъка, е условие да се образува мисълта.

Ако се понижат трептенията на един орган, той заболява. Ако се повишат трептенията му, ще се подобри веднага състоянието му.

Едно време хората си вчесваха косите с гребени от слонова кост, сега са от някакви кости, но аз ви препоръчвам да бъдат от черешово дърво, от ябълково дърво, да имате десетина-двадесет гребена с прави зъби, с тях да се решите.

Гребените от кости се чупят бързо, защото не могат да издържат на ония трептения, които косата има. Като се решите, ще казвате: “Слагай в ред 250–300 хиляди антени, които са свързани с целия космос”. Косите приемат новините, които идват от целия свят. Вие се сресвате с гребен, който разстройва тази агенция.

Косите винаги да са гладко причесани. На нервните, сприхавите, препоръчвам вечер, преди да си легнат, да разхвърлят косата си, да я разбъркат и после да прекарат пръстите си през нея няколко пъти, след това да си легнат и сутринта да я вчешат добре.

Не е важно състоянието на външния свят, важно е състоянието на вашия мозък – от него зависи вашето бъдеще.

Ако сърцето не се намира под влияние на природното електричество, никакво кръвообращение не би било възможно. Защо? Защото съпротивлението, което артериите и вените оказват на движението на кръвта, е толкова голямо, че сърцето не би могло да я движи. То няма отде да получава енергия. Сърцето трябва да разполага с голяма енергия, за да може да тласка кръвта по цялото тяло. То приема тази енергия от природното електричество.

Следователно, искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си, дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел, дето минават магнетичните течения. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. Дръжте в ума си всякога положителни идеи. За да държите слънчевия си възел в изправност, никога не допущайте в сърцето си отрицателни чувства. В каквото и положение да се намирате, пазете се от противоречия.

Като дъвчете сакъз, чистите несъзнателно зъбите си, а едновременно с това приижда повече кръв във венците и зъбите се хранят и засилват.

Дръжте носа си в изправност. Пазете го и го почитайте като свещен орган. Докато носът е в изправност, човек е здрав. Щом носът е добре, ще знаете, че и очите, и ушите, и устата ще бъдат добре. Оттам пък ще бъдат добре и дробовете, и сърцето, и стомахът. Ако се наруши нещо в носа, организмът постепенно се разболява. Пазете носа си и не се страхувайте. Внимавайте да не изгладите кривата линия на ноздрите. Нещастие е, ако тя се изглади. Нещастие е да нямаш нос. Той представлява класив планински връх, дето се трансформират енергиите на човешкия организъм. Който не знае значението на носа, не може да го оцени като велико благо на живота. Докато носът ти е в изправност, Бог ще ти говори и чрез ума, и чрез сърцето. Забележете – централното място на човешкото лице е носът. Бог се проявява на земята трояко: чрез мислите, чувствата и постъпките на човека. Това се отпечатва на носа.

Малко храна ще употребявате. От малкото храна може много да извадите. По време на ядене не пийте вода. Много нездравословни състояния произтичат от лошото пиене на вода.

Винаги пийте водата на глътки. Във водата се крият хранителни вещества и жизнена енергия, която поддържа организма. После има храни, за които са нужни 4–6 часа за смилане, затова те трябва да се дъвчат дълго време, защото по-голямата част от енергията се приема чрез езика. Тази фина енергия, която се използва за съграждане на тялото, се приема чрез езика. Останалата част отпосле влиза в стомаха.

Дълго да се дъвче, за да може хранителната част да мине през езика, а и за да не образува храната киселини и неразположение. Същото се отнася и за водата. Водата трябва да се задържа в устата, за да може онази енергия, наречена прана, да се възприеме от езика и тогава да влезе в организма.

Така е и с дишането – въздухът трябва да се дъвче и да го приемате с разположение. Раздразнителните хора не дишат добре. Нетърпеливите и гневливите дишат хем бързо, хем плитко, и едва пълнят с въздух само горната част на гръдния кош, а долната остава празна.

Стомахът не може да свърши работата, която трябва да свършат зъбите.

Когато излизате на разходка, избирайте за пиене води, които имат южно изложение – те са здравословни, пълни с енергия. Никога не пийте вода, изложена на север, защото енергията є е положителна.

Мозъкът е електрическа батерия, свързана с космическия свят. Човек, за да бъде здрав, непременно трябва да има достатъчно енергия от този космически свят, за да се брани. Мозъкът е създаден като оръжие, за да се браниш от всички врагове, които те заобикалят. Следователно, ако твоят мозък е здрав и силен, заболи те кракът, ще съсредоточиш ума и с електрическа енергия изгони всички бацили навън. Заболи те коремът, ще насочиш цялата електрическа енергия в корема. Сега човешкият мозък няма никаква енергия. Когато човек стане нервен, липсва му електричество. И тогава учените хора са дошли до твърдението: когато у човека се образува голяма сухота, човек започва да говори грубо, рязък е гласът му. Не е лошо да говориш така, но това показва, че има малко вода в твоя организъм, малко влага има, малко мекота. Щом влезе водата, тя ще се прояви като сила в човешкия характер. Това е магнетичната сила в човека, която е свързана с електричеството. Следователно, когато функционира електричеството в тебе, трябва да функционира и магнетизмът, за да може резултатите, които си добил чрез електричеството, да останат постоянно в тебе.

Ако частиците на материята, от които е съставен човешкият организъм, се намират в правилни отношения помежду си, всички негови органи ще бъдат в хармония. Щом те са в хармония, мислите, чувствата и постъпките на човека ще бъдат хармонични.

Човек е здрав, когато от дясната страна има студени електрически течения, а от лявата – топли течения.

На физическия свят човек трябва да пази нормалната топлина на организма си. От нея зависи здравето му. В духовния свят той трябва да пази вътрешния огън, да не го загасва. Той е наречен “свещен огън”.

За да гори свещеният огън постоянно, това зависи от правилното кръвообращение, от правилните мисли, чувства и постъпки на човека.

Хигиената е едно от условията за живота, който е вложен в тялото и на който са нужни ония условия, с които Бог го е заобиколил. Защото Бог е заобиколил всеки живот със специфични условия и за да бъде човек здрав, той трябва да спазва тези условия. Който не ги спазва, а ги променя, се натъква на известни мъчнотии.

При преумора, нехигиеничен, нередовен живот, при лоша храна се натрупва млечна киселина в организма, която парализира и осакатява дейността на клетките. Човек губи разположение за работа, все му се спи, все е уморен.

Защо трябва да се пие гореща вода? При хранене по стените на стомаха и червата остават утайки и мазнини, които пречат на правилното храносмилане. Горещата вода ги разтваря и регулира процесите в червата и стомаха. Нали чиниите миете с топла вода, а не със студена?

Устата ще си миете постоянно, за да не давате възможност да се образуват отрови по каналите. Устата и ръцете винаги да са чисти.

Нямаш право да измъчваш очите си, ушите си, носа си, нямаш право да измъчваш ръцете и краката си, кожата си. Това е морал, това е хигиена – да не измъчваш нито една клетка.

Ще се миете без сапун, защото той освен че не измива, но забърква работите, запушва порите. Сегашният сапун е направен от такива вещества, които не хармонират с човешкото тяло.

Законът за чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на тялото и хигиената на душата. Всички заразни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят.

Който иска да бъде здрав, да не боледува, да не се дразни, трябва да бъде чист. Микробите не действат върху чистия човек. И тъй, искате ли да бъдете здрави, работете върху тялото си, освободете се от всички нечистотии и излишъци – утайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част от тялото, веднага приложете върху себе си спартански режим.

Ако ти не знаеш сутрин как да ставаш от леглото, ще носиш последствията на това незнание. Сега аз не искам да ви кажа как трябва да ставате сутрин от леглото си. За себе си аз имам едно правило. Знам как да ставам. Колкото пъти съм се опитвал да ставам по друг начин, все съм оставал неудовлетворен. Опитвал съм по един, по втори, по трети начин. Следователно не ставаш ли по начин, по който е определено, работите няма да вървят напред. Като отива да спи, човек трябва да знае как да си легне в леглото. Някой ще легне, ще си свие краката, ще се сгуши. Друг пък ще тури ръката си под дясната мишца, после – под лявата, или ще се обръща на една, на друга страна. Трети пък ще легне на гърба си и ще почне да мечтае. Леглото не е място за мечтаене. Като легнеш на кревата, никакво мечтаене – там сметките трябва да са на чисто – “аржан-конте”. Като си легнеш вечер, всичките ти сметки трябва да са привършени. Само тогава ти се позволява да си легнеш. Щом не можеш да спиш, работите ти не са свършени. Това показва, че природата ти тропа на вратата да станеш, да отидеш да си свършиш работите за деня и тогава да си легнеш. Щом свършиш работите си, ще имаш Божието благословение. Това значи да спиш сладко. Някой път аз съм ставал по четири-пет пъти през нощта да свърша работите си. Питате: “Защо ли му гори лампата?” Ставам да си свърша работата.

Ще ви кажа нов начин за ставане. Най-първо ще насочиш вниманието си към сърцето, после – към ума, и най-после – към волята. Един процес на раздвижване ще стане. След това раздвижи главата си, после краката, най-после кръста и хвърли юргана, но няма да ставаш. На коя страна трябва да се завъртиш? Винаги първо на дясната, а после – на лявата. И на двете страни трябва да се завъртите. Креватът трябва да е в средата на стаята, а вашите са до стената. Аз бих ви препоръчал в бъдеще да спите в люлка. В люлка много хубаво се спи. Сегашните кревати упражняват много лошо влияние, те са неподвижни. Човек става упорит, като спи в креват. Онези, които са нервни, да спят в люлка. Тя придава пластичност на човека.

При правилното ходене колкото енергия се изразходва на пръстите, толкова и на петите. Някои тръскат тялото си и вследствие на това тръскане осакатяват гръбначния си стълб и главата си, а това ще се отрази веднага и на лицето. Природата обича равномерните, пластични и ритмични движения.

Когато гърдите на някой човек започват да хлътват навътре, това е лош признак. Когато коремът на някой човек изпъква навън, това показва, че във физическия свят има отлагане на непотребни вещества и няма да се мине дълго време, този човек ще заболее от някаква болест. Затова първото нещо за всички ви, и млади, и стари, трябва да ходите прави, няма да се прегърбвате. Правило да е това!

В планинските места може да лежите, но да не заспивате. Ще избирате източните и южните склонове, там има повече събрана енергия от синия цвят.

Всеки един ден от месец април струва десет златни лева. Това, което можете да вземете от април, от никоя аптека не може да го купите.

По закона на координацията определено е човек да изминава дневно от 3 до 10 километра път. Ако не изминава поне 3 километра, няма да се мине много време и природата ще наложи някакво наказание за нарушение на законите є.

За да бъдете здрави, ходете винаги пеш, в краен случай само използвайте превозни средства.

От време на време ходете боси, та непотребното у вас да отиде в земята. Това да става най-добре на росна слънчева поляна, тогава непотребното от човека отива в земята, а друга енергия от земята влиза в човека – става една правилна обмяна между човека и земята. Също, когато слънцето изгрява – точно когато се показва една чертичка от него на хоризонта, две-три минути да го гледате, това оказва много благотворно, здравословно, хигиенично въздействие върху очите, само две-три минути, не повече.

Трябва да знаете как да си държите главата спрямо центъра на Слънцето – отвесно да държите главата си спрямо Слънцето и Земята. За да не падаш, за да не изкълчваш крак, за да не си пукваш главата, ще се научиш как да вървиш, как да стоиш, как да сядаш. Случват ли ви се често неприятности, значи не знаете как да вървите: краката ви не са правилно поставени към центъра на Земята, а главата ви не е правилно поставена спрямо центъра на Слънцето.

По какво се различава обикновеният от разумния човек? Обикновеният човек е крайно консервативен и често се води по модата. Разумният човек се придържа винаги към онези основни принципи, по които животът се развива, той е човек на новото. Обикновеният човек се страхува да отвори прозорците на стаята си, да не го лъхне малко вятър, да се простуди, да го хване пневмония, да умре. Разумният човек държи винаги прозорците си отворени. Обикновеният човек носи всякога тесни обуща, на върха заострени, и краката му всякога страдат от мазоли. Краката му не могат да се освободят от мазоли и той винаги търси лекарства за тях. Разумният човек всякога носи меки чорапи, широки обуща и не страда от мазоли. Обикновения човек все ще го боли коремът или стомахът, а на разумния стомахът е всякога на мястото си. Гърдите на обикновения човек всякога ще го стискат, ще го задушава нещо, а здравият е всякога свободен. Обикновеният човек все ще го стиска главата, ще му тежат слепите очи, а на здравия нищо му няма. Здравия аз наричам гениален човек.

Не мислете, че вашето здраве всякога крие вашето щастие. Толстой сам казвал, че при всяка една болест и след всяко оздравяване му дохождала по една хубава идея, придобивал по нещо Божествено. Някой път човек седи, гледаш го нито е тук, нито на небето, но след това мине в една нова фаза. Истински здравият човек се намира в съгласие с Бога, в съгласие с праведните и добрите хора по лицето на земята или с онези хора, които живеят горе на небето.

В здравия човек постоянно става изтичане на електричество и магнетизъм, става едно трептение. Когато това трептение е нормално, от порите излизат струи, които изхвърлят всички утайки. На праведните телата затова са чисти. Не е водата, която ги чисти, у тях задръстване не става.

Хора, които страдат от сухота, имат нужда от влага. Тия пък, които имат много влага, се нуждаят от топлина. И най-после, има хора, които страдат от големи наслоявания на прах в съзнанието си. Те се нуждаят от мир и спокойствие, да не дигат прах вън и вътре в себе си. С други думи казано, ония, които имат кафяви очи, се нуждаят от топлина; те трябва всяка вечер да мият краката си с топла вода. Ония, които имат сини очи, се нуждаят от влага; щом ръцете и краката им започват да изстиват, те трябва да пият по 3–4 чаши гореща вода. Това са външни методи, чрез които човек трябва да си помага. За хора с кафяви очи се препоръчват топли бани, с температура от 35–41о най-много. За хора със сини и сиви очи се препоръчва вътрешен мир и спокойствие. Умът им трябва всякога да е зает не с велики, неразрешими въпроси, но с въпроси, които представят условия за тяхното растене и повдигане. Като е боядисвала очите на хората с различни краски – кафяви, сини, черни, природата е имала предвид да покаже на човека какво му липсва. Човек с кафяви очи е любвеобилен, лесно се увлича. Който има сини очи, минава за идеалист. Той обича да мисли за високи работи, да хвърчи в облаците. Ония, които имат кафяви очи, ако са месоядци, трябва да се хранят главно с агнешко месо. Тия със сините очи трябва да се хранят повече с риба.

Едно тяло е здраво, когато всички частички в него са в движение, в хармонично движение помежду си. Щом се наруши това хармонично движение, човек е болен. Когато се изследва човешката аура, ще видите, че колкото човек е по-здрав и духовно по-издигнат, от него излиза една бяла, приятна светлина. Има хора, на които тази светлина е толкова голяма, че като ходят вечер, те хвърлят светлина наоколо си и си осветяват пътя.

Когато човек заболее, става пречупване на тази светлина и тя потъмнява. Това потъмняване може да е частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна, а здравите части са светли. Ако ви заболи главата, главата е тъмна, а здравите части са светли. Ако ви заболи крак, кракът е тъмен и т.н. Значи се изисква да възстановите светлината на главата, на стомаха, на краката, а това ще стане, като усилите мисълта си, като почнете да мислите за това, което знаете. В Писанието е казано: “Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се увеличи”.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 45

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред