За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 124

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ФренологиЯ

“Град, поставен на планина, не може да се укрие.” Градът, т.е. човешката глава, трябва да се постави на планина. Талантливият човек, добрият оратор, добрият поет обръщат внимание на хората, защото излизат от “града, който има 12 врати”. Френолозите изучават този град и намират в него 42 центъра, свързани с различни способности и чувства. Те го делят на три области: задна част на главата, наречена “двуличния човек”, тя е обърната към физическия свят, към тъмнината; втората част е челото, то показва мислителната сила на човека; третата област е горната част на главата, в нея се намират религиозните и моралните чувства на човека: съвест, Любовта към Бога, милосърдие и др. При това важно е доколко човек е развил областите на своя град. Например, ако челото на човека е широко и ниско, той има широчина, но няма дълбочина в мислите си. Той прилича на широка, но плитка река. Челото трябва да бъде широко и високо, да има широчина и дълбочина – две важни мерки. Горната област на този град трябва да бъде повдигната във вид на кубе, а не сплесната. Ако е сплесната, човек не е религиозен. Колкото и да се представя за такъв, в него няма никаква религиозност. И задната област на този град не трябва да бъде плоска. Ако е плоска, казваме, че този човек няма обич, любов към семейството си. Когато хората не се разбират, това показва, че в едната, в двете или в трите главни области главите им са сплеснати или плоски. Мозъчните центрове и сетивата на човека трябва да бъдат развити. Някой казва, че вярва само в това, което вижда с очите си. Колко виждаш? Ти виждаш една стомилионна част от това, което те обикаля. Къде остава другото? Имаш ли право тогава да създаваш философия върху малкото, което виждаш? Имаш право, но тази философия ще бъде ограничена и относителна. За да се създаде велика философия на живота, изисква се велик, голям ум, като ума на големите математици, които само от една част на цялото имат ясна представа за него. Те вървят от единицата към множеството и от множеството към единицата.

Ако измеря на един човек, че темето не е сплескано, че е широко – горната част на короната е добре развита, че носът е правилен, челото – добре развито; ако намеря устата за нормална, устните – за не много тънки и не много дебели; ако брадата има една малка издутина и ако пръстите са добре развити, то може да се направи научното заключение, че на този човек може да се разчита 99%, да му се има доверие. Може да му дадете пари без никаква разписка, а за друг ще кажете, че не може да му поверите пари. Може да не е лош човек, но той органически не е в състояние да извърши това, което обещава.

Вие, които сте тук, не сте на едно ниво, не мислите еднакво. Някои мислят за прехраната си. Къде му е умът тогаз? (Учителя посочи долната част на челото.) Някой си казва: “При тази работа трябва да бъда по-твърд”. Коя част на главата ще бъде активна? Тук, на темето. Друг се занимава със своето достойнство. И на него умът му е отзад. Трети мисли да направи някое добро. Този център е отпред отгоре. А пък някой е предпазлив, активният център е отстрани. Той се страхува даже като чете своята тема, грижливо подбира думите си, защото се бои от критика. Понякога в него се явява желание да покаже, че много знае, и тогава употребява бомбастични думи: “субстанция”, “интеграл”, “концепция”. Онзи, в когото милосърдието е развито, ще пише за цветята и за благоуханието, което пръскат. Войнственият ще говори за водопади, за силни течения, за вятъра, който духа, за високите непристъпни върхове.

В човешката глава има около 40 способности, с по три деления. Значи около стотина способности има в човека според френолозите. И всяка една способност си има своята специфична област. И всяко чувство си има свой специфичен стремеж.

Човек може научно да е предразположен само към една наука. Науката му обаче е само половин сантиметър над веждите. Тази наука, т.е. процесът на неговата мисъл, протича в тази област. Той наблюдава природата, телата, тяхната големина, тежестта им. Има ред и порядък в мисленето – тъй наречения конкретен ум. Човек мисли, че е постигнал нещо, че има големи постижения. Но този, конкретният ум, със своите научни впечатления идва до една област, където нещата трябва да се трансформират. Или конкретният ум, както аз го представям, се занимава специфично със стомаха. А онова, което трансформира енергиите, е нашият ум, където се складират всички придобивки на миналото. На този ум у нас отговаря дихателната система. Храната, с която стомахът се храни, и въздухът, с който дробовете оперират, са съвсем различни неща. Ако вкарате въздух в стомаха, ще стане цял преврат; ако вкарате вода в белите дробове, ще имате друг резултат. Най-после идват висшите способности, разсъдъкът. Това е вече мозъчната система. Тези способности са поставени горе, в най-горната част на човешкото тяло. Там ние разсъждаваме за далечните причини, за подбудите, с които природата работи.

С челото си човек мисли, със задната част на главата си чувства. Човек мисли с тази част на главата, на която няма косми. Животните не мислят, тяхното лице е обрасло в косми.

Когато изучавал френология, доктор Гал срещнал един стар човек, от славянско произхождение, който му казал: “Ще ти открия едно свое постижение, резултат на мои наблюдения”. Той му казал как различава борците-петли от страхливите. На ония петли, които се отличават с голяма смелост, този център, който се намира зад ушите, е силно развит. Това откритие за петела дало възможност на доктор Гал да открие центъра на смелостта и разрушителността в човека.

Представете си, че ви дадат следната задача: от една ябълка да познаете какво е било дървото на височина, на възраст, на вид и т.н. След това от една круша да познаете какво е било дървото. И най-после, от един човешки череп да узнаете какъв е бил човекът: неговото лице, неговите очи, уши, нос, уста, ръст. Това е една сложна задача с три неизвестни. От задната част на черепа можете да познаете дали очите на човека са били сини или черни. Ако са били черни, задната част на черепа в известна област е тънка; ако са били сини, същата част на черепа е по-дебела. Ако очите на човека са черни, косата и брадата му също са черни. Ако костта на предната част на черепа, специално на челото, е тънка, това показва, че този човек е бил умен, работил е умствено. Ако костта на челото е дебела, този човек не е работил умствено. Не само това, но чрез тънки наблюдения може да се определи в каква област на науката или изкуството е работил този човек като физик, химик, астроном, математик, философ, музикант и т.н. Ако би посветил десетина години за изучаване на човешкия череп, човек би се домогнал до изкуството да чете по черепа като по книга.

От двете страни на главата се намира центърът на смелостта и затова, когато нещо закъса, българинът се хваща за главата с двете ръце, за да си вдъхне смелост. Ръцете са два полюса на живота – едната ръка е положителната енергия, а другата е отрицателната енергия. През тези ръце тече Божествена енергия, от лявата – отрицателна, от дясната – положителна. Енергиите, които текат през човешкото тяло, се предават на Земята, непотребната енергия минава в Земята.

Сега да допуснем, че има някакво налягане отвън. Откъде може да дойде то? От безкрайното пространство ли? Какво налягане ще упражни на един квадратен сантиметър етерът от безкрайното пространство? Етерът е вещество, следователно има тегло. Някои обясняват, че привличането на телата не е нищо друго, освен налягане на етера. Значи, тежестта не е нищо друго, освен налягане на етера. Теглим един килограм, това е налягането на етера, който се стреми към някакъв силов център. Следователно тежестта се определя в силовото поле на материята в безкрайното пространство. Етерът е, който наляга отгоре и от това се определя теглото на даден предмет. Какво налягане има въздухът върху човешкото тяло? Проверете го. Това са данни. Може да не са абсолютно точни, но нас ни интересуват законите, по които става това налягане. В природата има налягане отвън и напрежение отвътре. Човешката глава е подложена на същото напрежение, както Земята. Когато религиозното напрежение е слабо, тогава главата отгоре е сплескана. Хора, на които главите отгоре са сплескани, не са религиозни, не са духовни. Те са много студени. Какъвто е северният полюс, такива са и те. На екватора е горещо, но там има много месоядни животни. Затова главите на религиозните хора имат развити полюси, а екваторът е сплеснат. На светските хора главите са сплеснати отгоре като Земята, а екваторът е издаден. Главите на месоядните животни, например на лъва, на тигъра, на котката са също такива. При тревопасните животни екваторът е сплеснат. Това са общи заключения.

Правата линия от веждите трябва да минава над ушите. В развитието на моралните типове, ухото слиза. В животните ухото е вдигнато горе над линията на веждите. Вие като изучавате главата на животните, ще видите, че те са слезли много ниско. Височината на главата от ухото нагоре до темето е малка. Когато ухото започва да слиза, главата се вдига нагоре, човек се развива; когато ухото се качва нагоре, главата слиза, тогава човек деградира.

Някои от силите на човека са крайно избухливи. Ако се разглежда човешката глава, ще се види, че валчестите и широките при ушите глави съдържат взривни вещества. Но знаете ли кога казваме, че главата е широка? Човек на 25-30 години има широчина на главата си 14,5 или 15 сантиметра. Това е нормалният размер. При 16-17 см широчина, това е вече много – и от такива хора трябва да се пазиш. Ако пък дължината на главата е от 18 до 21 см – имате активни хора. Значи, от дължината на главата зависи активността на човека, а от широчината – избухливостта му. Тия хора, на които главите са широки, лесно се гневят. Минава му само, ако на обидата с обида отвърне.

Ако главата е продълговата и се развива главно задната част, такъв човек е силно чувствен. Широката глава говори за развита стомашна система.

Ако някой много обича да яде, главата му в слепоочната част се разширява.

Какви са линиите АВ и А2 и В2? Тия линии показват човешката глава. В първата линия умствените способности са развити, във втората личните чувства са развити. Такъв човек всякога ще мисли за своето честолюбие. Той вечно се намира в противоречие. С целия свят всякога ще бъде в стълкновение. Този го обидил, онзи го обидил. Този казал обидна дума, онзи казал обидна дума, навсякъде ще намери нещо, за да се обиди.

Това е просто един квадрат – квадратът АВСД. Всеки може да изчисли неговата плоскост. Ако е нива, като изчисли колко е голяма, ще направи сметка колко може да даде. Да кажем, че вашата глава е построена на един квадрат. И да кажем, че вие не сте работили върху вашата глава. Може да имате линиите СМ1, СМ2, СМ3. Представете си, че това е главата. АС е задната част – тилът; а пък ДВ е предната част. Да кажем, че има една глава, построена по СМ3. С коя глава вие ще можете да живеете по-добре? С СМ1, с СМ2 или с СМ3? От тези глави коя глава бихте избрали? Сега вие можете да философствате колкото искате, но нито един от вас не е изучавал френология. Всичките ваши недъзи, разнообразието на характерите ви се дължи на тия линии. Защото, ако теглите успоредна на СМ1, СМ2 или на СМ3, вие ще построите тогава съвсем различни квадрати. Съвсем други ще бъдат силовите линии и ще измените целия ред на нещата.

Отличителните черти на човека са добродетели, обаче може някой да е привидно добродетелен. Глава с линията СМ3 не може да бъде на светия. Тук имате един първокласен простак, който е способен да извърши всичките престъпления в света. Нищо повече. Така е построена главата му. Той е като една заредена пушка. Както и да я бутнеш, тя ще гръмне и куршумът ще отиде много далеч. Ако е с халосни патрони, тогава ще вдига само шум; но ако туриш истински патрони, става опасно.

Мозъкът е нивата на човека. Човешкият мозък и човешкото сърце са нивата. Ако знаете как да посаждате нещата във вашия мозък, вие ще прогресирате. Ако не знаете как да ги посаждате, винаги ще имате противоречия. В мозъка растат и бурени. Те се развиват бързо и в голямо количество. Да кажем, че искате да бъдете кротки. Кроткият човек по какво се отличава? Премерете главата на буйните хора около ушите. Ако на един 22-годишен момък главата при ушите има диаметър 14 см, той е миролюбив. Който има 16 сантиметра широчина, той е войнствен. Този човек лесно кипва, гневи се, винаги е готов да се бие. Не можеш да разчиташ на човек с неустойчив характер. Твърдостта е мястото на устойчивостта, но трябва да се оре и сее в мозъка. Щом говорим за музика, ще сееш на челото, там е центърът на музиката. Тя трябва да има основа. При сегашните условия, ако не знаеш къде да посееш всеки тон, не можеш да бъдеш музикант. От ухото, с което възприемаш музиката, до нивата на музиката е 10-12 сантиметра. От ухото до центъра на музиката трябва да посадиш нейните семена. Това са общи положения. Значи, вие имате мозък, който трябва да проучвате. Ако знаеш как да се отнесеш с мозъка, как да сееш в главата си, всичко ще ти тръгне наред. Ако не знаеш как да сееш в мозъка, всичко ще върви с главата надолу. Имаме да разрешаваме много трудни въпроси от миналото. В човешкия живот има много работи, които са присадени. Много присадки трябва да се счупят, за да се развият нещата по един естествен начин.

Ако физическият живот беше съществен, тогава не трябваше да умираме. Онова, което природата е създала, то е вечно, безсмъртно. Ако четете Библията, ще видите, че е вечно, но това, което хората създават, е смъртно. Най-важна роля за физическия живот играе човешкият мозък, който е една съвкупност от динамически сили, един акумулатор, в който природата е събрала разновидни сили. Досега френолозите са открили в него около 40 центрове, способности. Те са разграничили в тия центрове разните видове енергия на човешката душа и на човешкия ум.

Когато човек започне да мисли, главата изтънява. Има един начин на изследване на способностите. От мисълта черепът изтънява. Щом черепът на една глава е дебел, това показва, че този човек не е мислил. Той е живял много обикновен живот. Ако разгледате човешкия череп, ще видите, че тази част на черепа, където са центровете на мозъка, с които човекът е работил, е тънка. Защото всеки един център при работа образува електричество и на тези места черепът изтънява. Където мозъчните центрове не са работили, черепът е дебел.

Като мислиха дълги години, вълците си изработиха муцуни със здрави челюсти. Цялото изкуство на тяхната цивилизация е в муцуната. Цялата култура на воловете е в рогата. Цялата култура на конете е в краката. Това са механически резултати. Днес главата на човека расте в слепоочната област. Може би, ако така върви, след 200, 300, 1000 години главата в слепоочната област ще бъде много по-широка, отколкото е сега. Следователно в човека тия култури са турени геометрически. Широчината на мозъка се образува у месоядните животни. У тях тя е по-голяма, отколкото на тревопасните. Дължината на човешкия мозък образуваха тревопасните животни. Да го представим графически. Широчината е хоризонтална, а дължината има друго направление. Хората с голяма широчина обичат да седят на едно място. Но хората с дългите глави са създали културата. В тях има стремеж да се преместват от едно място на друго. При всички учени хора, които са изнамерили нещо в света в полза на прогреса, дължината на главата е по-голяма. При другия тип хора главата е по-широка не само при ушите, но се развива и в слепоочната област.

Мозъкът на великите и гениални хора е много добре организиран, не както на обикновените хора. Мозъчните клетки на добрите и праведните хора се различават от мозъчните клетки на лошите и престъпните хора, те са деформирани, от тях се разнася смрад надалече. Няма нищо скрито-покрито в света. Престъпленията отдалеч миришат. Праведните хора са живи, динамични, силни, проводници на Бога.

Линията, която минава от основата на носа по средата на челото нагоре, през теменната част, тилната част и стига до врата, показва някои особености на човека. Ако главата горе е плоска както Земята, а отстрани – широка, тия хора са жестоки. Приличат на змиите. Главата на змията отгоре е сплесната, плоска е, но е широка. Змията е жестока, като хване жаба, тя я гълта жива. Жабата кряка, а тя е спокойна. Даже изпитва удоволствие от крякането на жабата. Ако главата отгоре е плоска и разстоянието до ухото е голямо, то е добър признак. Но колкото плоскостта е по-близо до ухото, толкова животът е по-низш. Главата на човека може да се раздели на три етажа. Някои животни имат само един етаж, вторият етаж още не е изработен. Някои имат втори етаж и едва у човека имаме едно здание на три етажа. Човешката глава е на три етажа, по това той се отличава от животните.

Най-немилосърдното същество е змията. Главата на змията е сплесната с гръбначния стълб. Когато съществата започват да се развиват, главите им се отделят от гръбначния стълб. При човека това става от ляво на дясно. Шията на човека се е оформила от ляво на дясно. При жабата ъгълът между главата и гръбначния стълб е 45 градуса. В слона имаме 90 градуса, а в човека имаме 180 градуса. У човека лицето е успоредно на гръбначния стълб. Следователно нормален човек е този, който е изминал 180 градуса в своето развитие. Онзи, който е минал 180 градуса, е добър човек, а който не е – той е лош човек. Щом се измери главата ви, може да се измери дефектът. Може да липсва един градус, може да липсват и повече. Обаче ако е 180 градуса, тогава се образува права линия.

Нормално е за своето развитие човек да измине 180 градуса. Но дотук не свършва неговото усъвършенстване. Трябва да вървиш още, за да дойдеш до идеята за спирала.

Казваме, че центърът на интелигентността е в главата на всички същества. Тогава защо всички глави са различни? Всички човешки глави се различават. Ако вземете да изучавате човешките глави и теглите един перпендикуляр към основата на челото, ще видите, че главите на хората от разните раси различно са отклонени от този перпендикуляр. Най-близо до перпендикуляра е бялата раса, после жълтата, после другите раси и колкото този перпендикуляр се отдалечава от челото, ъгълът се стеснява. Защо се намалява този ъгъл? Казвате, че низшият живот е причината. Низшият живот е резултат, той не обяснява причините. Имате един ъгъл. Ако този ъгъл се движи с върха си напред и срещне съпротивление, едно тяло, в което влиза, тогава ъгълът ще се намали. Но ако този ъгъл се движи в противоположна посока и пак срещне едно тяло, което влиза в него, той ще се отвори, ще стане по-голям.

Ребус е този свят за нас. Например вие се ожените за един мъж и искате да бъдете щастливи, но не можете да се споразумеете. У кого е грешката? У мъжа ви липсва нещо и у вас също. И двамата сте влезли със затворени очи. Ако главата му отзад е вирната или сплескана, ако очите му са много малки, устните много тънки, какво очаквате от такъв човек? Това показва, че не сте един за друг. Добре, какво остава тогава? Да направите вашата уста по-дебела, да развиете вашето сърце. Френолозите казват, че сегашните хора имат 42 врати, през които може да приемат хората. Опитвате през една врата – не може да влезете, опитвате друга, и най-после ще намерите някоя врата, през която ще може да влезете. Така по много начини вие може да влияете на хората. И децата знаят този закон и забележете как те искат нещо. Започват: “Мамо, дай това”. “Не може.” Започва тогава то да те милва, целува, и най-после ти се съгласяваш. То е отворило една от твоите врати, и е влязло вътре. Умно е това дете и то по този начин е употребило своята воля. Но ще кажеш: “Не искам да лицемеря”. Няма какво, ще гладиш, ще милваш, ще лъснеш този човек. Неговата ръка е нечиста – ще я измиеш. Трябва да изучаваме човешката душа. Това не е лесно изкуство. Аз говоря за здрави хора, но ако и двамата са болни, тогава ще извикате някой ваш ближен отвън. Някой път се роди едно дете, то ще лекува баща си и майка си. Един човек може да спаси целия дом.

В човека има две същества, едното е господар, другото – ученик, учи се. Казват, че човек е двояк, старият и новият човек. В човека има едно същество мърморко – постоянно мърмори, все лошото вижда, подозрителен е, каквото и да направят другите, все опакото ще види. Никой не може да го убеди, че не е прав. Започва да те учи: “Ти не разбираш, не знаеш какви са хората. Ти внимавай, когато имаш работа с тях.” Ето какво трябва да направите: измерете главата си, проучете я добре и я оправете. Ако челото не е хубаво развито, изработете си едно хубаво чело. Ако религиозното чувство не е развито, повдигнете главата. Ако издигнете един перпендикуляр от ушите до горната част на главата, тази линия ще покаже какво е религиозното чувство. Колкото тази линия е по-висока, толкова религиозното чувство е по-развито.

Къде трябва да се носят идеите? Къде трябва да се посаждат? Ако е милосърдие, ще го посееш в мозъка отпред, горе над челото, в средата. Ако е набожност, ще я посееш в горната част на главата, на темето, на най-високото място. Ако е справедливост, ще я посееш от двете страни на главата горе. Трябва да знаеш как да обработваш мозъка. Нещо, ако не го посееш, не може да расте.

В света идва една нова епоха. Не е големината, формата, която дава цена на нещата. Защото има две идеи. Един човек казва: “Аз съм голяма глава!” Не е важна големината на главата, а съответствието в организирането на главата; нужно е не голямо лице, а лице организирано; не ви трябва много голямо тяло, а едно добре организирано тяло. В дадения случай тези неща са потребни на човешкия дух. Не големите тела, не големите глави, даже сегашният мозък, който човек има, е много голям, той не може да го използва.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 124

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред