За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 144

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Школа 1

Има много отрови, има сили отровни. Ако човек не знае да си служи с окултните сили и не знае по какъв начин може да се справи с тях, те могат да го уморят.

Вие си позволявате да спите следобед, но природата не позволява денем да се спи. За ученика това е абсолютно забранено. Щом е светло, да не се спи.

Всички духовни центрове на Рила, Алпите, Хималаите и други планини са свързани.

Рупите са най-свещените места на Рила – там има окултна школа, тайна школа. Мястото Бели Искър до Рупите и местността Скакавците е светилището на Рила. В Рила се намира най-старата школа. От Хималаите идват да се учат на Рила. И в Алпите има школа, но посветените в Хималаите идват в по-старата школа да се учат.

Съществата, които живеят по тези планини, са в етерни тела. В Рила са складирани знанията на вековете.

На Скакавците и Рупите живеят невидими за хората възвишени същества. Почнат ли хората много да посещават тези места, тези същества ще се оттеглят. Ако там отиде неподготвен или лош човек, може да пострада от силните вибрации.

За съзнателния ученик женитбата е посвещение. Всяка душа трябва да мине през ред посвещения, ако иска да разбере великите тайни на Битието.

Да се ожени човек, това значи да мине през най-гъстата материя. Засега женитбата е преходна фаза в живота. Ще дойде ден, когато отношенията между мъже и жени ще се изменят.

Всяко учение, което повдига и облагородява човека е Божествено.

Целта на окултната наука е да създаде правилни отношения и здрава връзка между човека и природата от една страна, и между човека и Бога, от друга страна.

Към хората може да бъдете внимателни, учтиви, услужливи, но никога не можете да ги задоволите. Ако срещнете гладен човек, нахранете го, но никога не очаквайте от никого благодарност.

Силният лесно си пробива път. Слабият, обаче, оттук обиколи, оттам обиколи, този моли, онзи моли да му отворят пътя. Божественият човек е силен, той сам отваря пътя си. Казвате: “Малко политика е нужна!” Никаква политика! Политиката е за слабохарактерните хора. Силните хора отварят пътя си сами, като борци. Това е метод за духовния живот. Щом при тебе дойде злото, т.е. дяволът, ти ще се бориш с него като юнак, ще гледаш да го повалиш на земята. Ако той те повали, за тебе ще бъде лошо – ще те тъпче на общо основание. Борили ли сте с дявола, да знаете, как се бори той? Ако го хванете за опашката, той ще надвие; ако го хванете за рогата, вие ще надвиете. Достатъчно е да хванете рогата само на един дявол, за да внушите страх на всички дяволи. Те ще кажат: “Не закачайте този човек, той е силен, ще изкърти рогата на всинца ни”.

Когато някои ме питат трябва ли да викаме лекари при заболяване, казвам: този въпрос е решен вече. Ако вървите по законите на старата култура – викайте лекар, но ако вървите по законите на окултната школа, не викайте лекари. Лекарите ще лекуват света, а за един окултен ученик болестта не е нещо случайно, тя има свое предназначение. За себе си, за своята душа всеки ще търси своя вътрешен лекар.

Някои казват, че Бялото братство е в България. Голяма чест е направило то на България, ако мислите, че то е тук. Всемирното Бяло братство не може да избере такъв един малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито Русия. Другаде си има свое седалище. Единственото нещо, което съществува в света, то е Всемирното Бяло братство. Всички други хора – писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на Бялото братство. И културата, правдивостта в света се подтикват все от тяхната мощна сила, от техния мощен Дух. Когато Христос дойде на земята, тия велики Бели братя изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от Изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. И някои казват: “Бялото братство в България не вирее”. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Бялото братство! И ако съгрешат, Белите братя ще се разправят с тях! Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомнят това нещо всички! Това трябва да се отпечати в умовете ми. Бялото братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това, което имаме, не е братство.

В една от миналите беседи аз определих: брат е онзи, който от излизането си от Бога до връщането си при Бога, през всичките съществувания, ти е бил брат. Брат ти е този, който при всичките условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. Брат ти е този, който те е обичал като себе си. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му. И ако всинца имат такъв идеал, вие само тогава ще бъдете ученици и служители на това велико Всемирно Бяло братство.

Какъв трябва да бъде ученикът от Новото учение? Ученикът на Новото учение трябва да има сърце чисто като кристал, ум – светъл като Слънцето, душа – обширна като цялата Вселена и дух – мощен като Бога и едно с Бога! Като дойде някоя мъчнотия в сърцето ти, извади правилото за сърцето и кажи като ученик: “Аз трябва да имам сърце чисто като кристал, без никаква нечистотия”. Като дойде мъчнотия в ума ти, кажи: “Аз трябва да имам ум светъл като Слънцето, без никаква тъмнина”. Като дойде мъчнотия в душата ти, кажи: “Аз трябва да имам душа благородна, обширна като цялата Вселена, без никакви дребнавости”. И най-после, дойде ли някаква мъчнотия в духа ти, кажи: “Аз трябва да имам дух мощен като Бога и едно с Бога.” Чисто сърце, светъл ум, обширна, необятна душа и мощен дух – това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни! Щом сме носители на Божественото, ние ще имаме сърце чисто, ум светъл, душа обширна и дух мощен! Само Бог в нас може да направи това. Ние се стремим към Божията Любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Обикновените неща не съществуват за нас. Нашият идеал е към Божественото, към великото, към реалното, което създава сенките, без то само да е сянка. Дойде ли Божественият живот във вас, всичко ще придобиете. Красив е този живот. Той носи свобода за вашите души. Само възкръсналият придобива реалния, вечния, съществения живот – живота на безсмъртието. Онези от вас, които са разбрали думите ми, трябва да образуват една Божествена верига на хармония и единство – единство в мисли, в чувства, действия, в стремежи във всички посоки – като части на общия Божествен организъм. Бъдете носители на това единство. В света ще живеете. Всеки ще разреши задачите си с методите на Божественото учение. Ние можем и да разберем, и да приложим Божественото учение. Всички на работа. Днешният ден е ден за Божествена работа.

Желая от устата ви мед да тече. Тъй да тече, че всичките пчели да се съберат и да го занесат в своите кошери. Не само от езиците ви, но и от устата ви, от ръцете ви да тече мед и той да бъде благият балсам за изцеление на света.

В какво седи новото учение? Каква е разликата между новото учение, Мойсеевото учение и учението на Христа? Мойсеевото учение вървеше по закона “око за око и зъб за зъб”. Христос казва: “Ако те ударят по едната страна, обърни си и другата”. А при новото учение не бива да усетиш дори, че са те ударили.

Аз проповядвам едно учение, което вие още не разбирате. Ако проповядвах едно християнско учение, щях да събера мъжете на едно място, да изключа жените от там и щях да кажа да не се женят. Или пък щях да събера само жените и на тях щях са проповядвам. А пък аз събрах жените, мъжете и децата и им казвам: женете се, раждайте деца, но не се бийте. Женете се, но не раждайте сакати деца.

Това е най-лекото учение, което можете да приложите в света. По-леко и по-приспособимо учение не зная от нашето. Най-лесно и естествено е човек да обича.

Аз не дойдох на Земята, за да основавам секта или църква, нито православна, нито евангелистка, нито еврейска, нито будическа. Аз идвам да оповестя една нова епоха, която идва сега в света. И без да говоря, тази епоха пак ще дойде.

Не мислете, че ви проповядвам някаква религия. Да ме пази Господ от това. Аз ви проповядвам едно Божествено учение, върху което се основава бъдещият строй.

Под “вие” разбирам всички хора на Земята. Под “аз” разбирам всички разумни хора, а не “аз”, който седя на стола тук, пред вас. Аз се различавам от вас по своето разбиране за Бога.

Ние няма да правим учението църква. Ако някой се опита да направи църква, аз ще я разруша.

Ако от моето учение направите религия, аз ще я разруша.

Целият живот е Божествена школа, а не само тази, която посещавате. Дали сте тук или вън от тези четири стени, може да бъдете ученици, но може и да не бъдете. Ученичеството не се определя от външното присъствие в школата, но от вътрешната връзка на човека с Любовта и с готовността му да є служи. Служете на Любовта и от нейно гледище разрешавайте всички въпроси: лични, семейни, обществени, народни и общочовешки.

На тазгодишната среща ще направим първата стъпка на Веригата. Тази Верига, в която сме свързани и която опасва цялата Земя, върви отгоре надолу и не действа еднакво при всички народи. Но щом вашата душа е добра, ще имате съдействието на всички добри хора по цялото земно кълбо, защото вие работите за Бога. Ще дойде време, когато ще познавате тези ваши братя, които си имат своите отличителни белези и се разпознават, но те никога няма да дойдат при вас, за да ви се препоръчат.

И така, когато срещнете тези ваши братя, ще ги познаете по вътрешната си връзка с тях и няма да стане въпрос за вашата религиозна принадлежност или за вашия път. Те са хора, които само помагат на света и мълчат. Има някои, които говорят, но тези, които мълчат, са по-напреднали. Нашите думи в живота са чукът, но с чука ние можем само да пробием нещата, докато Духът е оня, който ги стопля. С чука не можем да се спасим, но с огъня можем. С огъня, който е Любовта, ще можем да стоплим сърцата на хората.

Някои ме питат: “Как е баща ти и сестра ти?” Баща ми е на небето и всеки, който изпълнява Божията Воля, той е баща ми, брат ми, сестра ми. Никакви кръвни връзки не трябва да се смесват с Веригата. Това не е духът Господен и аз искам да се противопоставя на всички спънки, които ми пречат. Няма по-голяма спънка в духовния живот от домашните. Волята Божия е да възлюбиш ближния си.

От вас аз искам да любите Господа, ако имате любов към Господа, покажете я към нуждаещите се, а за себе си – нищо не искам. Ако искате да покажете към мен Любовта си, можете да я покажете само, когато любите ближните си както себе си.

Аз се опасявам също така и за вашето здраве и вашата физика. Някои от вас вместо физически да укрепват, те се разглобяват; на това именно аз не се радвам и затова тази година ще ви препоръчам някои физически упражнения. Аз искам да бъдете физически здрави, защото болният човек не е духовен човек.

Пазете се да бъдете чисти и безкористни във всичките си дела и начинания. Веригата може да проектира много добри мисли за този народ и може да стори много за него. Тази година започнахме да прилагаме нещата и вие сами ще се убедите в реалността на тези закони. Вие искате да видите у вас един дух, но този дух е само една черупка, а Бог иска да ви отвори очите, за да видите духовния свят. Вярвайте и ще получите. Ще ви се даде според вярата. Докато не ослепее, човек не може да прогледне. Павел ослепя, за да прогледне...

Откакто се е сформирала Веригата в България, българите и респективно България зло не са видели. Виждате, например, през това лято имаше 5 милиона загуби, а после дойдоха 20 милиона печалба – заради нас, които живеем добре сред този народ. Господ го държи и поддържа и като е щастлив народът, щастливи сме и ние. Ние сме на Земята като гаранти на българите, за да благослови Господ домовете им, чадата им, добитъка им, житото им и всичко. И като се благослови народът, благославяме се и ние. А че някои онеправдават този народ, за това Господ ще се погрижи. Господ сега ще бъде между вас, опитайте Го и ще видите, че Той е Благ. И според степента на вашето развитие, вие ще срещнете проявлението на Духа Господен.

Школата, в която сте поставени, е християнска, мистическа, философско-научна школа. Християнска – това означава да можем да приложим Закона за другите; окултна – да можем да го приложим за наша полза, а научна – това е опитната страна, експерименталният метод.

Ние действаме в България така, че Господ да направи този народ по-религиозен и щедър, за да може чрез тези добродетели да се помогне на неговото повдигане.

Та казвам: в света има три положетия, в които вие можете да действате. Първото положение: вие сте разумно същество, което невидимият свят изпраща на Земята, като ви дава тяло, без да ви пита, искате ли или не искате. Такова е положението на старозаветния човек. Второто положение: изпращат ви на Земята, дават ви тяло, като се ползвате само с една малка свобода – да кажете къде искате да дойдете. Това е положението на новозаветния човек. Третото положение: изпращат ви от невидимия свят на Земята да се учите при най-благоприятни услови, за което се ползвате със сравнително по-голяма свобода. Това е положението на праведния човек. В старозаветния живот вие ще се самоусъвършенствате. В живота на праведния ще помагате на другите, а щом дойдете като ученик на Земята, ще изучавате първото правило, чрез което Любовта може да се приложи във вашия живот.

При Любовта вие сте тези, които определяте себе си, вашите постъпки, отношенията си към хората и към съвършените същества.

Човек трябва да учи в Школата на живота и до най-напреднала възраст. И 120-годишен да е, трябва да се учи! До последния си час, до последния миг на живота си човек трябва да се учи. Щом се освободи от тялото си, той е вече млад. Душата на човека винаги е млада. Той се облича в друго тяло, в което съществува вечна младост. Когато тялото остарява, у човека се ражда скръбта. Защо? Понеже той е отделил живота на тялото от живота на душата. Във всяко тяло, което остарява, протича старозаветният живот, а той оставя дълбоки бразди след себе си. И новозаветният живот оставя дълбоки бразди върху тялото на човека. Животът на праведния – също. Изобщо тези три вида живот разрушават тялото на човека и задачата му в този свят остава неизпълнена. Ето защо, като влезе в другия свят, той среща големи противоречия.

Ученикът се отличава с голямо смирение, с голяма отстъпчивост и на мравката прави път. Навсякъде той е последен, не мисли за себе си, готов е на пълно самоотричане. Старозаветните хора навсякъде са първи. Гледате ги – влезли във вагона, заели първите места. На второ място седят новозаветните, на трето – праведните, а на последно – учениците. Ученикът обикаля тук-там и пита: “Тук има ли едно местенце и за мен?” Качва се във вагона и заема най-последното място. Тази е отличителната черта на ученика. Не можеш ли да заемеш последното място, не можеш да бъдеш ученик. Христос е разбирал този закон и го е изказал със следните думи: “Когато те покани някой на гости, заеми последното място, да не би като дойде господарят на този дом, да ти каже да отстъпиш твоето място, защото е определено за някой почетен гост. Тогава ти ще изгубиш уважението на окръжаващите.” Като ученик, ти ще заемеш последното място. Нека старозаветните, нека новозаветните, нека праведните заемат първите места, а ти, като ученик, ще заемеш последното място. Ученикът трябва да каже: “Докато всички хора спорят, докато разискват по това-онова, аз ще се вслушвам в Божествения живот, който работи в мен, ще слушам какво Господ ми казва и ще уча”.

Когато говоря за ученика, аз взимам думата “ученик” в тесен, а не в широк смисъл. В тесен смисъл на думата, под “ученик” се разбира този, който учи тук, на Земята, в този ограничен кръг на живота. Той ще се учи тук и ще постигне толкова, колкото му позволяват условията на този земен живот. Като говоря за ученика в широк смисъл на думата, разбирам идейния ученик, който се учи тук на Земята, в този свят, и горе на Небето, в другия свят. Той никога не напуска Школата – денем се учи в лабораторията на Земята, а вечер отива горе, при своя учител, който му преподава теория. На другия ден се връща пак на Земята, за за продължи своите практически занятия в лабораторията. Този ученик постоянно учи: горе на небето учи теория, а долу на земята – практика. Когато говоря за идейните ученици, подразбирам именно тези, които горе учат, а долу прилагат. Когато говоря за учениците в тесен смисъл на думата, разбирам онези, които учат на Земята, а като заспят вечер, не ходят горе да се учат. На другия ден, като станат, продължават да учат. Те нямат връзка с невидимия свят и не знаят дали са ученици, или не. Те казват: “Докато сме в училището, сме ученици, но като свършим – не сме вече ученици”. Идейните ученици, или тези, за които говоря в широк смисъл, знаят, че всякога са ученици. И в един живот, и във втори, и в трети, и в четвърти – те знаят, че всякога са били и ще бъдат ученици. И след време, когато нашата Земя, както и цялата Слънчева система, завърши своето развитие, те ще преминат като ученици в нова Школа, при нови условия. Бог тогава ще им даде друго име, а не ученици. Думата “ученик” не е подходяща да изрази дълбоката идея, която е скрита в това понятие.

Ще ви запитам: какво ще прави ученикът в света, когато се пробуди съзнанието му? “Ще работи.” “Как?” Ще се обърнете към Библията, към първа глава от Битието, и от там ще започнете. “Отначало Бог създаде Небето и Земята. А Земята беше неустроена и пуста; и над бездната се простираше Тъмнина; и Дух Божи витаеше над водата. И рече Бог: “Да бъде Виделина!” И настъпи Виделина. И Бог нарече Виделината първия ден, когато той влезе в Новия живот.” Писанието казва: “Нищо няма да остане от старото Небе и от старата Земя”. Това означава, че от света на ученика, от неговия ум, от неговото съзнание ще изчезне всичко и той ще остане като в пустиня. От неговото небе няма да остане нито Слънцето, нито Месецът, нито една звезда, той ще увисне сам във въздуха. От неговата земя няма да остане нито човек, нито животно, нито растение – от никъде няма да чува глас. Той ще остане абсолютно сам, като самотен пътник в пустинята. Когато говори, няма да познава и себе си, ще се намери в страшно противоречие с живота. Това противоречие се нарича смърт. Всичко което ви е радвало и веселило, всичко, което сте знаели в живота, всичко, в което сте вярвали и на което сте се уповавали, всичко, с което сте решавали великите задачи на вашия живот изчезва, и вие оставате сам, не знаете какво да правите, намирате се в чудо. Питам: какво ще правите като се намерите в такова положение? И гласът на Господа няма да чувате, и той ще се скрие от вас. Именно за този час Писанието казва: “Ще хлопате и няма да ви се отвори”. Тогава ще се намерите в положението на Христа, когато беше на кръста, и като него ще извикате от дълбочината на душата си: “Елой, елой, лаба савахтани”.

Сега на вас ви е мъчно понякога, когато ви изоставят. Това обаче не е изоставяне, то е само представа. Вие още не сте изпитвали какво е истинското изоставяне. Но всеки човек трябва да бъде изоставен. Като говоря за това изоставяне, аз разбирам пробуждане съзнанието на ученика. Само по този начин ученикът може да разбере реалността на живота.

Та казвам: ще дойде в първия ден онзи страшен, велик момент за ученика – безмълвието. Около него няма да има светлина и той, от дълбочината на душата си, от своя опит, ще призове онзи Невидимия, Незнайния Бог на Вечността, Създателя на всичко в света. Той ще го призове с цялата си душа, с целия си дух, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и ще каже: “Господи, искам да Те опитам! Един Си Ти, Господи, Създателят на всичко. Няма друг в света освен Тебе!” Ако ученикът може да призове Бога с тази пълнота, нейде в пространството ще проблесне малка, микроскопична светлина, която ще му причини такава голяма радост, че той изведнъж ще забрави всички скърби и страдания. Някъде отдалеч ще чуе гласа Господен, гласа на своя Учител: “Нали искаше да Ме познаеш, нали искаше да Ме опиташ? Приготви се сега за работа!” Настана Ден първи на твоя живот. Твоята земя беше неустроена и пуста, и тъмнина се простираше над бездната. Бог, Който прониква навсякъде и във всичко, той е Незнайният Бог, Той е страшният Бог, който твори формите, който се носи над бездната, над неустроената земя, която сега се строи. И рече Бог: “Да бъде Виделина!” И настъпи Виделина! Ученикът ще каже: “Тази Виделина, която виждам там далеч, да блесне в мен!” И ако той е от избраните ученици, като рече “Да бъде Виделина!”, в него ще настъпи Виделина.

“И видя Бог, че Виделината беше добро; и раздели Бог Виделината от Тъмнината. И Бог нарече Виделината Ден и Тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро – Ден първи.”

Следователно денят ще започне с доброто, а нощта – със злото. Този смесен живот на светлината и тъмнината ще се раздели – от едната страна ще се яви светлината, която носи доброто в себе си, а от другата страна ще се яви тъмнината, която носи злото в себе си. Така и ученикът ще създаде първия ден в себе си – Виделината. Под “Виделина” разбирам великия стремеж за учение в душата на ученика. Значи ученикът трябва да започне с Виделината. Той трябва да разбира законите и като каже “Да бъде Виделина” – да настъпи Виделина!

Като се разпростре Виделината на живота, ще бъде произведена топлина и ще настане Ден първи. Виделината и Светлината носят в себе си топлина.

“И рече Бог: Да бъде Твърд сред Водите, и раздели Водите от Водите. И направи Бог Твърдта; и раздели Водите, които бяха под Твърдта, от Водите, които бяха над Твърдта; тъй и стана. И Бог нарече Твърдта Небе. И настъпи вечер, и настъпи утро – Ден втори.”

“И раздели Водите от Водите” подразбира, че Бог отделя Божествения живот от земния, от живота на човека. Твърдта пък е границата между Божествения и човешкия живот. Ученикът ще създаде тази граница в себе си и ще нарече това, което е над Твърдта небе, а което е под Твърдта – земя. И в скръбен час той ще пие от водата, която е горе. Понякога вие искате да пиете от водата, която е горе, а понякога искате да пиете от водата на Земята, от земния живот. Ако пиете от такава вода, никога няма да утолите вашата жажда. Роденото от плътта е плът. Вие имате два живота: единият е плътски, земен живот, в който се ражда онова вътрешно недоволство, раждат се омраза, надпреварване, спорове – в него няма спокойствие. Другият живот е небесният, Божественият, в която има Любов, Светлина, Мир и Радост.

Като разделите тези два живота, на Земята ще дойде Водата, която ще служи на физическите ви нужди. Вие сега боравите само с водата, която е на Земята. Забележете – всички светци, които са боравили с Божествения свят, когато лекували някой болен, прибягвали до Водата над Твърдта. Преведено на научен език, това значи: те са лекували само тогава, когато са успявали да привлекат слънчевата прана, или Божественият живот да действа върху човека, и той веднага произвежда реакция. Понякога вашият живот се обезсмисля, нямате никакъв стимул да вървите напред. Как ще осмислите живота си? Това е една от великите тайни. Достатъчно е да придобиете само една десетохилядна част от милиграма от водата на Божествения живот и да я вкарате във вашето тяло, тя веднага ще произведе благотворно влияние върху вас и вие коренно ще се измените. Ако знаете тайната да внесете във вашия организъм от тази вода като чрез инжекция, само една капка – във вас ще настъпи цял преврат. Ако преди това сте бил 120-годишен старец, след 24 часа само ще се измените така, че никой няма да ви познае. Ще се превърнете в един млад, 21-годишен момък.

Вие как разбирате живота на ученика? Да учи четири години в основното училище, три години в прогимназията, пет години в гимназията, четири години в университета и след това да каже: “Свърши се всичко”. Не, пред вас стои друга задача – да създадето Твърдта, границата между Божествения и земния живот, да разделите тези два живота. Вие искате Господ да твори. Бог, Който е съвършен, няма защо да твори за себе си. Всичко, което Той твори, е за нас.

“И нарече Бог сушата Земя, и събраната вода нарече Море.” Значи събраният живот във вид на суша и вода е Новият живот – това са новите условия, които трябва да разработвате. Всички огромни морета показват условията, при които ученикът трябва да развива своята дейност, защото водата е носителка на живота. А сушата, Земята, показва новите уловия, при които животът може да се прояви. Вижте – в живота всеки плаче за парче добра земя. И никой не може без парче земя – за нея всички се борят. Някой казва: “На мен не ми трябва никаква нива”. Не, ти не разбираш смисъла на това парче земя. Има ниви физически, има ниви духовни, има и ниви Божествени. След като свършиш своята работа, своето учение на физическата нива, ти ще минеш на духовната нива. След като свършиш работата и учението си на духовната нива, ще минеш на Божествената нива. И най-после, след като завършиш работата и учението си на Божествената нива, ще отидеш във Великия Живот, за да учиш велики и славни неща. Днес ти знаеш само да ореш земята, но това още не е наука.

И рече Бог: “Да прорасте на Земята зелена трева, която да дава семе, и плодно дърво, което ражда плод по вида си, и чието семе е в него; тъй и стана. И видя Бог, че беше добро. И настъпи вечер, и настъпи утро – Ден трети.” Както виждате, първите форми на живота започват с растителното царство, с тревите и дърветата. Значи започва се с мекия, тихия, а не с буйния живот. А отделянето на Виделината от Тъмнината е един много труден акт, който ние тук преминаваме мимоходом. Между вас може да има някои, които са отделили Виделината от Тъмнината, но те са малцина.

Когато казваме, че се задоволяваме с малко, подразбираме Божествения и духовния живот. Във физическия живот, колкото повече имате – толкова по-зле. Някой пита: “Как ще придобия Небето, как ще мога да вляза в духовния свят?” Казвам: за да влезете в духовния свят трябва да олекнете, а това се постига като раздадете всичко.

Знанията, които сега ви давам, са нови. Те се отнасят до шестата раса, а не до петата. Петата раса ще си замине със своите стари възгледи.

Това учение го започвам в България не по мое желание, а по внушение от невидимия свят, от Бога. Всички пречки ще бъдат преодолени. Това дело не е човешко, а Божествено, и един ден то ще успее.

Казвам: ние, хората на Новото учение, трябва да се отличаваме не с нашата религиозност, не с нашата наука, не с нашата сила, не с нашата доброта, а с нашата Любов. Този е естественият път. Като добием тази най-малка величина, ние ще имаме вече особена култура, в която ще се влее новият живот. Ние сме минавали по много други пътища, но сега ще минем по новия път – по пътя на Любовта.

Животът трябва да се пречисти коренно, в него трябва да се внесе вътрешно преобразование. Аз не говоря за някаква революция между хората, а за вътрешна промяна, в която Бог ще преобрази целия строй, ще освободи хората от тяхната дребнавост, която им пречи да се разбират като братя и сестри. Който разбере това, ще го провери и ще се освободи от стария живот, от всички утайки на миналото.

Светът е велико училище за нас, а всички негови външни прояви, това са малки резултати, това е един излишък от света. Има друг свят, пред който вашият реален свят е само външна проява, външна сянка. Който умира, той започва да люби.

Аз желая тази мисъл да остане у вас доброволно, без насилие. Този ден е тържествен. Ние сме пред лицето на Бога и аз искам всеки от вас да разреши вътрешно този въпрос. Разрешите ли го днес, той е разрешен завинаги. Не го отлагайте за друг ден, а го разрешете днес, когато сте пред Божието лице. Господ казва: “Търсете ме, докато съм близо до вас”.

И тъй, каквото и да правите отсега нататък, правете го заради Бога, заради Неговата Любов. Това изисква новото учение, това изисква новият живот от всички нас. Ние трябва да се различаваме от другите по това, че имаме един велик принцип, една велика идея, за която сме готови и на огън да ни турят, и на бесилка да ни повесят, и на кръст да ни разпънат – всичко можем да понесем.

Пожелавам ви, всички да носите запален светилника, който Господ днес ще ви даде. Като излезете от тук, всеки от вас ще види по един ангел. Помолете го да ви даде по един запален светилник и тръгнете по определения от Бога път. Вие ще ми кажете: “Учителю, къде е вратата на Новия живот?” Аз няма защо да показвам вратата на хора като вас, които са тъй учени. Има ли нужда да ви отварям Евангелието? Казвам ви: намерете 15 глава на Евангелието от Лука и четете. Всички знаете къде се намира този ангел. Райската градина не е извън човека, нито някъде на “Изгрева” – тя се намира в самия човек. Ангелът, когото търсите, е в тази Божествена градина, пред входа на която Бог постави два херувима с огнени мечове, за да пазят да не влизат грешните. На праведните Бог дава по един запален светилник и казва: “Вие можете да отидете в Рая, той е за вас”.

Сега и аз ви казвам: идете в Рая, в Божествената градина, да се поразходите, да се срещнете с ангела и да се поразговорите!

Христос казва: “Аз съм Пътят, Истината и Животът”. Затова Той дойде на Земята. И ако досега сте ходили в тъмнина и сте били в безсъзнание, отсега ще ходите в светлина и със съзнание, ще служите на Бога с вътрешна Любов, по нов начин. Само така ще приемете Божието Благословение.

И тъй, аз ви поздравлявам днес със запалените светилници!

Каква е целта на школата? Целта на всяка школа е да сближи учениците по закона на Любовта.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 144

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред