За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 38

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Енергии

В пространството на 500 километра над Земята има цял океан електрическа енергия, която ще се снеме и цялата Земя ще бъде осветена.

Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идват от Луната. Тези енергии чистят организма. Който иска да се очисти от греховете си, да се свърже с Луната. Различни са реакциите между среброто в кръвта и Луната в периодите на нейното пълнене и празнене.

Има светлина и топлина, които не достигат до Земята. Тази енергия е толкова интензивна, че често минава през Земята транзит. Някъде мрежата на Земята не е толкова гъста и тази енергия изтича. За нея ние и понятие нямаме. Може в бъдеще, когато тази мрежа бъде по-ситна, защото Земята се сгъстява и образува нова мрежа, да се образуват някакви радиоактивни сили, които сега се проявяват, но не ги знаем. По закона на аналогиите, както Земята се формира, така се формира и човешкият мозък. Човек трябва да създава такава ситна мрежа, в която да се разбива слънчевата енергия. Един светия, след като живее 20 години в пустинята, създава мрежа в ума си, за да долавя неща, за които обикновените хора нямат представа, и с тази ситна мрежа хваща слънчевата енергия и я туря на работа. Учените и светиите имат клетки да хващат енергията, скритата енергия на природата. Когато човек открие законите на своя ум, тогава ще изследва и други умове, които са в хармония с неговия. Ще ги изследва не само тук на Земята, но ще проследи всички звезди, защото във всяка звезда има едно същество, което е в съгласие с тебе. В месечината има едно същество, в Марс, в Юпитер, във Венера, в Сатурн, в Нептун, в Уран, в Слънцето, в Сириус, във всички слънца и планети. Това са сто милиона слънца само в нашата Галактика и на всяко слънце има по една душа, свързана с тебе. Значи сто милиона души има, които си хармонират с тебе само от Слънчевата система. Всеки ден пращат блага за тебе и чакат да се обадиш.

Така че, намират се десет-петнадесет милиарда същества от цялата Вселена да мислят за тебе, пък ти си се отчаял, че няма кой да мисли за тебе или да те обича.

В изгряването на Слънцето се забелязват два важни момента: първият е на 22 март, когато Слънцето минава в северното полушарие. Вторият момент е на 22 септември, когато Слънцето минава в южното полушарие. Тези два момента са символи, които изразяват два вида течение на енергии. Енергиите, които протичат в северното полушарие, имат външен характер – те символизират мъжа. Когато Слънцето влезе в южното полушарие на 22 септември, хората влизат в друго течение на енергии, които съдържат в себе си мекота. Тогава човек може да се уедини, да се съсредоточи.

Мозъкът не може да възприеме направо слънчевата енергия. Луната е трансформатор.

Използвайте хубавите топли дни да походите боси по моравата, по скалите, по пясъка, по водата, тогава земята взема от вас, поглъща всичко, което е нечисто у вас, а пък от нея ще приемете онази енергия, която е здравословна.

Човек е посят на земята. Вие ходите по земята, имате допирни точки с нея. Вземате нещо, но се взема нещо и от вас. Да допуснем, че сте неразположени, имате някакъв смут. Туй неразположение на духа не е нищо друго, освен земните енергии, които са насъбрани във вас. С тях трябва да се справите. Има едно течение от центъра на слънцето към земята и друго – от центъра на земята към слънцето. За да се освободиш от това тежко състояние, ще застанеш на пътя на ония течения, които идат от слънцето. Те ще минат през тебе и слънчевата енергия ще препрати насъбраните гъсти земни вещества към центъра на земята. Тогава ще ти олекне. Значи трябва да се свържеш със слънчевата енергия, за да се освободиш от тежестта на земята.

Щом някой се разсърди, веднага трябва да вложи енергията си в земята. Тази енергия принадлежи на земята и към нея трябва да се отправи. Ако не дадете тази енергия на земята, вие нищо няма да получите от невидимия свят. Ние се храним с енергия, която идва от центъра на земята и с енергия, която идва от центъра на слънцето. Обмяната със земната енергия не става правилно. Всяко неразположение на духа се дължи на земната енергия. Понеже досега земята е била в тринадесетата сфера, още не е пречистена.

Човек трябва сутрин да прави гимнастически упражнения, когато слънчевата енергия е най-активна. Човек възприема тази енергия през мозъка си, през дробовете, през стомаха си и тя отвлича всички онези утайки към центъра на земята, като го освобождава от тях. Като прави тези упражнения около половин час, той се чувства бодър и освежен.

Има известна земна енергия, която идва от южното полушарие и отива към северното полушарие, после се връща пак в южното. Растежът, разцъфтяването на формите, зреенето на плодовете зависят от тази енергия. Хората трябва да бъдат в общение със земята, особено през месеците април, май, юни и юли, за да стане една обмяна. Тези нечистотии, онези бурени от вашия организъм трябва да слязат долу в земята и пресни сили да се покачат във вашия организъм. Има други месеци, в които трябва да оправите сърцето си, трети месеци има, в които трябва да оправите ума си. Това са три периода, които са минус, има и още три периода, които са плюс. Всякога след един положителен период следва един отрицателен.

Всички наши отрицателни мисли и постъпки поглъщат много енергия. Те са като печките, в които не става пълно горене. А всичко, което е добре обмислено, гори добре, става пълно горене. Ние се стремим към пълното горене. Многото пушек показва, че мисълта е слаба. Хората искат да се отоплят. Колко въглища са им нужни? Умните хора се отопляват с малко въглища. Защото природата е много икономична, в природата няма излишък, няма и недоимък, в природата няма запаси, в нея няма разточителство. Тя всичко дава с мярка – колкото е необходимо в момента. А вие обичате да се запасявате.

Ако аз пиша 0,0001, какво означава единицата? Ако се отнася до светлината, може да показва дължината на вълната. Ако напишем числото така – 0,01, това показва, че тази вълна е по-дълга. Колкото повече нули има пред единицата, толкова вълната е по-къса. Каква е разликата между дългите и късите вълни? Дългите вълни на близко разстояние свършват хубава работа. Но колкото вълните са по-къси, по-хубава работа свършват. Най-късите вълни отиват в безпределното пространство. Да кажем, вие говорите някому и вашият глас се чува от единия край на салона до другия. На един километър оттук нищо не се чува. Има хора, които едновременно говорят и на дълги, и на къси вълни.

Природата е пълна с енергия от март до юли и ако работите в градината си сутрин докъм 10 часа, през това време ще бъдете здрави.

Електричеството – това е капиталът, магнетизмът е мястото, където този капитал ще се обработва.

Когато посадите едно семе в земята, за да покълне, то трябва да преодолее твърдата, корава почва. Семето не постига това със своя нежен връх, а с електричеството, с онзи импулс за живот, който съществува в него. Влагата, която се среща в почвата, служи само като проводник на електричеството, на жизнената сила в растението. Следователно семето пробива почвата и подава своето нежно връхче над земята чрез електрическата енергия в себе си, чрез подтика за живот. Дойдете ли до влагата, до водата в живота, ще знаете, че тя е носител на магнетизъм, на меките сили в природата.

Студът и топлината – това са две положения на една и съща енергия. Студът събира нещата, а топлината дава. Изгарянето – това е високата лихва.

Освен видимата топлина има друга, същинската топлина на живота, която не е физическа. Тя е мека, приятна и се равнява на хиляди градуси, в нея могат да се топят онези елементи на материята, които никаква друга топлина не топи. Тя разлага материята и я реформира.

Когато духовната топлина се намалява, физическата се увеличава и обратно. На хората, които стават проводници на духовния свят, краката и ръцете им изстиват. Индусите знаят тези закони, затова като заровят един факир, след няколко месеца го изваждат и възвръщат изгубената топлина.

Съвременната култура трябва да се освободи от употребата на каменни въглища. В бъдеще трябва да се намерят учени хора, които да впрегнат слънчевата енергия за отопление и осветление, от Слънцето да се взема гориво.

В Природата съществува закон, който определя правата на всички живи същества. Според този закон ти нямаш право да задържаш в себе си повече енергия от тази, която можеш за асимилираш. Задържаш ли повече, отколкото трябва, излишната енергия произвежда известно напрежение в твоя организъм. Пуснете няколко капки вода да текат непрекъснато в продължение на 20 години върху един камък и ще видите какво ще направи тя.

Понеже човек е богат на енергия, изразходва я безразборно, а не знае, че за всяка енергия, която му е дадена, природата държи сметка. Тя го кредитира във всички случаи, но каквото дава, пише в тефтера. Един ден човек ще плаща за неправилното и неразумно изразходване на енергиите.

Невидимият свят държи сметка за всяка напразно изразходвана енергия.

Коя е правата постъпка? Правата постъпка е, като се движиш, да не се хаби повече енергия, отколкото трябва. Погрешката може да бъде в това, че харчиш повече, а някой път погрешката може да е, че икономисваш повече. В природата такива икономии няма. В природата всяка сила, която е дадена, трябва да се изхарчи, ни повече, ни по-малко. Нищо не трябва да задържиш за себе си. За следната минута ще дойдат други сили. Всяка сила трябва да бъде употребена на място. Щом се зароди желание да икономисваш или да харчиш повече, ти си в кривата посока. Сега това е нов начин на възпитание. Аз ви давам един много прост метод. Вие, съвременните хора, казвате – да имаме гениален ум, гениални постъпки. Гениална постъпка е правата постъпка. Значи, когато вървиш и хванеш един човек за ръката, към този човек ти трябва да имаш едно Божествено желание, то трябва да бъде благородно, да бъде справедливо, красиво и да няма никакъв недоимък.

Мозъчната енергия и енергията на съвременната нервна система трябва да се пестят. Съвременният свят, съвременната култура и почти всички тук страдате от недоимък и нервно напрежение. Едно болезнено състояние е недоимъкът – значи липсва нещо. Затова се научете да спестявате енергията на вашата симпатична нервна система и тая на главния ви мозък. Или другояче казано: пестете енергията на вашия ум и на вашето сърце. Например вие често се безпокоите за неща, които нищо не струват – за преходни работи.

Енергията, с която разполага Природата, е определена математически точно. Тя е разпределена математически справедливо между всички живи същества. На всекиго е точно определено каква енергия да консумира и каква да изразходва. Това се отнася и до мислите и желанията. Обичаш един духовен човек и желаеш да седиш при него с часове, да се къпеш в неговата аура. Това е престъпление. Ще се къпеш в неговата аура точно толкова, колкото трябва, а не с часове и дни, то е като да пиеш вода непрекъснато.

Когато мозъкът поглъща всички енергии, човек става груб в чувствата си. За да не отнеме възможността си да развива и мозъка, и сърцето си, човек трябва правилно да разпределя енергиите на своя организъм. Добрият господар разпределя благата си еднакво на всички слуги. Следователно разумният човек разпределя еднакво енергиите си между всички органи. На всяка клетка той изпраща толкова енергия, колкото є е нужна. Някои разбират криво предназначението на стомаха и казват, че търбухът трябва да се унищожи. Не, стомахът има свое велико предназначение. Без стомах физическият живот е невъзможен.

На някои телата са положителни, а на други – отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а други – повече отрицателно електричество. Ако се съберат на едно място двама души, които имат положително електричество в себе си, те непременно ще се отблъснат. Ако влязат в разговор помежду си, след раздялата те веднага ще изпитат неразположение на духа си, недоволство. Ако в дадения случай единият от тях не може да превърне положителното електричество в отрицателно, тогава те трябва съзнателно да се разделят, временно поне, и всеки от тях да потърси за себе си другар с електричество, противоположно на своето. Иначе във всеки едного ще се събуди някакво враждебно чувство по отношение на другия, вследствие на което той ще прояви активност в характера си. И най-после, като резултат на тази активност, ще дойде грубостта.

Караница трябва в света, но музикална караница. И без свада не може. Какво значи свада? Хайде, няма да се занимаваме с филология. Всякога, когато събере излишна енергия, на човека му е неприятно, той търси разрешение, иска да се освободи. Някой път това прави чрез говорене. Щом няма енергия, не му се говори. Или пък излишната му енергия иска храна. Щом задоволи това желание, престава да яде. Или пък иска да чете. Той иска да чете, в него има любознателност, но като я задоволи, успокоява се. В човека има подбудителни причини, които го тласкат да върши различни работи.

Някой си тури ръката в основата на носа. Какво иска да каже с това? То е цяла наука. Като тури така ръката си, иска по този начин да си припомни какво е забравил. Спокойно се облегни, помисли. Имаш две ръце. През тях протича токът, чрез който разумните сили дават и взимат. През дясната ръка силите дават, а през лявата ръка възприемат. Значи дясната дава, лявата възприема. Като туриш лявата ръка на носа, вземаш това, което дава. Тогава туряш лявата ръка на челото. Съсредоточиш се, спомниш си и си свършиш работата. Каквото земята ви дава, вие го възприемате с левия крак и го препращате нагоре. Човек едновременно приема и предава. Приема от земята и предава нагоре. Когато лявата ръка е нагоре, а дясната надолу, как ще изтълкувате това положение? В единия случай приемате от земята, предавате на слънцето. В другия случай приемате от слънцето и предавате на земята. Но във всеки момент вие трябва да се намирате в едно хармонично състояние, за да можете правилно да предавате енергиите на слънцето и енергиите на земята. Това трябва да се спазва. Ще мислиш, че земята е живо същество. Ще благодариш, че е била добра към тебе. Това, което ти дава, непременно трябва да го приемеш. По същия начин правилно ще приемеш енергиите, които идат от Слънцето и правилно ще ги предаваш. Тази идея трябва да залегне в ума ти. Само при такова състояние вие ще мислите правилно.

Преди години отивам в Сливен, завеждат ме в едно богато семейство. Идват дъщерята и зетят. Тъщата, пълна жена, заболяла. Зетят и дъщерята казват: “Помогни, излекувай я”. Казвам им: “Аз съм много зает, не мога”. Гледам зетя – и той пълничък. Казвам му: “Може чрез тебе да излекувам бабата. Готов ли си да дадеш нещо?” Казва: “Излекувай я ти”. “Ако ти си готов да дадеш, аз мога да скача бабата с тебе и тя ще се излекува. Не мисли, че искам да се шегувам с тебе. Имаш достатъчно излишна енергия, такъв магнетизъм имаш! Част от тази енергия ще я взема – тогава и бабата ще се излекува, и на тебе ще ти олекне. Дай си – казвам – ръката.” На бабата казвам: “Дръж го и ти”. След два часа отивам: бабата оздравяла. Трябва да има някой да даде. Викат лекар – този, онзи... Не, онзи, който те обича, трябва да даде нещо от своята сила. Казвам: в дадения случай аз не мога да я излекувам, понеже нямам излишна енергия, но мога да взема от друг тази енергия, тя не му е нужна – и бабата ще се излекува.

Чистотата е естествено, праволинейно състояние на материята. За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира, а за това се изискват духовни методи и закони. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползва от енергиите на чистотата. За да се ползваме от енергиите на светлината и топлината на слънчевите лъчи, те трябва да преминат през неколкократно пречупване и чак тогава ние можем да ги възприемаме. Колкото по-чиста е средата, през която те минават, толкова по-правилно се пречупват и толкова по-добре се отразяват върху човека.

Необходимо е обмяна да става. Българите знаят този начин за обмяна на енергии и затова правят сборове, събират се около десетина села на събор и там хората кръстосват, споделят, изразходват своите енергии и така се лекуват. След това всеки си отива вкъщи доволен.

Някога енергиите в човека се събират на лицето и тогава по него може да се чете като по книга. Когато тези енергии са възходящи, човек се чувства разположен, вдъхновен. Щом изгуби тези енергии, става мрачен, губи вдъхновението си, губи цвета на лицето си. Видите ли, че някой пее от сърце, ще знаете, че той е хармонизирал своите енергии.

Когато веществата горят и не изгарят правилно, енергиите не се превръщат напълно, остава един малък излишък, явява се едно болезнено състояние, а то всякога се отразява върху главата. Щом главата ви е топла, не е добре. Добре е, като в нея има хладина и светлина, а в стомаха – топлина.

Чрез движенията си човек регулира енергията си. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно се контролират енергиите. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на физическото тяло чрез двойника. Двойникът е антена, чрез която човек приема впечатления от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива тялото и го предпазва от нещастия.

Знаещият адепт, който разбира законите на природата, може да вземе материя от въздуха, да я сгъсти и да създаде от нея всичко, каквото пожелае. Като извлече от въздуха елементите, които са необходими за израстването на житото, от тях той може за кратко време да приготви хляб колкото иска. В това отношение всички планини представляват складове на различни елементи.

Енергията може да се превръща, да се видоизмени, но трябва да се знаят законите, чрез които става това превръщане. За да стане материята годна за храна, тя първо трябва да премине през камъните, после през растенията и най-после да се приеме от човека.

Какво представят движенията на човека? Пласиране на енергии. Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, е функция на нещо. Когато в организма на човека се събере много енергия, която не може да се впрегне на работа, той прави различни движения, за да я изпрати в природата. В това отношение много от движенията, които човек прави, са необходими, а някои не са необходими. Чрез движенията си човек или приема, или предава част от своята енергия.

Мисълта удължава формите, а чувствата ги разширяват. Ако чувствата са чрезмерно развити, човек расте на широчина.

Запитват: “От какво се явява голямата радост?” От изобилие на енергия. Някой път, когато човек се е въздържал, въздържал, придохожда голямата радост. Това е състояние у всички хора. Радостта често спада към физическия живот. Радостта, изразена на физическото поле, е радост на душата.

Питам: откъде се явяват тези трептения в природата – 6 хиляди в секунда, които образуват звука, 6 милиона, които предизвикват първия усет, или 40 милиона, които се съдържат в първия цвят? Това са природни явления. Как да наречем тия трептения, за да ги разберете? Трептенията, това са разумни прояви. Те са строго отмерени, хармонични прояви в природата. Между едно трептене и друго има точно определено време. Графически ги представят във формата на една крива вълнообразна линия. Всяко едно трептене се състои от една изпъкнала и една вдлъбната част. Движението им е вълнообразно. Само че вълните са по-дълги и по-къси, като късите проникват между дългите. Ако човек иска неговата мисъл да проникне, той трябва да си служи с късите вълни. Колкото една мисъл е по-интензивна, толкова по-къси са вълните на предаването є. На една слаба мисъл вълните са по-дълги. Следователно, колкото повече трептения има една мисъл, толкова тя е по-силна; колкото по-малко трептения има, мисълта е по-слаба. А когато трептенията намалят до известна степен, мисълта се изгубва. Когато се усили мисълта, трептенията може да са толкова много, че човек пак не може да ги възприеме. Има известен предел на човешката мисъл при сегашното развитие. До известно положение, до известен брой трептения можеш да приемаш. Мислиш за безкрайността на пространството, но дойдеш до едно място и спираш. Искаш да си представиш границата на безкрайното, мислиш ден, два, три, нищо не можеш да откриеш. Тогава ти си пътник, който е изгубил пътя си.

Всяка дисхармония на мисли и желания е положителна енергия, която трябва да се обърне в отрицателна, защото в природата само отрицателните енергии творят. Ако вие сте ясновидец, ще видите при електричеството, че светлината се явява само на отрицателния полюс. Когато кажат за някой човек, че е привлекателен, то значи, че той има отрицателна енергия в себе си – това е магнетизмът.

Скърбите – това са трънаци. Всяка една скръб е едно голямо богатство, ако не знаете откъде да минете, ще се изподерете – има бодили, тръни, отровни змии, зверове. Скръбта е енергия, която трябва да се обработва. Радостта е обработена вече енергия. Злото е необработена енергия. В Любовта има един вътрешен закон, в злото няма никакъв закон. В злото има един стремеж да се разширява, да обсеби, да завладее всичко. В Любовта има един стремеж да повдига, да даде живот, да награди всички съпричастници на благата. Злото е точно обратен процес.

Щом се намерите при един гениален човек, не е нужно да ставате и вие гениален. Заемете отрицателно положение. Какво значи това? “Б” е положително, противоположното на “А” – идеята за отрицателното състояние в човека. То всякога възприема. Първото всякога дава. Следователно, ако двама души само дават, те не могат да общуват. Единият трябва да дава, другият – да възприема.

Трябва да разбирате и психологическите състояния. Насъбраната енергия трябва да се прояви. Първото проявление, това е правата линия. Трябва да знаете да постъпите право. Правота – това е отношение. Да кажем, вие обичате някого, но най-първо ще започнете с правата линия. Защото, ако не постъпите право, туй движение ще получи обратна посока. И ние в сегашния живот страдаме от обратната посока на движение. Ако хвърлите един какъвто и да е предмет в пространството, с каквато и сила да сте го хвърлили, ще иде ли до месечината? Може да го хвърлите до тавана, но той ще се върне пак обратно. Вие сте недоволен от някого и проектирате тази мисъл, без да предполагате, че тя ще се върне пак към вас.

Ако сърцето е чрезмерно активно, то поглъща енергиите на ума. Нежността идва от магнетизма, а силата – от електричеството.

Здравословното състояние до голяма степен зависи от главния мозък – орган на човешката мисъл. Затова обмяната на клетките, които функционират в цялата мозъчна повърхност, трябва да бъде правилна, т.е. електричеството трябва да бъде равномерно разпределено. Има два вида електричество. Мозъкът се поляризира – веднъж дясното полушарие е пасивно, отрицателно, а пък лявото е положително. Друг път дясната страна на тялото е положителна, а пък лявата страна е отрицателна. Дясната страна на мозъка е отрицателна, а пък дясната страна на тялото е положителна. Какво трябва да се разбира под думата “отрицателно”? Отрицателен е онзи човек, който има желание да вземе, да придобие нещо. Щом имаш желание да придобиеш, ти имаш едно отрицателно състояние. Искаш да станеш добър – също е отрицателно състояние. Всичко онова, което искате, създава у вас едно отрицателно състояние. При това състояние вие нямате никакви запаси, от които можете да дадете. За да може да се прояви някой, той трябва най-първо да възприеме достатъчно количество енергия от природата, за да може да се зароди процес за даване. Забелязано е, че когато умът на човека е отрицателен, неговите чувства са положителни. И когато умът е положителен, неговите чувства са отрицателни. Това е една много специфична работа. Общо казано, това донякъде е вярно.

Вашият ум ще произведе едно студено течение във вас, сърцето – топло, и от тези две течения се образува въртеж, движение. Това движение носи правилния живот – това е вътрешното кръвообращение в човека. Противоречието е в това, че понякога умът произвежда по-голямо изстудяване, отколкото трябва, а по някой път сърцето развива по-голяма топлина, отколкото е необходимо.

Цялата повърхност на човешкия мозък и на човешкото тяло е приемател на разни енергии, които идват отвред, от цялата природа. Природата е дала на човека магическа тояжка, с която едно време са ходили магите. Дясната ръка е магическата тояжка за ума, а лявата – за сърцето. Ако не разбираш предназначението на дясната ръка, умът не може да се прояви както трябва. Ако не разбираш законите на лявата ръка, ти не можеш да си господар на сърцето си, не можеш да имаш успех, нито да си щастлив.

В средата на човешкия мозък се намира тъй нареченото “летящо око на душата” или “вътрешното слънце на човека”. Ако това слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка, този възел, или окото на душата, препраща тази енергия по целия мозък. То има и други свойства освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия по цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. Значи това око е трансформаторът на Божествената енергия в човека и създава условия за неговото проявление. Когато това слънце свети в човека, в него има радост и веселие.

Мозъкът е едно електрическо динамо. Затова ако човек работи само със своя мозък – изсъхва. Много интелигентните хора изгубват мекотата на сърцето си, по-нервни са и по-лоши. Всеки човек, който изгубва мекотата и добротата си, става много сух, лицето му добива един изсушен вид.

Слънчевата система е аналогична с организма. В организма стават процеси, аналогични на процесите в Слънчевата система. Слънчевата енергия, като дойде в мозъка, претърпява такива видоизменения, каквито претърпява, като дойде на слънцето от централното Слънце. Мъчно може да се обясни това, понеже хората имат механическо, а не разумно, психическо схващане. Отрицателният полюс е чувствителността, чувствата, а положителният – мисълта. В човешкия организъм мозъкът е положителен, а симпатичната нервна система е отрицателна. И в космоса е аналогично. В лявата страна на човешкото тяло енергията слиза надолу към левия крак и после по десния крак и по дясната страна се качва нагоре. Такова електромагнитно течение има и около всеки орган. Например по дясната вежда минава положителна енергия. Тя оттам се извива и се спуща под дясното око, където се превръща в отрицателна енергия. Оттам се качва над лявото око и там е вече отново положителна. След това се спуща под същото око като отрицателна енергия. По този начин в движението си тази енергия образува нещо като осморка.

В точката между веждите или в корена на носа има един разумен център, който регулира тези течения около очите. Този център можем да наречем Мълчаливото, Разумното в природата, което регулира силите.

Кръвообращението се дължи главно на електромагнитните течения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тази възможност само. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически импулс в света, който постоянно регулира кръвообращението на всички организми. На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката; циркулацията и ротацията; после движението на Слънцето, планетите и другите небесни тела.

Енергията, която земята взима от слънцето, може да се сравни с артериална кръв, а тази, която изпраща към слънцето, може да се сравни с венозна кръв. Нашето слънце играе ролята на сърце, а още по-добре играе тази роля централното Слънце. Както нечистата кръв от тъканите трябва да се върне към сърцето и оттам в дробовете, за да се пречисти, така също и енергиите на земята се възвръщат към слънцето, за да добият първоначалния ритъм.

Тлъстината ви трябва да се обърне в енергия. Хора, които работят усилено умствено, които се развиват духовно, никога не затлъстяват.

Ако сравним предпотопните глави и сегашните, има голяма разлика. От времето на Христа до сега ще намерим голямо изменение. Един автор твърди, че откакто англичанките са започнали да се борят за своите права, те са с два сантиметра по-високи. Значи мозъкът на английската жена е придобил нещо повече. Когато някой човек стане духовен, той придобива нещо. Да не мислите, че като стане човек духовен, то е напразно. Той придобива една разумна материя, която съществува в природата. Той трябва да преустрои мозъка си. От количеството на тази материя той трябва да внесе нещо в себе си. Тази материя трябва да приеме в себе си чрез храната, въздуха и светлината. От три източника ще приеме. Ако сме културни хора, тази благородна материя трябва да я приемем чрез храната, въздуха и светлината и тя ще стане плът от плътта ни, кост от костта ни.

Най-напред трябва да се проявят най-слабите сили в човека, после – по-силните и, накрая – най-силните. Най-силната енергия е долу, половата, а пък хората първо нея използват и после нищо друго не могат да направят.

Всеки човек е носител на специфична енергия. Иска ли да се ползва от тази енергия, човек трябва да се свърже с Първата причина на нещата, в която всички природни енергии се втичат и изтичат. Който се свърже с Бога, той ще се ползва от знанието, което тези сили крият в себе си.

През материята преминава топлинна, електрическа и светлинна енергия. Един материален човек може да се освободи от материята и да остане човек само на енергията – но където мине, всичко ще руши.

Като срещнете един добър човек, отворете ума си да влезе светлината му във вашия ум. Като срещнете лош човек, ще се затворите, не ви трябва неговата топлина. Понякога лошите хора имат по-голяма топлина, а по-малко светлина. Добрите хора изобщо имат повече светлина, а по-малко топлина. Затова добрите и лошите хора трябва да живеят заедно, да се обменят.

Има идеи, които от най-малкото духане изгасват. Например някой вярва в Бога. Един ден той взима книгата на някой виден човек, прочита я, но след това цял се изпълва със съмнение. Щом мине известно време, идеята за Бога престава да го движи. Тази идея не свети вече в него. Всяко изгасване на планетите и на слънцата показва, че като идеи те са слаби. Тела, в които не става никакво вливане и изтичане, са мъртви. В тях се извършва само разлагане на материята. Живи тела са ония, в които става постоянно втичане и изтичане на енергия.

Ако майката знае как да целува детето си, тя може да създаде от него гений. Добре е майката да знае къде най-напред да целуне детето си. Не е безразлично къде и как ще целунеш човека. Мястото, дето си целунал, определя отношенията помежду ви. Има целувки, които носят здраве, има целувки, които причиняват болести. Човек е динамо, което в различни моменти произвежда различни сили, различни енергии. Долната устна е проводник на пасивни сили, а горната – на активни.

Човек се намира между две системи – мозъчната и симпатичната нервна система. И след като той си замине от този свят, тези две системи продължават да функционират и в онзи свят.

Има хора, на които енергиите са много тягостни. При тях се чувствате като без сили. Такива хора не бива да ви шият и да ви правят услуги. Този, който ще ви гради къща, трябва да е здрав, весел, разположен. Свързвайте се с хора, които ви обичат. От тях купувайте, те да ви правят обуща, те да ви готвят. Никога не поставяйте сух и нервен човек да ви готви. Сухият човек, сухите хора са киселини, а пълните – основи.

Хората, които много бързо дишат, са сприхави, кибритлии, нервни. Нервността по някой път се дължи на чрезмерната енергия, която се натрупва в нервната система. Търсиш начин да я изразходваш, недоволен си, търсиш някого да натовариш – ще нахокаш някого и ще ти олекне. Нахоканият пък ще намери друг да натовари и т.н. Този метод на облекчение не е добър, но така ще бъде, докато не се научите да дишате както трябва, да спите, да ядете, да се движите както трябва.

Обезсърчението, подозрението, гневът – това е все набрана отрицателна енергия, на която вие не знаете пътя. Трябва да помислите и разберете каква посока, какъв изход да є дадете на тази енергия, да є дадете път, да я изпратите навън. Не може ли да є дадете път, ще се намерите натясно.

Всяка дреха е проводник на известна енергия. Човек трябва да знае каква и колко енергия му е нужна и чрез каква дреха може да си я достави.

Разумността е свързана с електричеството, а обичта – с магнетизма. Вие не можете да предизвикате магнетично състояние в себе си, ако не обичате, и не може да предизвикате електрично състояние, ако не мислите. Не може да сте здрави, ако не сте магнетични. Когато човек се чувства нервно изтощен, той е демагнетизиран и не може да задържи Божествените мисли, които идват. Те само протичат през него.

Съвременните хора никога не знаят откъде идва тази енергия, с която те мислят. Те не подозират даже колко скъпо струва един грам енергия. За да се пригоди тази енергия за умовете на хората, специални същества слизат от особено високи светове и я обработват. Не мислете, че човешкият мозък се нуждае от същата енергия, която е нужна на стомаха. Различна е енергията, при която стомахът функционира, различна е енергията на белите дробове и тази на мозъка. За да се образува формата на една благородна, възвишена мисъл или идея в човешкия мозък, се изисква специфична енергия, която обхваща само горната част на мозъка. Тази идея може да се схване само от горната част на челото. Долната част на челото може да схване друга идея. Горната част на мозъка у много хора не е така развита, следствие на което те не могат да възприемат тази енергия, която е необходима за тяхното повдигане.

Идеята за Бога не е нищо друго, освен идеята да напуснеш земята. Идеята за Бога не е идея да живеем на земята. Някой иска да живее на земята. Да живееш за Господа, значи да не живееш на земята. Когато решим да я напуснем, тогава ще мислим за Господа. Човек иска да постигне хубавото, красивото, да стане силен. Ти докато си на земята или докато земята е в тебе, силен не можеш да станеш. Ще имаш само понятие за силата. Ако живееш с понятията на земята, ще бъдеш само като една точка, съсредоточен в себе си, но енергията не може да се прояви.

Човек трябва да има най-възвишените мисли, най-хубавите мисли, които могат да занимават твоя ум; най-възвишените и благородни чувства, които да занимават твоето сърце, и най-добрите постъпки, които да занимават твоята воля. Казвам: онова, старото е несъвместимо вече. Несъвместимо е. Само при новата мисъл може да се развива нормално твоят мозък, само така може да се развият онези тъкани, по които се предават Божествените мисли. Не е така лесна тази работа, както някои мислят. В бялото вещество на човешкия мозък (сивото вещество е зърнесто) влизат всевъзможни нишки. Има специфични нишки за различните родове енергии, които влизат в състава на новата мисъл. Какво ще стане, ако ние развалим хубавите нишки, по които Божествената енергия може да дойде? Например Любовта на Бога не може да дойде по обикновените нерви. Трябва да има специфични нишки, специфични нерви, за да приемем в нас тези енергии, да опитаме Божествената Любов. Не всеки може да опита Божествената Любов. Ти искаш да обичаш ближния си. Ако в тебе тия нерви, тия центрове не са развити, не може да имаш никаква обич. Или за архитектура, за инженерство, всякога има специфични нишки. Всеки не може да бъде архитект, инженер. И музикантите имат специфични нишки. И жената има специфични нишки, женски нишки, които я правят жена. Но жената може да се превърне в мъж. Има доста такива случаи много жени са станали мъже има такива случаи в медицината. Жени мъже са ставали, но и мъже жени са ставали възможно е и у тях такова превръщане. Въобще става превръщане на един вид в друг. Това не е противоречие то е една от дълбоките тайни на живота.

Енергията съществува преди и след смъртта на съществата. Да се говори за живот след смъртта, това значи да се говори за продължаване на Божията дейност като вечна и непреривна.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 38

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред