За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 29

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Добро

Светът е предметно учение. Ако не се научите да наблюдавате вярно физическия свят, не можете да вадите верни заключения от фактите, от всичко, което ви окръжава. Ако нямате прави заключения за физическия свят, как ще възприемате мислите и чувствата, които са отвлечени? Ако видимите неща не разбирате, как ще разберете невидимите? Ако доброто не може да оцените, злото никога няма да оцените. Човек от злото не се възпитава, доброто го възпитава. Злото не може да даде възпитание, то само ограничава. Например злото ще те ограничи да не ядеш много. Казвам: единственото нещо, което може да възпитава човека, това е доброто – то е храна за сърцето. Злото ще те ограничи да не ядеш много, а доброто ще те нахрани. Що е възпитанието? Резултат на доброто. Доброто е храната, която се дава на човека: добра храна, добри мисли, добри чувства, добри постъпки – всичко това е видимо в света.

Божествените, красивите неща стават само веднъж. Те не се повтарят. Ще кажете, че друг път ще постъпите по Божествен начин. Щом сте изгубили първия момент, ще чакате друг момент. Определено е времето за доброто. Като се направи веднъж, то носи своето отражение. Само веднъж можеш да направиш добро, но много години след това ще се радваш. Ехото или отражението на доброто трае дълго време.

Няма добро, което да не носи своите добри последствия.

По времето на Христос светът беше друг, а сега е съвсем друг. Днес светът не е такъв, какъвто беше преди две хиляди години. Ние казваме: днес не сме такива, каквито бяхме едно време, не сме толкова лоши, по-добри сме днес. И в бъдеще светът ще бъде по-добър, отколкото е днес. Едно време бяхме добри – без да проявяваме своята доброта. Сега съзнанието на хората е по-високо. Те съзнават, че има нещо добро в тях, което трябва да проявят. Във всеки човек има нещо добро, но ние още не знаем онези методи, по които можем да проявим своята доброта.

Както човек не може без щитовидна жлеза в организма си, така и светът не може без добри хора. Добрият човек е щитовидната жлеза на света.

Истинско добро е онова, което е едновременно добро за всички.

Трябва да правим добро, защото само в това добро нашата душа може да намери онези материали, с които може да съгражда своите тела. Когато земното течение (което идва от центъра на земята) вземе надмощие в нас, произвежда два противоположни резултата в човешкия организъм: ако действа на физическото поле, човек почва да съхне, става сух като чироз; другият резултат е обратен – човек затлъстява. Натрупва материя. И двата резултата са опасни. А другото течение, което идва отгоре, от Небето, организира нещата – тази материя е пластична и остава в човека толкова, колкото трябва за развитието му.

Доброто е кръвообращението на човека.

Щом влезете в доброто, то е една цяла лаборатория. Ще изучавате света от гледището на доброто, на всички негови елементи, ще разберете техните качества, как се съединяват и как се разединяват. Работата с доброто е цяла наука. Вие имате много обикновено схващане за доброто. То е цяла лаборатория, в която като влезете, ще се свържете с всички разумни същества и ще се учите от тях. Те ще ви учат какво да правите, за да се подмладите. Какви да станете, учени, философи, поети или художници. В доброто има всичко, и поезия, и философия. От красивите форми на живота вие ще научите много неща. Затова трябва да благодарите на Бога, че ви е изпратил тук, в това училище да учите. Но вие преждевременно искате да станете професори, преждевременно да станете богати и силни. Богатството е голяма тежест. Трябва да бъдете голям параход, за да носите тежестта на богатството. В него има силно напрежение. Също както в парен котел се получава голяма енергия, която трябва да употребите. Ако не знаете как да употребите тази енергия, какво ще правите?

Вие искате да станете богати и искате да станете и добри. Съвместими ли са богатството и добротата? Сиромашията е несъвместима с добротата, но и богатството е също несъвместимо. За мене и сиромашията, и богатството са несъвместими с добротата. Това са външни понятия. Доброто само по себе си не се нуждае от нищо. Онзи, малкият извор има ли нужда от езеро, или от река, за да се насърчи? Дали изворът ще стане река, или езеро, за него това не е съществено. За извора не е съществено къде ще се влее, в река или в езеро.

Мислите ли добро за другите, и те ще почнат да мислят за вас добро.

Всякога, когато правя едно добро явно, то всякога има лоши последствия. Щом го правя тайно, никой да не знае за него, то е добро.

Силният ще направи добро и никой няма да разбере.

Когато правиш добро, скрий го, нека само Бог знае това, а когато правиш зло – открий го, нека знаят всички, че си направил зло, за да се изправиш.

Доброто трябва да се отглежда така, както се отглежда едно дете, дърво, цвете, за да може всяко добро, което сте направили, да расте.

Прилагайте доброто към всички хора, без да мислите заслужават ли го, или не.

От доброто, което човек прави, се определят неговите дарби, здраве, сили и материално състояние. Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни.

Ако правя добро, турям основа на своя живот. Основата е твърдостта. Нищо в света да не е в състояние да те отклони, да те разклати, каквито и бури да дойдат. Тази основа не може да имаш без доброто. Само доброто може да бъде основа на един разумен живот.

Понякога имате само една светла мисъл. То е една клечка. Казвате: “Защо ми е тази клечка?” От тази клечка зависи вашето щастие. Ако тази мисъл отправите в правилна насока, всичко, от което се нуждаете, ще го имате. Вие казвате: “Какво мога да направя с една кибритена клечка?” Добре, да кажем, имате само един молив. С този молив може да направите и голямо добро, и голямо зло. Можете да напишете сладки, приятелски думи, а може да напишете и най-лошите думи. От молива може да изкарате и добро, и зло. Вашето щастие седи във вашия молив, във вашето перо. С него вие можете да си създадете и щастие, и нещастие. Вашата ръка в даден случай може да ви причини и най-голямото добро, и най-голямото зло. Вашето око може да ви причини и голямо зло, и голямо добро. Всеки ваш орган може да ви причини и добро, и зло.

Всяка светла и възвишена мисъл, повтаряна често, чистосърдечно и безкористно, предава нещо на човека. Природата възнаграждава за всяка добра дума, за всяка добра мисъл, отправена към някого. Така може да се помага при различни заболявания. Мислете за здравето, за да го привличате и усилвате. Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите.

Законът на доброто е закон за подмладяване. Законът на злото е закон за остаряване. Които искат да се подмладят, да правят добро.

Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате.

Добър човек е този, който като ме срещне, е в състояние да измени моето неразположение на духа в хубаво настроение.

Човек, който иска да бъде силен, трябва да бъде добър. Добротата е храна.

Кой е топъл човек? Топъл, добър човек за мене е онзи, който не ме ограничава, оставя ме свободен. И аз за него съм добър, когато не го ограничавам. Когато той прави нещо, оставям го свободен, това е негова работа.

Добър човек наричам този, който не насилва себе си – нито ума, нито сърцето, нито волята. Това е, според мене, добър човек. Всеки, който насилва ума си, всеки, който насилва сърцето си, и всеки, който насилва волята си, за да стане нещо повече, не е разбрал философията на живота. Защото неговият ум на физическото поле зависи от устройството на нервната система. Когато нервите му се разкордират и не могат да предадат тази енергия, която мисълта изисква, ще стане слабоумен. Добрината на сърцето се предава по известен род нерви и те като отслабнат, той става малодушен. Волята се предава по трети род нерви – те като отслабнат, не ще могат да вършат работата си навреме, той не ще може да предава своята силова енергия и ще стане безхарактерен. Трябва да дойдем до онова положение да живеем без нерви, да нямаме нужда от нерви. Нервите са изиграли вече своята роля, проводници са те. Трябва да създадем нещо по-хубаво от нервите. Или трябва да се създадат нерви, които да не се разстройват.

Каква е била интимната мисъл на Христа, когато е казвал на учениците си да бъдат разумни като змиите и незлобливи като гълъбите? С това Христос е искал да каже, че змията е киселината, основата е гълъбът, а вие сте резултатът – солта. Бъдете прочее разумни като змиите – имайте киселината на змиите. Имайте основата на гълъбите, за да дадете резултата – солта. Ако вие не можете да разберете змията като киселина в себе си и гълъба като основа в себе си, те ще произведат обратни резултати. Змията със своята киселина ще произведе отрова във вас и ще ви отрови. Ако не разберете качествата на основата в себе си, вие ще си създадете други мъчнотии. Ако вие придобиете качествата на гълъба, ще станете съвършено мекушави, няма да имате смелост, ще бъдете много страхливи. Много от сегашните добри хора са страхливи. Те са добри от страх, а не от убеждение. Някой е добър и гледа да изпълни закона. Щом той гледа да изпълни закона от страх, този човек е добър само една трета.

Малко добри хора съм срещал. Добрият човек е добър в малките работи. Ако един професор отива на лекция, но види на пътя някое малко дете, че плаче, и той се спре да му услужи и после продължи пътя си, това е добър човек, според мене. Той не се спира по задължение, както някой друг може да направи това, но по вътрешно разположение.

Вие сега казвате за някого, че е добър. Защо? Най-първо трябва да си представите добрия човек с всички възможности, които има в себе си. Всеки човек, който има всички възможности и всички условия, е добър. Това са необходими елементи на доброто в човека. В тази азбука ще видите закона на движението, еволюционния начин, по който нещата стават. Защото всичко в света става постепенно. Ако ти, като кажеш “добро”, чувстваш в себе си, разбираш, че имаш всички възможности и условия, значи си добър човек. Щом не ги съзнаваш, ти не си добър. Не че в този смисъл не си добър, но предметът не е проучен. Ти не си проучил, не знаеш какво нещо е доброто. Щом започнеш да мислиш за доброто, дава ти се възможност всичко да направиш. В този кръг, в който живееш, може да направиш всичко. Разумният човек, добрият човек може да превърне желязото в злато, ако му трябва злато. Един килограм желязо ще превърне в злато. Разумният човек може един прост камък да превърне в скъпоценен. Разумният човек, ако има едно житено зърно в джоба си, по магичен начин може да направи един хляб.

Добрината на сегашните хора е често икономическа, търговска добрина. Щом някой човек е на служба, той е добър. Щом получава голяма заплата и всичките му работи вървят напред, по-добър от него няма. Докато човек има условия да се храни богато, мазничко, и той самият е мазничък, добър, но когато започне да яде сухия хлебец, когато дойдат лошите условия, казва: “Не се живее вече”. И после тия добри хора проповядват за братство, за равенство, за какво ли не проповядват, но това е относителна добрина. Значи има относителна добрина. Онзи, който изяжда пет кокошки, е по-добър от онзи, който изяжда десет кокошки. Онзи, който изяжда десет кокошки, е по-добър от онзи, който изяжда 20 кокошки. Но това е относителна добрина. Казвам: за този, който е изял петте кокошки, е добре, но питате ли какво е положението на кокошките?

Да те познава добър човек е благословение, а да те познава лош – проклятие.

Добрите хора изнасят това, което лошите носят. От лошите хора излиза доброто, а добрите го раздават. Лошите хора – това са корените на растенията, които живеят в гъстата материя. Само корените могат да извличат от земята необходимите сокове за растенията. Растенията подемат тия сокове нагоре и после създават в тях сладките плодове. Ако корените не съществуват, никакви плодове няма да има.

Когато правите добро някому, не очаквайте нищо от него. Добрите и лошите хора са изпит за вас. Бог ви изпитва чрез тях. Бог ви изпитва чрез хората, които ви обичат, и чрез тези, които не ви обичат. По това как ще отговорите на техните чувства – с Любов или с “око за око, зъб за зъб”. Да кажем, че един човек не те обича и ти не го обичаш. И двамата сте много назад.

Правил ли си опит за колко минути се стопява захарта в студената вода и в горещата, да кажем до 100 градуса? Във врялата вода се топи бързо. Кога захарта е по-хубава: когато лесно се топи или когато мъчно се топи? Има две мнения: старото мнение е, че захарта, която се топи по-лесно, е по-хубава. При добрите хора захарта се топи по-лесно, а пък при лошите хора захарта се топи по-мъчно. Това е един факт, който аз съм проверил. И вие можете да направите този опит, но с часовник, не произволно. При умните, при добрите хора работите стават лесно. При лошите хора работите стават мъчно. Дойде един честен човек, каже ви нещо и всичко става лесно. Дойде един лош човек и работите ви се объркват. То е много естествено: при влага и топлина работите стават много лесно, а пък при суша и студ работите стават мъчно.

Има едно учение днес, което казва, че лошите хора трябва да се изселят от света. Туй е написано, така е писала и природата. Тя вече е ангажирала кораби – и от България, и от всички европейски държави десетина милиона души ще се преселят в едно ново място на изгнание. Ще се изселят на цяла планета. А пък има друга планета за добрите хора – те там ще се пренесат. Някои от нашите роднини, които умират, няма да се върнат на земята вече. Роднините ви ще се върнат на земята едва когато се оправят и забогатеят на онзи свят.

Аз считам, че добрите хора са здрави, а лошите са болни. Добрите хора в света са дошли, за да поправят света. И Бог, и Учителите работят чрез добрите хора. Това са органи, това са проводници. Без тях светът не може да се поправи. Без добрите хора в света никаква идея не може да се лансира, никаква идея не може да се прокара. Лошите хора не знаят как да го направят. Туй, което е необходимо за нас, един лош човек никога не знае как да го направи.

Добрият човек сух ли е, или влажен? В добрия човек светлината и топлината са пропорционално разпределени. Добрият има достатъчно сухота и достатъчно влага. Щом има само сухота, спрян е процесът на развитието. Щом се спре един процес в природата, щом растенията спрат да се развиват, стават сухи.

Когато един добър човек отиде при извора, той вижда Бога в него. Като утоли жаждата, той ще разгледа местността и ще се радва, че този извор се намира сред такава красота. В душата му ще затрепти радост. А който не разбира езика на природата, ще се лута, ще търси нещо, без да знае какво.

Като съзнаваш своята погрешка, ти си по-добър, отколкото когато не я съзнаваш.

Когато откриеш лошото в себе си, благодари на Бога, че ти е дадена светлина да го видиш.

Ако дойде на езика ви лоша дума, веднага я обърнете на добро. Ако помислите лошо за някого, намерете веднага една добра черта в него и мислете за нея. Някой лъже. Не се спирайте върху това, но вижте колко е сръчен. И зад лошата проява понякога се крие нещо добро и благородно.

Някой път лошите хора имат по-силен ум. Христос затова казва: “Синовете на този век са по-умни от синовете на Виделината”.

Там, където плодните дървета са нискостеблени, хората са добри.

Преди години пътувахме из Източна България. Като минавахме край едно село, казах: “В това село има един добър човек”. “Как се познава?” “По светлия кръг на небето.” Над селото, между многото облаци на небето, се отваря един ясносин кръг. Той показва, че в това село има един добър, свят човек. Неговата душа и неговият дух отварят небето. Хубавото време зависи от добрите и разумните хора. Плодовете зависят от добрите хора. Доброто в живота се дължи на добрите хора, които непрестанно работят. Питате: “Какво ще придобием, ако живеем добре?” Плодовете ще зреят, реките ще текат, снеговете ще се топят.

“Желайте добрите дарби.” И тогава ще дойде великото, разумното в света. Съществува една обща разумност, която прониква в целия космос, в цялата вселена. Ако някой път човек губи своята интелигентност, то е по причина на онова бурно състояние на ума, в което стават пертурбации и човек постоянно трепери за нищо и никакво. Знаеш ли какво нещо е човек да има едно разумно спокойствие? Веднъж пътувах по време на буря и гледам: седнал един българин под едно дърво, дъжд вали и той се крие под дървото. Казвам му: “Ще те удари гръм, защо се криеш тука?” А той ми отговаря: “За да ме удари гръм, трябва да има някаква причина”. И наистина, гърмът никога не може да удари един праведен човек. Ако гърмът го удари, ще слезе по него като по гръмоотвод. Може да се освежи, отвсякъде ще хвърчат искри, но ако си лош човек, на въглен ще станеш. Защото добрият човек е добър проводник на електричеството и магнетизма. Следователно електричеството ще излезе от него и ще се разнесе. Ако си лош проводник, тогава няма начин да не усещаш съпротивление. Електричеството не може да мине през тебе и край на твоята нервна система.

За битието няма какво да се говори. То само по себе си е добро. Всичко, което Бог е създал, е добро. Вие трябва да се стремите към доброто в света – нищо повече. Що се отнася до страданията и до подобните на тях, те са временни неща. Те се явяват и изчезват, те са изключителни положения. Защо и за какво съществуват, днес вие не можете да си отговорите. Един ден, когато завършите развитието си на Земята, ще дойде при вас един от видните професори и ще ви разходи по всички светове, ще ви разкаже причините за всички страдания и спънки в живота ви. Тогава вие ще се посмеете на себе си и ще благодарите на Бога, че благополучно сте минали всичко.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 29

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред