За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 135

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Числа

За една истина Питагор е посветил цели 30 години, за да я научи. За нея той е ходил в Палестина, в Египет, във Вавилон и успял да събере само три думи. Той се радвал и на тези три думи от великата истина. Трите думи, които той научил, се заключават в това, че светът е направен от числа. Какво ще разберете от тази Питагорова теория? Тази теория е египетска, защото египтяните минавали на времето си за добри математици. Питагоровата теория може да се изрази още и със следните думи: светът е направен от разумни същества, които мислят правилно. При това разумното е строго определено, изразено в числа. Искате ли да познаете, да разберете тази разумност, трябва да дойдете в известно отношение с нея. Иначе числата не могат да се разберат. Достатъчно е човек да разбере вътрешното значение и смисъл на числата от 1 до 10. Останалите числа са съставени от първите десет. Всяко число представлява едно разумно същество. 10 е също разумно същество, но сбор, общ резултат на всичките числа в него.

Този ученик, който постоянно полага усилия и след единицата получава 2, 3, 4, 5, 6 на края придобива повече сила от онзи, който постоянно има 6. Считайте, че като вървите от нисшето към висшето, вие печелите. Ако всичко във вас по мед и масло върви, не мислете, че ще бъдете щастливи. По-хубаво е да тръгнете от единицата и после към 2, 3, 4, 5, 6 – защото има прогрес. В школата на Питагор учениците му са изучавали числата от едно до четири. Общият сбор им е 10. Разбирали са десетичната система.

Имате например една единица. Можете да я разделите само на 10 части. На повече от 10 части тя не може да се раздели, без да се повторят тия числа. Например, ако я разделим на 12, на 13 части, ще имаме сумата на числата 1 и 2, 1 и 3 и т.н. Значи същите числа пак ще се повторят. Числата до 9 пак се срещат, не са нещо ново. Значи една ябълка може да се раздели само на десет части, на повече от десет части не може да се раздели. Такъв е законът. Така е и в Божествения свят. Единицата може да се раздели само на десет части. Щом дойдете обаче до човешкия свят, там можете да я делите на много части.

Според нашите знания, единицата е дроб от едно абсолютно число. Това цяло не се дели, но в отношенията си към другите, към всички останали неща в света, то създава частите. Следователно за всички математически единици или числа казваме, че те представят части от абсолютното цяло или отношения към това цяло. Значи, абсолютното цяло нито се дели, нито се увеличава – то е постоянна величина. Когато се казва, че Бог е неизменен, подразбираме вечното начало в света. Каквито обяснения да се дават за това вечно начало, Бог външно остава неразбран. Той може само вътрешно да се разбере.

Идея – това е мисловният свят. Значи, идеята е елемент, от който светът е създаден. Ако една единица разделите на 10 части, какво ще получите? В единицата е вложена основната идея за създаване на числата.

В съвременната психология играят роля динамичните числа. Но човек трябва да разбира тази идея. Ако той не я разбира, ще се намери в това положение, в което е сега. За него числата нямат смисъл. Едното е количество, една ябълка, един кон. Една ябълка, един кон, то едно и също нещо ли е? Една граната, един народ, едно слънце, една планета, една вселена, едно и също нещо ли е? Еднакъв смисъл ли има едното при всички случаи? Едно житено зърно, то е динамично. Един човек или едно животно – движат се. Житеното зърно може да расте, животното се движи, човекът мисли. Едното при дадено положение може да е без съдържание, но то може да расте, да се движи или да мисли.

Сега да се занимаем с числото 1. Първите движения са движенията на физическия свят, на физическото тяло. 2 са движенията на човешките чувства, на човешките мисли, движенията на човешката воля. Умът е, който свързва тия две отношения, външните условия с вътрешните възможности на човешката душа. Имате външни и вътрешни възможности. За да се прояви една мисъл, трябва да има външни и вътрешни условия. Във възможностите седят и разумните условия. Разумното в света е туй, което е възможно, което има условия да се прояви. Ако вие сте богат, то е едно условие, но ако станете добър и сте богат, то е една възможност. Ако забогатеете, ако имате 100, 200 милиона, един милиард, какво ще придобиете от 1 милиард, от тези пари? Ще имате една идея, че притежавате 1000 милиона златни пари. Това са условия. Започвате тия условия да ги разработвате, създавате връзка, едно любовно отношение между вас и тях, което ще ви повдигне. Това е една вътрешна възможност. Това е подем. Тогава ще дойдете до този органически процес – разумно да растете нагоре и надолу.

Главичката на числото 2 представлява човешката глава, ченгелчето – стомаха, кривата линия е мисълта, която влиза в стомаха. След като си разгледал един предмет, искаш да го опиташ. Единицата е началото на нещата. 2 се проявява после. Мисълта на човека се обуславя от неговите чувства. Имате закона на трите числа 1, 2, 3, образуващи котвата. Котвата представя триъгълник, събран в едно. Значи, надеждата е това, което събира, изявява човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно. Резултатът наричаме надежда. Проявената мисъл, проявените чувства и проявената воля, силата – това ние наричаме надежда. Тя се изявява в материалния свят. В материалния свят можеш да се проявиш чрез своите мисли, чувства и постъпки.

Хора, чието число е 2, са хора на чувствата, променчиви, на които не можеш да разчиташ.

Единицата показва как се е развивал човешкият ум. Двойката показва пътищата, по които се е развивало човешкото сърце.

Числото 2 е най-мощното, най-непобедимото число. Следователно, числото 2 не е нищо друго, освен Любовта.

В духовния свят двамата, които свидетелстват, са Отец и Син и тяхното свидетелство е вярно. В ангелския свят двамата, които свидетелстват за някого, са неговият дух и неговата душа. В човешкия свят двамата, които свидетелстват за човека, са умът и сърцето му.

Всеки трябва да започне с числото 2 като творческо число, с което Бог е започнал създаването на света. В това число се крие първичната душа, за която никой няма право да се произнася. Когато душата завърши своето развитие, вие имате право да се произнасяте. Пазете следното правило: никога не се произнасяйте за незавършени неща!

Във всички действия на съвременните хора се проявява числото 2. Принципът на числото 2 съществува навред в света. И тъй, числото 2 представлява хората, а не ангелите. Последните служат само като съединително звено между хората и съществата от невидимия свят. Те съединяват физическия свят с Божествения. Числото 2 създава всички противоречия в живота.

Сега какво разбрахте? Ще кажете: то тъй се говори, пък ние ще живеем какво си знаем. Питам: ако се движите от 1 до 2, докъде ще стигнете? Пътят от 1 отива към 2 а от 2 към 3. Следователно 2 отива до 1, а 3 ще иде до двете. Пътищата са свързани. Ако по този път не вървиш, ще те сполети нещо зло. Двама души може да се карат, само ако те се движат един срещу друг, ако не отиват в една посока. Двама души се карат, понеже отиват един против друг. Ако единият е двойката, а другият – единицата и двамата вървят към тройката, животът има смисъл. От физическия свят ще се движиш към духовния, от духовния към Божествения. От Божествения има слизане към физическия. Постоянно имаме едно хармонично движение. След като си се качил към Божествения свят, онова, което си придобил, ще го туриш в действие. Отново трябва да слезеш във физическия свят да вземеш материал, да го обработиш, да влезеш в духовния свят, и от там – в Божествения. То е едно колело, имаме постоянно слизане и възлизане. Този процес навсякъде се среща в природата. Например, растенията, соковете от корените отиват в клонищата и от клонищата слизат в корените. Има една постоянна обмяна. И благодарение на тази обмяна се раждат плодовете. Ако тази обмяна не ставаше, никакви плодове не биха се родили.

Числото 3 съществува като норма в природата. Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце и воля представляват числото 3, резултат на тия сили, които действат в човека.

Тройката е производителната сила в света. Тройката е производителната сила в природата. Човек мисли само при тройката. Той мисли, докато има светъл ум, добро сърце и здраво тяло. Щом нямаш тия три неща, не можеш да мислиш.

Квадратът ти дава простор да се проявиш. Когато говоря за 4, подразбирам, че имам условия и възможности да се проявя. Под думата “три” аз разбирам, че в мене има стремеж да се проявя, но нямам условия. Триъгълникът представя един вътрешен копнеж, а пък квадратът, четирите, показва закона на приложението. 3 – това е един плод. След като изядеш плода, изядеш външната обвивка, ще посееш семката, ще се проявиш – това означава числото 4. Докато ядеш плода, ти си в света на числото 3. Плодът е сладък, ти си доволен. Като посееш семката, то е числото 4. Значи, проявяваш се. Всяка постъпка, която е за благото на твоите ближни, е равностойна на числото 4. Когато работиш за своето повдигане, когато работиш само за себе си, то е числото 3. Числото 3 показва личния живот, числото 4 – общия. Тогава във вас ще се зароди мисълта: ами петоъгълникът, шестоъгълникът какво означават? Тях сега ще ги оставим. Ни сме дошли като Питагор до числото 4. Цялата философия на Питагора седи в числото 4. Щом разбираш 4-те, ти ще разбереш 5-те, 6-те, 7-те, ще разбереш и останалите числа.

Например, как се изписва цифрата 1, какво число е 1? Положително число ли е или отрицателно? Живият въглен положително число ли е или отрицателно? Живият човек е положително число, а умрелият – отрицателно. Каква е разликата между едно положително число и едно отрицателно? Положителното може да израсне, има сила в себе си, а отрицателното няма тази сила. Живият човек сам може да стане от леглото, а мъртвият не може, други трябва да го вдигат. Следователно всички отрицателни числа се нуждаят от външна помощ, а пък всички положителни имат силата в себе си. Когато кажа на някой човек да живее добре и той казва, че няма условия, този човек е отрицателно число, числото 2. Добре, но тогава какво число е 3? Тройката в дадения случай е числото, което може да спаси едно отрицателно число. Но как ще го направи? Ти с числото 3 как ще си помогнеш? От 3 трябва да извадиш 2 и да остане 1. Как ще направиш това? Ако разбирахте музиката, не че не я разбирате, но ако разбирахте философията на музиката, както аз съм я изучавал, много работи щяха да ви станат ясни.

4 е число на мисълта, положително число. Човек има четири ума и четири сърца: низш ум и низше сърце, човешки ум и човешко сърце, ангелски ум и ангелско сърце и Божествен ум и Божествено сърце.

Какво е самоопределението на четворката, на числото 4? Четирите представя абсолютна мярка, с която се измерват всички неща във видимия свят, в целия Космос. Като дойдат до четири, кабалистите спират. Те събират числата 1, 2, 3, 4 и получават 1+2+3+4 = 10. Като съберат тези числа, те извършват после обратния процес – изваждане. Те вадят единицата, двойката, тройката и четворката от десетте и получават: 10 – 1 = 9, 10 – 2 = 8, 10 – 3 = 7 и 10 – 4 = 6. Числата 1, 2, 3, 4 представят елементи на десетте (10), а числата 9, 8, 7, 6 са производни на първите четири числа.

Числото 4 е строго положително число, което произвежда страданията в света. 4 представя краен предел на нещо. С него се изобразява квадратът.

5 е число на човека. Хората работят с числото 5. То е число на чувствата. Единственото нещо, върху което може да се влияе на хората, това са техните чувства.

7 е третото проявление на силите в света.

Числото 7 е творческо, но ако неговият градеж е без мекота, води до разрушение.

Какво означава числото 7? Почивка. Защото Господ, като е работил 6 дена, на седмия е почивал. Онзи, който не е работил, не бива да почива. Христос казва: “Онези, които са работили, ще влязат в радостта Господня”.

Има известни мерки, с които се мерят нещата. Как познавате дали една ваша постъпка е добра или не е? С каква мярка мерите? Аз ще взема този научен факт – 6 милиона трептения създават първия, обикновения усет. Тогава 6 милиона е мярка за правилния усет. Обясненията за 6 и 7 за мене не важат. За мене е важно, че 6 + 1 дава 7. 7 е число, което означава едно нормално състояние. Ти си завършил своята работа и започваш да мислиш. Казват: Бог създаде света в 6 дни и в седмия си почивал. В седмия ден видял, че всичко онова, което направил, е разумно. Значи, в седмия ден си направил равносметка. 7 означава правилен отчет за всичко онова, което е направил и видял, че всичко е добро. Следователно под думата “почивка” трябва да разбираме равносметката – всичко онова, което си мислил, което си направил, е разумно. Тогава започваш да кроиш нов план за бъдещето.

Натъкнете ли се на осем, отворете широко очите си да виждате всичко, което се изпречва на пътя ви. Дойдете ли до осморката, трябва да знаете, че външните условия да по-силни от вас.

Понеже сегашният човек живее повече в триизмерния свят, той трябва да постави живота си върху числото 9: три мисли, три желания и три постъпки – 3+3+3 = 9. Тройката играе важна роля в неговия живот, затова той е в категорията на числото 3 – намира се в първата категория на Живота. Числото 3 е число на ума, на сърцето и на волята. С това число ти работиш непрестанно. Числото 3 показва още при какъв случай употребяваш ума си, при какъв – сърцето си и при какъв – волята си.

Числото 9 е едно от щастливите числа. По съчетание на вътрешните сили то е по-силно от външната среда.

9 е краен резултат. При 9 в Природата не съществува деятелност. 9 е число на завършен процес.

В числоведно (кабалистическо) отношение числото 9 има по-голяма цена, отколкото в математическо отношение.

9 е число, свързано с Луната.

Двойката е женският принцип – старата Майка на света. Като съберете 2 и 1, ще получите 3. Щом умножите числото 3 само на себе си, ще получите числото 9. Това показва, че за да мине в по-високо състояние, човек трябва да се умножи 3 пъти сам на себе си, т.е. от физическия свят, от грубата материя да мине в духовния свят и от духовния – в Божествения.

При умножаване на 9 с кое да е число, винаги сборът на цифрите от полученото число дава пак 9: 2 х 9 = 18 = 1+8 = 9; 3 х 9 = 27 = 2+7 = 9; 4 х 9 = 36 = 3+6 = 9 и т.н.

На минута са нужни 10 вдишки, за един час – 600 вдишки, а за 10 часа – 6000 вдишки. За 24 часа на човек са нужни 14400 вдишки, чийто сбор дава числото 9.

(Учителя посочва чертежа.) Ту е написано числото 1, а тук – числото 10. Какво показват тези две числа? 10 показва, че са събрани всички условия, липсва само един малък подтик. Да кажем, че това е огнище с дърва, всичко е приготвено, няма само кибрит. Единицата означава една малка клечка, която ще запали огъня в огнището. Следователно 1. А пък другото число, то е пасивното. Единицата е активното число. Тя означава причината, която дава подтик – това, от което произтичат нещата. А пък нулата, турена после, съдържа условията за проява. Нулата е знак, който съществува от памти века, изнамерили са го посветените. Ако махнеш нулата, тогава единицата не може да се прояви. За да можеш да се проявиш, ти трябва да обичаш и да мислиш. Не можеш да мислиш, ако не обичаш някого. В Любовта всеки човек е отражение на Божественото. В човека ти можеш да видиш отражение на Бога, на себе си, на един звяр и пр. Но това не е човекът. Това е само едно негово състояние.

Всяко число, на което сборът от цифрите дава 10, е число на хармонията. 64=6+4=10; 55=5+5=10; 73=7+3=10; 82=8+2=10; 91=9+1=10; 19=1+9=10. Който работи с тия числа, и да започне зле, завършва добре. В реда на числата от 1 до 100 тридесет и три (33) числа дават сбор 10.

Нулата какво представлява? Тези, които не разбират, казват: нищо. Ако човек има в джоба си нула грошове, това какво означава? Кесията му е празна. Но ученият човек казва: значи, ти се намираш в една точка, дето може да се измени целият ти живот. Всеки човек трябва да е център. Нулата е център, при който трябва да се върнеш, за да вземеш в живота си една нова насока. Ако не се върнеш при тази нула, която е неутрална, ти не можеш да се ориентираш в новата насока, няма да знаеш накъде да вървиш. Затова непременно трябва да се върнеш. Тази трябва да е идеята за нулата в умовете на хората.

Числото 13 е фатално. То представя купчина барут. Това число е динамично, взривно число, като бомбата. Като се изговори това число, трябва да бягаш далеч от него. Който не разбира свойствата на това число, отива към разгневения човек като дете със запалена клечка кибрит към барут. После се чуди, че е произлязла експлозия. Числото 13 се изявява често в живота на младите. Мома и момък се обичат и се оженват. Момата мисли, че ще бъде щастлива с него, но като се оженят, разочарова се. Иска да се облече хубаво, но той сваля шапката є, новата є рокля и я затваря в къщи. Тя се сърди, недоволна е от него. Това е ревността – числото 13. И в духовно отношение е същото. Някой прегърне известно верую, облече се с него и мисли, че е единствен в света. Не! Ти ще се облечеш с петте добродетели, с живия петоъгълник: Любов, мъдрост, истина, правда и добродетел.

Числото 1 е творческа сила, киселина; числото 2 – основа, а числото 3 е резултат. Значи, числото 3 в природата показва завършен процес. Триъгълникът е завършен процес, резултат на някоя работа. Числото 1 и 2 са се съединили, за да дадат някакъв завършен резултат. Числата 4, 5 и 6 са от втората категория: 4 е киселина, 5 – основа, 6 – резултат. Числата 7, 8 и 9 са от третата категория: 7 е киселина, 8 – основа, 9 – резултат. Тогава, числата 3, 6 и 9 спадат към една категория; числата 2, 5 и 8 – към друга категория – основи; 1, 4 и 7 към трета категория – киселини. Както виждате, в числата има разнообразие. Те са сили, които са се трансформирали от едно състояние в друго. Единицата е първото проявление на тия сили; 4-те е второто проявление, а 7-те – третото проявление. Такова трансформиране става и в човешкото съзнание. Материята, през която е минавало съзнанието, по-рано е била по-рядка, после по-гъста, и колкото е слизало по-надолу, ставала все по-гъста и по-гъста, докато най-после се проявили формите, които днес съществуват.

1 – Има само един Бог в света, само една мъдрост.

2 – Има само една Божествена Майка, само една Любов.

3 – Има само един син – истината.

4 – Четири представлява тези три сили, съединени в едно.

5 – Пет е свързано с човешкия ум.

6 – Шест е свързано със закона на развитието.

7 – Седем е свързано със силите, които работят в човечеството.

8 – Осем представя голямата Майка на света.

9 – Деветте е резултат, завършен кръг.

10 – Десет е число на завършената работа – 0 е точка на работата.

Две от действията – събиране и изваждане – означават механически процеси, завършени процеси аз ги наричам. Умножаването и деленето са органически процеси. Умножава се само това, което има живот в себе си. Мъртвите неща не могат да се умножават. Дели се само това, което има живот. Изобилието се дели, животът се умножава. В умножението и в делението имате процес на растене.

1 е умът – положително число. 2 е сърцето – отрицателно число. 3 е волята в човека – равнодействащата сила. 3 е неутрално число, число на равновесие. Ако волята ти не е силна, нищо не можеш да направиш, не можеш да регулираш силите на ума и на сърцето. Волята, като равнодействаща сила, може да регулира човешкия ум и човешкото сърце. За да бъде волята положителна, умът и сърцето трябва да бъдат разумни и почтени.

Аз вземам числата от 1 до 9 като най-важни. Останалите числа от 9 нататък са повторение на първите.

Който изучи отношението на тия числа към човека, той ще знае и отношението на останалите числа. Сегашните хора, даже и учените, не знаят значението на тия числа и отношението им към човека. Например, учените хора не знаят какви са характерните черти на детето през първата, втората, третата до деветата година. Ако запитате някой баща, и той не може да ви каже отличителните черти на характерите на своите деца през първите девет години на техния живот. Защо не знае? Защото не е правил наблюдения. Всяка година от живота на човека има свои отличителни прояви, които от време на време се преповтарят.

Четворката представя материалния свят, в който човек събира опитности. Следователно материалният свят е подложен на всички процеси, на които са подложени и единицата, и двойката, и тройката. Те всички влияят на четворката. Единицата не може нито да се умножава, нито да се изважда, нито да се събира, а само се дели. При това, в процеса на това деление тя се смалява, раздробява се. Двойката може да се умножава, тя представя умножение. Тройката е самият тон, който се получава от трептенията на една струна. Единицата може да се уподоби на духа, двойката – на душата, тройката – на ума, а четворката, която събира всичко в себе си – на сърцето.

Сега вие можете да направите проверка на себе си със законите на тия числа. Вие можете да премахнете известни мъчнотии в себе си чрез закона на делението; други мъчнотии можете да премахнете чрез закона на умножението; трети мъчнотии – чрез закона на изваждането и четвърти – чрез закона на събирането.

В основата на всяко число стои дума, която има съдържание и смисъл, които отговарят на самото число. Така числото 5 е число на ум с отрицателни проявления. Всяко число има отношение към нещо. Например в основата на числото 1 влиза положителната частица “да”. В основата на числото 2 влиза отрицателната частица “не”. В основата на числото 3 влиза думата “съгласие”. В основата на числото 4 влиза думата “работа”. При служене на Бога ще бъдеш положителен, ще казваш “да”. Като дойде човешкото, което иска да те отклони (5), ще кажеш “не”. След положителната частица “да” иде съгласието на човека да върши всичко, което Бог е определил (3). Щом даде съгласието си, човек започва да работи за Бога (4). И най-после той се вдъхновява в работата си от мисълта (5), че върви напред с Любовта.

В числата от 1 до 10 имаме три положителни, три отрицателни и три неутрални числа. 1, 4, 7 са положителни числа; 2, 5, 8 са отрицателни числа; 3, 6, 9 са неутрални. 10 е число на Бога. От числата 1 до 9 на бащата се падат три числа: 1, 4 и 7. Той разбира смисъла само на тези три числа. Майката разбира смисъла само на числата 2, 5 и 8. Синът разбира смисъла само на числата 3, 6 и 9. Бащата не разбира смисъла на числото 2. Той има само идея за него. Какво е 5 и 8 също не разбира. А майката не разбира какво са числата 1, 4 и 7. Да разбереш, значи да направиш.

Ако имате 1111, колко прави това? На физическото поле е количество. Ако речете да дадете съдържание на 1111, какво ще се получи? Единицата е десет пъти по-малка от десетицата, сто пъти по-малка от стотицата. Сто е сто пъти по-голямо от единицата. Десетицата е десет пъти по-малко от 100. Единицата е най-малкият богаташ. Какво съдържат хиляда, сто, десет? Ще ги впрегнете на работа. Има цяла наука. Кога числото става динамично, в движение? 123 – 1 е идеята. 2 показва по кой начин може да се постигне тя. Или – 1 е зародиш, 2 – почвата, върху която този зародиш е посаден. 3 означава условията, при които семето може да расте, светлината и топлината. Това означава 123 в органически смисъл. Имаш 123 лева в джоба си. Ти трябва да им създадеш една хубава форма, едно хубаво съдържание и смисъл. То не е обикновено число. Представете си, че вие имате 123 семки, събрани заедно. Стоте са житени зърна, 20 зърна са крушови и трите са сливови костилки. 123. С туй число, вие, гениалният човек, за няколко години може да станете милионер. Стоте житени зърна, двадесетте крушови и трите сливови като ги посадите, като ги обработвате грижливо, след няколко години ще бъдете добре възнаградени. Ако мислите обикновено, ще кажете: какво ме ползват 100 житени зърна, 20 крушови и 3 сливови? Хвърляте ги, не искате да се занимавате с тях. Но гениалният човек няма да постъпи така, той ще поработи и ще има резултати в бъдеще. Казвам: това число е в човека. На първо място е главата – това са стоте зрънца. После е сърцето – 20 крушови семена и най-после ръцете и краката, те са трите сливови костилки.

Дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчение, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123. Единицата е разумният принцип, двойката е Любовта, която гради, тройката – истината. Когато кажете, че трябва да изпълнявате волята Божия, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята – Бог е Любов, мъдрост и истина.

Като работите с числото 123 вие се свързвате със съществата от възвишения свят, като работите с числото 456, се свързвате с чувствата на благородните същества от духовния свят, като работите с числото 789 се свързвате с добрите и работни хора на земята.

Като станете сутрин, най-първо ще помислите за носа, за веждите, за очите, за ушите, ще си погледате ръцете, краката и ще кажете: готов съм за всяка работа. Ново възпитание трябва. Вие вървите по старите начини и очаквате да ви дойде някой печеливш лотариен билет. Изучавайте математиката, да знаете кои са щастливите числа. 43 може ли да спечели? Не може. 23 може ли да спечели? Не може. 123 може да спечели. Къде трябва да е поставено 123? При 123 имате едно добро съчетание.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 135

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред