За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 143

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Школа

Считай първия ден – ден на твоя дух – ден, в който светлината се е проявила.

Считай втория ден – ден на твоята душа – ден, в който Любовта се е проявила.

Считай третия ден – ден на твоя ум – ден, в който знанието се е изявило.

Считай четвъртия ден – ден на твоето сърце – ден, в който съзнателният живот се е проявил.

Считай петия ден – ден на твоята воля – ден на твоите сили, които са дошли да ти помагат.

Считай шестия ден – ден на вечното Слово, което те е озарило и поставило господар на твоята съдба.

Считай седмия ден – ден на Бога, вечното начало на всичко – ден на природата, от която всичко трябва да се учи – ден на твоята почивка, когато служиш на всички добродетели.

Помни, че си роден, за да бъдеш разумен.

Аз не държа вие да поддържате новите възгледи, ако не сте готови на всичко. Защото преди да преминете към един реален живот, ще имате мъчнотии, ще имате страдания, някои от вас ще боледуват, бедни ще бъдете, пари няма да имате, ще ви пъдят от къщи, ще ви затворят, автомобилът ви ще катастрофира. Не мислете, че няма да имате много мъчнотии в живота. Но ако сте умни, много от тези страдания ще ги избегнете. Непременно ще ги избегнете.

Аз мога да ви правя добро, но често се спирам по следните съображения: ще бъде ли умно да моля Господа да ви праща дъжд, когато нивите ви не са изорани и посети? Ако нивите ви са посети, поискайте, аз съм готов да ви се прати всичко. Дъжд, дъжд, колкото искате. Днес знания, знания, толкова знания имате. От това, което съм ви казал, вие не сте се спрели да помислите малко, да разберете поне 1/100 част от всички дадени формули. Вие казвате, това нещо го разбирам. Разбирате го, но не го прилагате.

От памтивека в човешките общества са съществували 4 учения, всяко от които се отличава със свое разбиране за света и човека, за отношения на хората едни към други, за обществен строй и държавен ред. За да употребим по-съвременни названия, ще наречем тия четири учения клерикализъм, милитаризъм, капитализъм и социализъм. Знайно е, че обществото в браминска Индия се е деляло на четири касти, четири съсловия – брамини или жреци, военни, търговци и занаятчии. Тия съсловия са образували строго затворени системи – забранени са били по-тесни родствени връзки на висшите съсловия с нисшите. Това са не само четири обществени школи, през които е минало човечеството от древността до днес, но те са и четири общи психологически форми, които са действали и действат в съзнанието на обикновения човек. Дори в течение на 24 часа човек е ту “клерикал”, поддържащ господството на духовенството, ту “социалист”. Тези четири течения имат дълбоки психологически корени в душата на човека, чийто живот засега се развива в този кръг. Затова те упорито присъстват и непрестанно се трансформират в обществения живот на народите. Източникът им в душата на човека е още по-дълбок – той се крие в първоизвора на космичните сили.

Трябва ни правилно разбиране на окултизма – да слезем до дъното на мъчението, защото в него няма разединение, а обединение. Грешните хора са грешни, защото не са се мъчили, а праведните са праведни, защото са се мъчили. Ако ми речете, че има противоречие в това, което ви говоря, ще ви кажа, че Христос на едно място казва, че в края на века ще прати лошите духове и техните синове на вечно мъчение – ще ги прати в дъното на ада да се мъчат. Защо? Именно, защото не са се мъчили. Лошите хора не се мъчат, добрите се мъчат. Работили сте и сте печелили пари, дойде лошият и ви обере, той не се мъчи. Ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам, знаете ли какви? От черните. Такива, които не се мъчат, казвам, писано е, че в бъдеще ще отидат в мястото на мъченията. Може да мъдрувате, колкото щете, там ще бъдете.

Едно време хората са си правили идоли, покланяли са се на тях, а ние днес им се смеем. Но и съвременните хора са си направили къщи, имат си имоти, радват им се, защото те ги прехранват. Нима това не е идолопоклонство? Никога не допущайте каквато и да е мисъл за това, че вашата къща, нива или лозе ще ви прехранват. Не туряйте никаква надежда в тях. Мислиш ли така, ти си на крив път. Аз ви говоря като на ученици от окултната школа. Ще изхвърлите от ума си тези ваши къщи и ще гледате на тях като на едно просто упражнение.

Вижте какво пише псалмопевецът в своите песни: да се плискат реките, да се снишат горите и високите кедри. Той уподобява всички хора на дървета, на планински върхове, на реки, извори, а светът уподобява на море и т.н. Във всичко това има смисъл. В тези описания, като окултисти, те са влагали онези истински Божествения идеи, които ръководят света. Тълкувателите като взели тези форми, изопачили са ги и сега съвременните хора не могат да мислят правилно.

Разумният ученик трябва да разбира добре причините и последствията на всяко нещо и да знае следното: животът е определен много разумно, в него няма никакви изключения, никакви случайности, всичко е предвидено до най-малките подробности. Това не е ограничение на човешката воля, защото в този стадий, в който се намирате, още нямате никаква воля, казвам ви истината. Аз намирам, че воля има само този човек, който като го обидят, може да прости. Воля има този човек, на когото като отнемат всичкото богатство, той забравя стореното. Воля има този човек, който помага на някой паднал, макар и да има много работа. А да заповядваш на едного и другиго, това не е воля. Волята започва с грях. Ако схващате тъй въпроса, веднага в ума ви ще дойде едно просветление.

У вас може да се зароди понякога и желание да поправите някого. В окултната школа не се позволява никой никого да поправя. Това е обида. И онзи, който поправя и този, когото поправят, и двамата вършат престъпление. Мислите ли, че движението на онова колело във фабриката, което веднъж се е завъртяло и върти, не е точно определено? Мислите ли, че на онзи, който се е разгневил, господарят му не е определил това действие? Мислите ли, че трябва да затворите онази канализация, през която изтичат всички нечистотии? Не, вие с това ще създадете най-голямото нещастие на хората. Онзи човек, който се гневи, е един канал, затова нека изтичат всички нечистотии, не го спирайте. Този твой брат, който се гневи, днес е дежурен, изригва толкова много неща, затова ти му кажи: “Братко, ти днес извършваш една велика работа, изхвърляш нечистотии, и с това помагаш на толкова хиляди хора”. Ако ти не разбереш това нещо така, утре ти ще станеш дежурен.

Първото нещо, което се изисква от всички ви, е да вземете като правило мотото: ако не станете като малките деца, не може да влезете в царството Божие. Аз превеждам: ако не вземете положението на малките деца, в никоя окултна школа не можете да влезете, в никое разклонение на тази велика, разумна окултна школа.

Второто правило: ученикът на окултната школа, трябва да се научи на мълчание, да мълчи, за да може да мисли. Неговата мисъл трябва да бъде строго определена, не трябва да бъде разсеяна, той не бива да има противоположни мисли и съмнения. Някой казва: “Аз мисля”. Но какво мислиш? Ако погледнете лицата на съвременните хора, те показват, че тези хора не мислят, а се чешат. Сегашното философско мислене е чесане, черепите и костите показват до каква степен тяхното мислене е правилно.

Първото нещо, което ви предстои, е да възстановите правата мисъл. Вие ще запитате: отде ще знаем коя е правата мисъл? Това не се доказва. В окултната школа няма доказателства. Това е един закон, вложен още от началото в човека – душата му да мисли правилно. И тъй, понеже душата всякога мисли право, няма какво да доказвам това нещо. Всеки може да го опита, стига да се върне към това положение, от което се е отклонил. Това е достатъчно. Какъв ще бъде първият резултат на тази права мисъл у тебе? Щом дойдеш до това положение да изпиташ тази права мисъл в себе си, всички мрачни мисли ще те изоставят, в ума ти ще се прояви една светлина и ти ще започнеш да се примиряваш с всички. Ти ще започнеш да надзърташ малко, ще схванеш отношението, което съществува между причините и последствията и ще разбереш защо всичко става така, а не по друг начин.

Като ви се каже да обърнете омразата в обич, чудно ви е, но всякога тя може да се отдели, защото е вътре у нас. Как ще се освободите от омразата? Ако искате да пречистите водата, оставете я да се утаи. Или поставете малко стипца в нея, за да се избистри. Имайте предвид, че вие сте в едно училище и ще следвате уроците, които ви се дават. Онзи, който ме слуша, а не изпълнява, знаете ли на какво прилича? Все едно, че го прекарвате в една гостилница само да помирише всичко и да си замине, а той е много гладен. А с мирисане живот не се живее. Тъй и много от вас само с мирисане служат на християнството и казват: “Отлично е, вкусно е”.

Аз нарочно поисках за пояснение да се опише костната система, сърцето и храносмилателната система, защото вие, учениците на окултизма, даже и не подозирате, какво се върши всеки момент вътре у вас. Всеки от вас трябва да проучи добре своя организъм. Единството реално нещо, което притежавате в този свят, то е вашият организъм. Докато вие не проучите вашия организъм, ще бъдете невежи и не ще можете да разбирате природата. Нашата велика майка – природата спира постоянно своите деца по всички правила, които има. Имайте предвид, че тя е безпощадно груба. Някои окултисти се самоизмамват, мислят, че това ще мине за тях незабелязано. Когато тази Божествена майка те хване, тя ще те прекара през всички методи на възпитанието, без да є мръдне окото.

Чистотата е условие за усилване на волята. Тя може да се придобие, когато си ученик. Това е религия. Религията има за цел да култизира сърцето, но не трябва да се спираме само там. Това кланяне на Бога трябва да бъде в дух, в истина и в разбиране.

Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява страдания никому. Има право да причинява мъчение, но само на себе си. Да слезе до дъното на мъчението и да го опита и като се върне на земята да работи според закона, който е изучил. Затова казвам, че не бива да се измъчвате взаимно.

Не отивайте в други къщи, по разни семейства, когато ви е много тъжно, скръбно, за да ви олекне. Не носете своя боклук в къщата на ближните си. Това не е наука, не така трябва да ти олекне. Ще отидете с мисъл да използвате и да дадеш да използват. Ако ходите по другите къщи с цел да ви олекне, да оставяте там своя боклук, ще ви научат всички и няма да ви приемат. Искам всички да сте чисти, да нямате нищо под ноктите, изчистете си дрехите, измийте се и идете тогава при Бога, защото самата мисъл да бъдеш чист, то е воля, самата мисъл да отидеш при Бога чист, действа на ума ви. Ако си нечист, съблечи дрехата си, измий се и иди при Бога, иди да се помолиш. Ученик, който е нечист, не се приема. Не искам да станете педанти, да се вглеждате в хорската чистота. Всеки да се занимава със своето. Който се занимава с хорските нечистотии, той се покварява. Така ще започнем от физическото към духовното.

Някой път между сърцето и ума има борба, раздвояване, сърцето желае едно, умът – друго. Има спор. Решавате да правите едно, а всъщност вършите друго. И като апостол Павел се провиквате: “Кой ще ме избави от това грешно тяло?” т.е. от тези външни причини. Как ще се разреши този въпрос? Разрешава се, но от растения трябва да се превърнете в животни. А знаете ли какво значи от растение да се превърнеш в животно? То значи, да имаш кожа. А в окултизма това значи да образуваш една аура, която да те пази от външните ветрове, от бурите, които стават в психическия свят.

Това, което ви говорих, е само за вас. Не го разправяйте на външни хора. Като ви питат, кажете само това: “Стани, ти, който спиш”. Другото, след като го приемете напълно в себе си, тогава може да го кажете. Сега, ако почнете да разправяте за тези триъгълници, те съвсем нищо няма да разберат. Ще кажат: те са съвсем неприложими. Но вие практически може да ги приложите в себе си.

Ако вие сте разбрали това, което ви проповядвам и започнете да пеете, тези, които ви слушат, ще се зарадват, или ще заплачат. Ако не пеете така, не сте изучили добре изкуството.

И тъй на всички ви трябва една вътрешна работа в живота, но каквато работа да започнете, мълчете си, никому нищо не говорете. В окултната наука има едно правило. Каквото вършите, никому няма да говорите, само плодът трябва да излезе навън. Така трябва да работят музикантът, поетът и всеки друг.

Какво трябва да разбираме под усмивка? Като се засмеем, да сме доволни от своята усмивка. Дали хората ще се зарадват от нашата усмивка, не е важно, ние лично трябва да сме доволни от нея. И когато се начумерим, трябва да действа същия закон. В окултното училище и начумерването трябва да става по всички правила – и в него да почувстваш присъствието на Бога. Мислите ли, че като видя някой човек, когото бият, ще се усмихна? Не. Ще се начумеря, ще призова Бога и ангелите и ще кажа: това, което става, не е право. Не че фактът не е верен, но че тези хора криво са разбрали Божия закон. Осъдили човека по еди-кой си член от еди-кой си закон; е, моля ви се, къде е авторитетът на този и изобщо на всички други закони? Те трябва да бъдат вечни, неизменни. В окултизма може да се накаже човек, но тогава, когато сам поиска това. Сам трябва да даде молба да го накажат. Така гласи окултизмът.

Тази година Бялото Братство ще има своята среща на 19 август. Не си правете илюзия, че вие сте от Бялото Братство. То всяка година си има своята среща. Искам да не сте невежи. То се състои от човешки души, които са свършили своята еволюция от хиляди години. Те се събират всяка година и определят съдбините на всички народи. С тяхната среща ние правим своята среща на Земята. И те са на Земята. Ако вие вървите правилно по тоя път и вие ще бъдете някога членове на това Братство, а сега сте само служители.

От седем милиона години законите на Бялото Братство не са се изменили нито на една стомилионна част. Вземам това число като величина, принадлежаща на висшата Божествена математика, на Божествения свят. Тия закони са строго определени. За всяка мисъл, чувство и действие има определена форма, в която може да се изрази мисълта ни, чувстването и действието ни, и законът е: когато се изрази в известна форма, усещаме задоволство и приятност. Значи, формата е подбрана както трябва. А в противен случай усещаме едно недоволство. То не е лош признак, а подтик да се стремим да възприемем тази висша форма.

Тези лъжливи учения на черното братство идат да изопачат стиховете на Свещеното Писание. И когато искат да те впримчат в някой грях, да изопачат нещо, веднага цитират някой стих, който им благоприятства. Черните братя, когато искат да поставят някого в грях, биват с него много любезни, учтиви, предлагат му кокошки, баници, докато му турят юларя на главата, но турят ли юларя, подкарват го напред, и с остена го побутват, а после нито баница, нито кокошка ще има. Тогава започва тъй наречената черна съдба. Българите казват: каквато ме люлка залюляла, такава ме отлюляла. Обаче, ученикът на окултизма не може и не трябва да мисли по такъв начин. Неговите възгледи трябва да бъдат строго определени, да не се обуславят на онези глупави тълкувания и вярвания, които има от миналото. Човек трябва сам да проверява основно нещата, а сенките на нещата, второстепенните и третостепенните неща сами по себе си ще дойдат. Всеки трябва точно да разбира, служи ли на закона или не; има ли вяра в Бога или не. Аз не взимам думата Бог в този смисъл, в който вие я разбирате. Аз поставям окултния закон така: имаш ли вяра в живия закон на природата, но не като влияние, защото всяко влияние е резултат, то произтича от един жив и разумен център. Когато кажем, че нещо ни влияе, това се дължи на мисълта, която е вложена в това влияние. Когато хвана някого с ръката си и му повлияя да ходи, това е резултат на мисълта, която е вложена в мен. Следователно в мисълта си трябва да бъдете строго определени – имате ли вяра или не.

Белите маги, в бялата окултна школа, употребяват топлината против омразата, а черните маги употребяват студа като противодействие на обичта. Белите маги употребяват топлината за усилване на обичта, а черните употребяват студа за усилване на омразата. Ако ме запитате защо имаме студена зима, ще ви отговоря: тия две ложи – черната и бялата действат в природата. И според този закон, онези от вас, които сте наблюдавали какво е било времето, когато воюваха помежду си Централните сили и Съглашението, са забелязали следния резултат: когато централните сили побеждаваха, времето всякога беше студено, а когато побеждаваше съглашението, времето беше топло. И тогава от чисто окултно гледище, ние заключавахме, че бялата окултна ложа беше на страната на Съглашението, а черната – на страната на Централните сили. Дали те знаят това нещо или не, това е друг въпрос. При сключването на мира черната ложа измени тактиката си и започна да действа върху Съглашението, а бялата ложа започва да действа върху Централните сили – размениха ролите си. Аз само мимоходом споменавам този факт. Положението, в което се намирате в даден момент, когато поддържате известна идея, може да бъде подкрепено или от бялата, или от черната ложа. Ако вие искате да се самовъзпитавате, най-първо трябва да определите от къде се дирижират идеите, които имате и които ви вълнуват. Някой ще каже: аз вярвам в това и това. Но това още не те спасява. И глупавите хора вярват. На глупавия човек, като му даваш нещо, например 100 наполеона, той е готов веднага да ги вземе, като казва: “Аз ще ти върна 150”, макар че може след това всичко за изгуби.

В света, при появяването на човека, се явиха две школи от най-учените хора на човешката раса. Те се разделиха според възгледите на светлината и тъмнината. Едните твърдяха, че при светлината животът може да се поддържа по-добре. Другите поддържаха обратното: че при тъмнината човешкия живот може да се развие по-добре. Онези, на тъмнината, казаха, че светлината може да се използва за един много малък и тесен кръг. Светлината никога не трябвало да се дава на всички. Те аргументираха, доказваха, че когато спи, човек трябвало в тъмнина да спи. И като се върти Земята, трябвало да има тъмнина. И те се разделили на две ложи: бели и черни братя, с противоположни възгледи. Едните казаха, че човек трябва да се ограничи в затвор. Туй е тяхното учение. Другите казваха, че човек трябва да има пълна свобода, която да се ползва по убеждение. Следователно има два вида хора: едни, които вървят по правия път на светлината, и други, които вървят по пътя на тъмнината. Това са два възгледа за живота. Ти искаш да бъдеш враг – това е път на тъмнината. Ти искаш да бъдеш светия – това е път на светлината. Искаш да имаш знание и да го използваш за себе си – ти си в пътя на тъмнината. Ти искаш да работиш за благото на ближния си – ти вървиш по пътя на светлината. Ти си ходил в оня свят, носиш блага от там и искаш да ги опиташ само за себе си – ти вървиш по пътя на тъмнината.

При самото възпитание на хората трябва да се даде една нова насока. Най-първо вие ще запитате ново ли е това, което учите. Не че учите нещо ново. По отношение на човешките желания, то е абсолютно ново, но по отношение на природата то е старо учение.

Кое общество е вашето? За мене има само едно общество. Онези хора, които живеят с Любовта, само те съставят Божествено общество. Всеки, който живее в Любовта, е наш. Всеки, който не живее в Любовта, е ваш. Питате: “Как ще се оправи светът?” Светът ще се оправи като стане наш. Като е ваш, няма да се оправи. Искате някой да бъде ваш. Под думите, че светът е наш, аз разбирам да мога да внеса всичко за благото на своите ближни. А когато се отказвам да внеса това благо, тогава светът е ваш. Светът на Любовта е наш.

Вземете сега основното “до”. Постепенно трептенията се усилват. Получава се “ре”, при “ми” още повече се усилват. Вземате “фа”, още повече, “сол”, “ла”, “си”, трептенията са се увеличили много – това е първата октава. Минавате във втората октава, имате второто “до”. Имате пак октава, но между първата и втората октава трептенията се различават. В окултната наука първата октава представя физическия свят, втората октава представя астралния свят, третата октава представя мисловния свят, четвъртата октава представя причинния свят. Петата представя будическото поле. Това са октави, които представят известни състояния на живота. Който иска да пее три остави, трябва да бъде запознат с третия свят. Първата октава всички пеете, щом дойдете до втората, някои я пеят, но третата октава малцина могат да я изпеят. Като дойдете до четвъртата октава, никой не може да вземе нито един тон. Няма нито един от вас, който може да пее четири октави. Три октави някои могат, но четири, за да вземете, трябва да вярвате. Казвате: “Вярвам, че няма да стане”. То не е вяра. Вяра е туй, в което нещата стават. То е разумното. Щом стават, то е вяра.

Даже и вярванията, които имате сега, са вече много стари. Толкова години ви преподавам, а възгледите ви са толкова стари. Не можах да ви измъкна от вашите стари вярвания, а вие мислите, че сте придобили нещо ново! Аз седя и мисля, кога ще се освободите от всичко старо. Яко се държите в тях! С девет чифта биволи не може да ви изтегли човек!

Едно ново вярване трябва да допринесе нещо в човека. Вие казвате: “Новото учение, новото вярване, новото схващане за Бога, какво ще ни допринесат?” Новото вярване най-първо да ни помогне да продължим живота си, след това да го подобрим, а така също да подобрим нашите мисли, вътрешните си отношения.

И ако този нов живот нищо не допринесе, тогава какво значение има той за нас? Всяко добро нещо трябва да даде своя принос.

Окултната школа е система от методи за самовъзпитание. Всяка една окултна школа способства човек да познае себе си – какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и в неговата воля. Много пъти ние казваме за някого: той има воля. Но не е достатъчно само човек да има воля. Тя трябва да се прояви. Всеки трябва да знае как да използва силите, които съставят неговата воля, които са на негово разположение. Той трябва да знае и как да се справи с тях. Мойсей, който бил окултен ученик, дал заповед: “Не пожелавай!” Защото при всяко пожелаване ти поставяш препятствие на волята си. Ти пожелаваш нещо, а не знаеш, дали ще го постигнеш или не. Мойсей иска да каже: не пожелавай нещо, преди да си обмислил добре, можеш ли да го постигнеш, или не. Не пожелавай една вещ, която принадлежи на другиго! Понеже така ти ще създадеш противоречие в твоя ум и в твоята душа.

Аз ви говоря за учение, което ще ви избави от злото, защото злото в света е един сбор, една съвкупност от същества, които имат всевъзможни интереси. И тези същества са толкова користолюбиви, че те объркват с единственото желание, да вземат нещо от тебе. Тези същества не мислят за тебе – това е злото в света. И тогава ще нахълтат някои мисли и желания в тебе. Но това не са твои мисли и желания. Те са проектирани от тях. Те искат да те заблудят и ако не си положителен, всичко добро ще изчезне от тебе. Тогава ще казваш: всичкото добро, което имах, след 20 години работа изгубих! Ти си чувстваш като изгубен, заробен и тогава силата ти, честната ти мисъл, всичко изчезва. Какво ще правиш тогава?

Когато обичаш някого, няма да казваш, че го обичаш. Този въпрос ще го решаваш само с Бога и след като те опита Бог и види, че изпълняваш закона, тогава този, който не те обича, ще те обикне. И онези, които са те мразили най-много, най-много ще те обичат. А онези, които са те обичали много, а ти не си ги обичал, ще те намразят. Това учение е лично, то няма обществено приложение. Божественото учение има лично приложение. Аз мога да го прилагам за себе си. Моята Любов ще я приложа към всички хора. Но не мога да им наложа да обичат. Аз мога да обичам всички хора, никой не може да ми препятства в това. Но, ако почна да разправям за Любовта си към хората, веднага ще се яви противоречие. Ако някой има дъщеря и аз кажа, че я обичам, или ако някой има жена и аз му кажа, че обичам красивата му жена, тогава той ще ми каже: “Кой ти дава това право?” Затова не говори за Божественото. При Божествената Любов ти само даваш, не вземаш нищо. Какво престъпление има в това? Престъплението иде при закона на вземането. В проявяването на Любовта няма престъпление. Всички недоразумения се създават, когато искате да вземете нещо.

Всички вие сте влезли в една омагьосана област. Почти всички хора от религиозните общества минават през тази област. Тази област се отличава по това, че отвън не се дава никаква светлина и всеки със своята вътрешна светлина осветява пътя си. Всеки свети за себе си, а самата зона е тъмна. В тази тъмна зона ще се срещнете с много същества, изостанали от хиляди години в своята еволюция и те ще се нахвърлят върху вас като хищници, ще се ползват от вашата светлина, ще ви нападат със своите критики, ще ви казват: ти си такъв, ти си онакъв – целият свят за тях е лош. Най-после, като изгубите вярата, хвърлят се усилено върху вас и ви казват: “Ама и ти не си от светците. Като тебе грешник няма в света. Да не мислиш, че си тръгнал в правия път? Едно време и ние като вас тръгнахме в този път, но ето, нищо не излезе. Остани и ти при нас, ще ти покажем с какво се занимаваме.” Ако им повярваш, ще останеш жител на тази омагьосана област, ще им слугуваш. Няма какво да слушате чужди съвети.

През изминалите 2000 години е започнала да се развива анатомията на християнството. Дали Синът изхожда от Отца или не, и още какви ли не спорове са ставали на вселенските събори. Сега християнството се заключва в това – като ви срещне някой християнин пита: “Ти вярваш ли в трите лица на Бога?” “Вярвам.” “Християнин си.” Аз, обаче, ще попитам: ти, който вярваш в трите лица на Бога, какво подразбираш под това? Ще го обясня аз. Второто лице на Бога е лицето на Любовта. Мъжът и жената, всички трябва да търсят това второ лице – Любовта. И когато кажат, че Бог бил троеличен, също така говорят неразбрани думи. Великите учители, които са писали върху това, са имали много ясни разбирания по въпроса, но техните ученици са изопачили учението. И спиритизмът е учение, дошло от Бялото Братство, но и него учениците опетниха. Теософията е друго учение, пратено пак отгоре, което учениците също така опетниха. Окултизмът е учение, също дадено от Бялото Братство, но и в него има черни и бели окултисти. Мистицизмът и той е опорочен. Християнството също е опорочено. Нека бъда ясен. Когато един свещеник или владика тури одежди, патрахил и корона, венчае някого и каже: “Плати толкова”, аз го наричам чер маг. Белият маг работи без да му се плаща. Ако мома се облече в хубави дрехи, с намерение да оплете някой момък, тя също е чер маг. Ако правник, съдия си послужи със закона, за да обвини някого, той е също чер маг. Прочее, както окултистите, тъй и теософите, и мистиците, и християните трябва да се делят на бели и черни. Някой ще рече: “Аз съм теософ”. “От кои – от белите или от черните?” “От белите.” “Можем да се разберем.” “От черните.” Ще остана на особено мнение. Били сте спиритисти, теософи, мистици или християни, ако сте от черните – светът е пълен с такива. 20-те милиона паднали във войната, показват какво християнство е днешното! Не казвам, че самото християнство е виновно – виновни са черните християни.

Теософията е учение за примиряване на противоречията в света, за примиряване на мъжа с жената. Нищо повече. Като казвам да примири мъжа с жената, подразбирам да примири човека с Бога. Онзи, който мисли, че е теософ, трябва да знае този закон. Как да се примирява с този, когото мрази. Има противоречие между теб и Бога, трябва да се примириш. Ако не можеш да го направиш, не си теософ.

Спиритизмът показва движението на духа. Той е ембрио на нещата, нещо неоформено. За да разберете спиритизма, трябва да създадете на този зародиш условия да мине през всички фази на развитие и оформяне. Следователно спиритизмът е учение неоформено.

Сега за окултизма. Аз го сравнявам със съвременните естествени науки. Окултизмът, това е наука за изучаване явленията на Земята, видимото, а не невидимото. Той не се занимава с безформените светове. Това, което се е оформило в себе си, което има форма, съдържание и смисъл – то е област на окултизма.

Тогава къде ще поставим християнството? Мислите ли, че то е наука? Правите ли разлика между християнство и окултизъм? В окултизма няма никакъв морал. Той изучава нещата както са, като чисти факти. Значи християнството е нещо отделно? Да – отделно.

Окултизмът е наука да се познават природните сили, тяхната област, как действат и как може да се използват. Окултистът е човек реалист: той не само вярва, а и борави с природата – с материалните неща. Мистикът постоянно живее със сърцето си, изпитва неговите вибрации и всички състояния, през които то може да мине. Християнин може да бъде и мистикът, и теософът, и спиритистът. Ако вземем областта на духа в широк смисъл, в неговите разклонения, то е спиритизъм. Опасността при спиритизма се крие в това, че хората приемат в себе си други сили, които причиняват и вреда. Но ние ще оставим за сега настрана онова, което говорят критиците. Спиритизмът е движение; теософията – примирение на противоречията; мистицизмът – слизане, а може да се каже още, че той е закон за труд, за работа над себе си; окултизмът дава всички форми, по които можем да живеем на Земята, единствената наука, която ни научава как да живеем, само той може да ни избави от всички нещастия; а християнството е наука за ликвидиране на кармата – за изплащане на стари дългове. Ако вземем стиха от Евангелието, който казва, че Христос е понесъл греховете на света, то значи, че той е платил дълговете му.

Павел казва: “Аз посях, други поляха, а Господ възрасти”. Та що от това, че си посял, посадил или полял – важното е, че Господ възраства. И всички принципи се свеждат към разрастването, а не към това кой посадил и кой полял. И на вас казвам: там, където Бог ви е поставил, където земеделецът ви е посял, където майка ви е настанила, това място не напущайте, не разрушавайте отношенията, които вече са създадени. Земеделецът и майката са по-умни отколкото вие, които ще напускате училището.

Аз познавам вашия живот от миналото, зная всичко, но каквото вие вършите, върху мен идва. Ако искате да имате Божието благословение – туй ми е казано и аз нарочно дойдох – трябва да слушате Господа. И тогава има три положения, категоричен съм, че първо, ако не искате да слушате учението, което аз проповядвам, казвам: много добре, свободни сте; второ, ако сте готови да изпълните Христовото учение, както е в Евангелието, изпълнете го във всичката му пълнота; трето, ако сте готови да изпълните Мойсеевото учение, изпълнете го във всичката му пълнота. Или Мойсей, или Христос, или аз – ние сме едно. Това учение е проявление на Бога, това учение е Божествено. Мойсеевото учение е Божествено, Христовото учение е Божествено и сегашното учение е Божествено. Той има един и същ източник, само формите са различни. Духът е един и същ. Да допуснем, че ви казвам една максима, един закон, а не се подписвам под него – вие го изпълнете, няма да изгубите много, нищо, че името ми го няма.

Знайте, че без да ви изобличавам, мога да се оплача на майка ви и ще є кажа да ви хване с трите пръста. И тогава, мъж или жена, момък или мома, да му мислят. Тя ще ви хване и ще каже: “Аз ви пратих да се учите, или да философствате, да слугувате, или да заповядвате?” Този закон е разбрал и Христос като ученик на тази велика окултна школа. Казва се в Писанието: като се намерил в образ човешки, смирил се. За да има благоволението на тази Божествена майка, Христос беше готов да понесе всички страдания. В окултизма знаят Отца като майка, Той е Любовта, но не както вие разбирате тази майка-Любов. Не допущайте даже в ума си мисълта да сравнявате тази Божествена майка с Любовта, която вие познавате. Няма образ, с който да сравним това понятие. Аз я наричам Божествена майка, не в смисъл, че е родила Бога. Окултната школа разбира Божествената майка като същината на всичко живо в света.

Точно в 4 часа сутринта, ще станете и ще започнете своя опит. Когато изгрява сутрин Слънцето ще кажете:

“I лице: Мога – така да изгрее моето слънце в моята душа.

II лице: Можеш – така ще изгрее Божието слънце в моята душа.

III лице: Може – така да изгрее слънцето на моя дух.

I л.мн.ч. Можем – така да изгрее слънцето на нашите ангели

II л.мн.ч. Можете – така да изгрее слънцето на великия Господ на мира в нашите души.

III л.мн.ч. Могат – така да изгрее слънцето на всички слънца в нашите духове.”

Така трябва у вас шест слънца да изгреят. На всяко слънце ще се спирате по 4 минути, всичко 24 минути ще използвате за изгряването на шестте слънца.

Правилото, което ще спазвате, е следното: ще ставате тихо, спокойно и след като се умиете, ще застанете тихо, без всяко смущение, нищо да не ви плаши. Може да сте неразположени при ставането си, може да чувствате да ви е крив света, но вие се оправете и кажете горните думи тихо, всеки за себе си. Ще си вземете едно тефтерче и всяка сутрин в продължение на шест месеца ще си отбелязвате в колко часа сте станали и колко пъти сте закъснели. Като изговорите тези думи, ще почувствате една приятност под лъжичката и духът ви ще се повдигне. Трябват ви шест месеца, за да разберете как изгряват тези слънца. Този опит продължавайте шест месеца и предайте, препоръчвайте и на някои свои приятелки. Ще започнете от шести април. Някои ще кажат: “Дали ще може да се става тъй рано?” Такива мисли да няма. Ще отбелязвате в тетрадките си какво е било времето, като ще разделите на графи: ясно, облачно, дъждовно, ветровито. Всички тези състояния на времето са добри. Ако е дъждовно или облачно, да не се оплаквате никак през тези шест месеца. Ако е дъждовно, ще кажете: “Днес времето е дъждовно, Бог го пречиства и нивите ще родят повече”. Ще гледате всичко това да приложите и да искате обещание и от вашите другарки, на които ще го препоръчате, и те да го изпълнят. През първият месец, след като изговаряте всички шест точки, ще наблягате най-много на първата; през втория месец ще изговаряте пак всички, но ще наблягате на втората точка и т.н. Искам да бъдете тихи, спокойни – благословението, което дойде, ще бъде толкова, колкото ви е потребно. Дъждът, като вали, ще даде на всяко растение толкова влага, колкото му е потребна. Искам да произведете една благоприятна вълна и от всичко, което ви се случва през тези шест месеца, ще се стараете да извадите поука, да извадите добрата страна от неприятността и да намерите ползата от нея. Ще кажете: “За добро ще бъде всичко това за онзи, който люби Господа”. После ще употребите следните изречения:

“Вярвам в Тебе, Господи, който си говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще.

Да дойде Твоята виделина върху всички ни.

Да се прослави името Ти.

Да се въдвори Царството Ти.

Да се изпълни волята Ти на земята, както се изпълнява горе на небето.”

През деня, каквото ви се внуши – да четете някой псалом или нещо друго, четете, но само ако усещате дълбок вътрешен стремеж към това. Като прочетете горните изречения, размишлявайте върху неща, които могат да ви повдигнат, за всичко, което е най-красиво в света и ще видите, как ще ви се представят най-хубави картини. Само по този начин ще можете да изправите миналото и да си приготвите добри условия за бъдещето. Този е пътят, по който ще може да калите волята си и да облагородите ума си и сърцето си. Разбира се, светът ще върви по същия път, но всичко ще се обърне на добро. През тези шест месеца понякога ще се почувствате по-обезсолели, тогава ще употребявате следното изречение: “Господи, стопли сърцето ми с Твоята Любов”. Ако умът ви понякога се замъгли, ще кажете: “Господи, просвети ума ми с Твоя Дух” или “Дай виделина на моя ум чрез Твоя Дух”. И след това стойте си спокойно, може да минат 1, 2, 3, 4 часа, но резултат ще имате. След като изгреят шестте слънца едно след друго, ще има резултат. През тези шест месеца ще гледате да бъдете в добри отношения с мъжете си, с децата си, с окръжаващите ви и ще говорите само за полезни работи. Ако някой път се излъжете и кажете за някого нещо лошо, ще си го запишете в тетрадките, ще бъдете искрени спрямо себе си.

Всеки недъг може да се изправи, когато се възстанови връзката между човешката душа и Бога – това е абсолютен закон за Всемирното Бяло Братство. Смирението е първото качество, което е нужно, за да се възстанови тази връзка. Учителите на Бялото Братство знаят законите на природата – те могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят където си искат, те могат да помагат на всеки, стига той да е пожелал да му се помогне.

Има неща, има опити, които човек трябва да прави тайно и да ги пази в тайна. Ако опитите излязат сполучливи и вие веднага се похвалите с тях, втори път няма да имате успех. Някои имат дарбата да виждат, да чуват неща, които другите не виждат и не чуват, но похвалят ли се за това, те губят дарбите си.

Окултният ученик винаги се огражда мислено. Той трябва да пази своята аура непроницаема за влиянията на преходното.

Мисълта за Бога огражда неговата аура със своята светлина.

Молете се винаги, за да бъдете в контакт с разумния свят и да се запазите от примамката на нисшите духове.

Ученикът не трябва да губи своята чувствителност – да не настъпва притъпяване.

Ученикът пази дрехите си, защото е прекарал част от аурата си в тях. Ако те попаднат в неподходящи ръце, той ще страда без да знае, откъде идва страданието му.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 143

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред