За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 115

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ТЯло

Единствената къща, която имате, това е тялото.

Няма по-съвършен орган от човешкото тяло. Малкото светлина, която приемате, така се превръща, че осветява цялото тяло. А светлината като излезе навън, осветява целия свят.

Дрехата ви – физическото тяло – това е резултат на вашия живот. Вие сте скрити зад този резултат. За в бъдеще, каквото сега мислите и както сега живеете, това ще бъдете. Може още по-хубава дреха да имате.

Всичко, което Бог е създал, съществува в миниатюр и в човека.

Главата на човека е плод на културите, през които е минал като човек. Тялото му е плод на животинските култури – резултат на дейността на животните. Материята е резултат на дейността на растенията. Когато е бил във фазата на растение, човек е създал материалите за съграждане на своето тяло, когато е бил във фазата на животно, той е създал тялото си и когато е дошъл до фазата на човек, създал е главата и лицето си. Бог е вдъхнал в човека дихание и той станал жива душа.

Според окултната наука материята, от която човек е направен, не е взета само от Земята. Тази материя, от която човек е направен първоначално – космическият човек – неговата материя е взета от цялата Вселена, от всички слънца и планети по една малка част и сглобено сегашното тяло. Каквато и колкото материя сме взели от планетите, такова и въздействие те оказват върху нас във физическо и психическо отношение.

Ти не можеш за бъдеш красив, ако нямаш съдържание, а не можеш да имаш съдържание, ако нямаш едно хубаво разположение на духа, ако с ума си не вникваш в смисъла на нещата, ако не ги оценяваш. Само онзи, който знае да цени, може да бъде радостен. Кое е онова, което ви радва? Щом погледнеш в огледалото и видиш една добре оформена глава, едно правилно, красиво лице, ти се радваш. Като погледнеш ръцете си, цялото си тяло, радваш се. Хубаво е човек да се оглежда и да види, че във всички линии на лицето, на главата и на тялото има едно вътрешно съответствие. Бог е вложил във външната форма на тялото, в изражението на лицето подтик да се насърчаваме.

Ние се намираме в едно тяло, което е толкова богато! Като погледна човека, казвам: какви богатства има, какъв замах е имал в миналото! Гледам, сега този човек е заспал и казва: “Колко съм нещастен!” Той си носи богатството в главата и не подозира, че има богатство. Той има едно отлично тяло, а при това казва: “Защо ми е това голо здраве?”

Тялото е потребно дотолкова, доколкото е нужно да се изразят възвишените идеи, да се изпълни Божественото в света. Физическото тяло затова е създадено, защото влиза в отношение с физическия свят. Без това тяло физическият свят щеше да е затворен за нас, щяхме да живеем в друг свят. Следователно с това тяло трябва да постигаме знания от физическия свят. Ние сме научили много малко истини за това тяло, което ни е дадено. Едва сега учените са започнали да изследват какво влияние оказва стомахът върху физиката, какво влияние упражняват дробовете върху духовния живот на човека и какво влияние има физическият мозък. Човек, за да бъде съвършено здрав, трябва да има здрав стомах, а не само търбух, който постоянно мисли за ядене. Стомахът трябва да му доставя необходимата храна за поправяне на организма. Едва сега съвременната наука започва да изучава туй вътрешно устройство, с което невидимият свят се занимава. От невидимия свят, когато искат да ни повлияят, правят това или чрез нашия стомах, или чрез нашите дробове, или чрез умствения свят, чрез мозъка. Това са три допирни точки. Една мисъл ти можеш да я предадеш по три начина, но и трите начина ще имат различно приложение. Всяка мисъл, която възприемеш чрез стомаха си, всяка мисъл, която възприемеш чрез дробовете си, и всяка мисъл, която възприемаш направо чрез мозъка си, ще има три различни резултата, три различни влияния върху тебе.

При сегашния строеж на тялото ни главата ни е малка. Защо? Понеже този свят, към който чрез нея се стремим, е далечен. Тялото и главата съставят два противоположни полюса. Тялото е голямо, защото сме близо до този свят, към който то принадлежи. Умственият свят, към който се стремим, е далечен. Вие всички сте опашати комети. Главата е ядрото, тялото е опашката в пространството. Един ден няма да бъдете комети, но планети, ще бъдете валчести тела, няма да имате и крака.

Сега нас ни интересува въпроса, кога са създадени пеперудите. Ако хората знаят как да изучават своето тяло, те ще открият, че вътре в човека са отбелязани всички процеси. В неговата библиотека е написано кога, при какви условия, как са създадени пеперудите. Как са създадени животните и това го има във вашата библиотека, в самите вас. Големи авторитети са писали. И учените хора понякога откриват нещо важно от далечното минало. Как? След като ученият човек 20 години се занимава с изследването на един въпрос, отвътре ще дойде светлина. Той насъбрал факти, оттук една кост, оттам – друга, или вкаменено растение, вкаменено животно и мисли, мисли 20 години и току един ден като се пренесе в миналото, му хрумне една идея. Защото миналото съществува, то не е изчезнало.

Знаете ли на колко еволюции е послужило сегашното ни тяло? Знаете ли, че именно в тази материя са вложени всички недъзи и недостатъци на ония, които са заминали? Тя е тор и този тор ние трябва да го преработим тъй, както растенията преработват всички нечистотии. И вследствие на това ние усещаме в себе си постоянно един гнет. Ако тази материя беше девствено чиста, ние не бихме чувствали тия състояния.

Там, където прониква Божественият Дух, той внася сила, здраве, мощ, крепкост, интелигентност. Ако човешкото тяло трябваше да движи кръвта и да я изпраща до всички части, човекът досега сто пъти да е умрял. Има друго нещо, което движи кръвта по цялото тяло. Не е човешкият мозък, който създава мисълта, не е и човешкият организъм, в който душата живее. Тялото е само една временна станция на душата.

Добрият човек има особен строеж. Любящият има особен строеж, човекът на мъдростта, на истината имат особен строеж на тялото, на ръцете, на очите, на кожата. Кожата на добрия човек се отличава коренно от кожата на престъпника и на невежия. Кожата на добрия и на интелигентния човек има повече клетки и по структура те са по-сложни и разнообразни. Нервната система на добрия човек има повече разклонения и е от по-фина материя. Същото е и с артериалната и венозната система, същото е и с гънките на мозъка. В мозъка на добрия човек има повече клетки, отколкото у лошия. Носът му е поне с 25 грама по-лек, отколкото този на лошия човек. Ръката на лошия от лакътя надолу тежи два пъти повече, отколкото ръката на един добър човек.

Материята на човешкото тяло може да се уподоби на материята, от която Земята е направена. Всяка частица от тялото има свойствата на материята на Земята. Значи човек трябва да се хармонизира с материята на Земята, за да бъде добър.

Всеки носи свидетелството със себе си. Ако тялото на човека не е съградено от фина, чиста материя, той не може да бъде нито способен, нито добродетелен, ако мускулите и костите му не са съградени от най-чиста материя, не може да има и здраво, издръжливо тяло.

Тялото е резултат, то съответства точно на стремежите на човешката душа, ум и сърце.

Човек е минал през 400 000 форми, докато дойде до сегашното си развитие. От първоначалната форма са минали милиарди години, а този милиарден живот сега е съкратен на 9 месеца, може да се съкрати в още по-малко време – само за 1 минута. Цялото му развитие ще бъде с интензивност равна на 1 минута.

Няма престъпление в света, което да не е оставило отпечатък върху тялото, и няма добродетел, която да не е оставила белег на тялото. И големите, и малките грешки и добродетели са се отпечатали върху него.

Всички органи у човека са създадени съобразно неговия характер, съобразно неговата душа. Каквато е душата на човека, такова е и цялото му тяло; какъвто е умът, такива са и очите му; каквото е сърцето му, такава е и устата му; какъвто е носът, такава е и интелигентността; каквито са краката, такива са и добродетелите му; каквито са ръцете му, такава е и неговата правда.

Множественият свят, това е главата на човека. Духовният свят, това са неговите дробове, неговото сърце, което пулсира и движи кръвта, а физическият, материалният свят е човешкият стомах. Следователно човек трябва да знае, че живее едновременно в трите свята.

Човек се отличава от всички животни по своята глава. Тя представя първия свят. Вторият негов свят започва от шията, обхваща гръдния кош със сърцето, белите дробове и част от стомаха. Третият свят започва от стомаха надолу и обхваща червата, черния дроб и бъбреците.

Физическият свят е стомахът на човека, който е съставен от три области: ад – дебелите черва, чистилище – тънките черва, и рай – самият стомах.

Духовният свят, това е белият дроб, съставен от две крила: дясно – през което доброто минава, и ляво – през което злото минава. Дясното крило на белия дроб представя рай, лявото – ад.

Три посоки дръжте, за да бъдете силни, за да постигнете свободата. Човек е дошъл на Земята да постигне онова, което той желае, онова, което ближните желаят, и онова, което Бог желае. Работете за главата си, работете за гърдите си и работете най-после за стомаха си. Аз го наричам стомах. Какво разбират под “живот” русите? На руски “живот” значи стомах. Ние под думата “живот” разбираме едно, а русинът разбира друго. И те са прави, и ние сме прави. Животът, това е стомахът, физическата страна на живота. То е първата форма.

Трябва да имате едно истинско верую. Туй, което ви говоря, можете да го опитате – тъй, както можете да опитате слънчевите лъчи. Преди години, когато ние говорихме за слънчевите лъчи, се смееха, казваха: “Заблуждение!” Сега умните хора във Франция, Германия, Англия, говорят за силата, която излиза от Слънцето – една специфична сила, с която могат да се лекуват болните. Не само това, но от Слънцето излиза една енергия, която създава човешкия мозък, човешките дробове, човешкото тяло. Ако хората знаеха тези закони, ако знаеха времето, когато има прилив на тази енергия и се лекуваха, всички деца щяха да бъдат здрави. Всички дарове идват отгоре. Земята е създала само нашия стомах. Благодарим и за това. А дробовете, мозъка, не може да ги създава. Човешкото сърце е свързано със Слънцето. Човешкото сърце има ритъма на Слънцето. Както вибрира Слънцето, такъв ритъм, такъв пулс има и сърцето. На някой бие 50, на друг 60 пъти в минута. Но има едно друго Слънце, с което е свързана цялата наша Слънчева система. Това са грандиозни понятия!

В човека живеят две същества свързани в едно. Пръстите на ръцете са дълги, а на краката пръстите са къси. Пръстите показват ума. Пръстите на ръката показват умственото развитие на човека. Дланта показва развитието на сърцето. Вътрешната страна на дланта показва вашата чувствителност. Пръстите показват силата на вашата мисъл. Щом мисли човек, той оформя пръстите си. Чрез сърцето образува дланта, чрез волята образува цялата ръка до рамото. Умът взима участие в създаването на пръстите, сърцето – в създаването на дланта, и волята – в създаването на ръката до рамото. Имате пръстите, това е работата, която умът е свършил. Дланта е работата, която сърцето е свършило, и останалата част от ръката е работата, която волята е свършила. Както и да разглеждате въпроса, всички ония същества с хиляди години са работили, за да създадат човека. Хиляди години са работили най-умните същества, за да създадат тялото на човека. Хиляди години са работили да се създаде сегашната форма на човешкото тяло. Учените хора едва сега се мъчат да разгадаят как се е градила къщата, как са се диференцирали клетките. Как от едни клетки са създадени краката, а от други – стомахът. Те казват, че белите дробове най-после са създадени. Казвам: вие не познавате себе си. Очи имате, не знаете как са създадени. Език имате, не знаете как е направен езикът. Уши имате, не знаете как са направени ушите. Това са апарати, които трябва да познавате основно. Но сте като малките деца, ако започнете да пипате, ще ги развалите!

Човешките клетки са разумни същества, имат своего рода интелигентност и вие с тях може да разговаряте. Учените смятат, че сляпото черво не е потребно и може да се отреже. Ще дойде време, когато то ще почне да функционира. Него ще отрежете, но болестта ще се яви на друго място.

Колко жлези има в човешкия организъм, за които учените даже не подозират! Сляпото черво е жлеза, която в бъдеще ще играе важна роля, а сега лекарите я режат, без да знаят какъв дисонанс настава в организма, когато се премахне.

Всички органи имат освен физическа, още и психическа функция, сърцето не пречиства само кръвта, но и чувствата.

Дробовете не пречистват само кръвта, но те са олтар, на който се поставят мислите, чувствата и желанията да се пречистят. А какво ще кажем за останалите органи, жлези, части, тези, за които съвременните хора и представа нямат?

Дръжте носа си в изправност. Пазете го и почитайте като свещен орган. Щом носът е добре, ще знаете, че и очите, и устата, и ушите ще са добре. Носът е красив планински връх, където се трансформират енергиите на човешкия организъм.

Костите на човека съдържат мощна сила, такава, каквато съдържа житеното зърно. Цялата история на човека е написана на костите му.

60 милиарда клетки съставят човека. И колкото повече души съставят човека и вземат участие в неговия живот, толкова той е по-щастлив.

Главата е северният полюс, краката – южният, стомахът е екваторът. Екваторът е най-топлото място и затова най-голяма деятелност има в стомаха. Ако цялото ни тяло имаше температурата на мозъка, щяхме да замръзнем. Много устойчиво вещество има мозъкът и е чудесно организиран.

В областта на стомаха е чрезмерно топло и всички опасни животни са в тази област.

Физическото сърце на човека е малко наляво, а духовното му сърце е под лъжичката. Това място се нарича още слънчев възел, или слънчево сплитане. То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази.

Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как да го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения, от сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам – в центъра на Земята, дето се пречистват. В този смисъл слънчевият възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства. Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб.

Всички болезнени състояния се отразяват в очите на хората. Там стават пресичания на кръговете, от които правилните течения в очите се прекъсват.

Окото е жива Божествена форма, в която е написано как са устроени целият Космос, цялата Слънчева система, как е устроен най-после и животът.

И в човешкото око понякога се явяват петна, както на Слънцето. Окото може да се раздели на 12 кръга, които представляват 12-те зодиака в движение. Както слънчевите петна са причина за катастрофи и страдания на Земята, така и петната в окото на човека са причина за ред болезнени състояния. В окото се явяват петна, мъглявости, които предизвикват някаква болест, която може да настъпи след 10 или 20 години. Пресилената умствена деятелност се отразява зле на окото. По окото се съди за състоянието на ума, сърцето и волята.

Мозъкът се смята за седалище на всички душевни сили и способности, той е столицата, в която заседават всички представители на душата под председателството на ума. Умът пък би могъл да се уподоби на жизнено магнетична игла, чийто връх се движи и привлича с неописуема бързина всички точки от свръхчувствителната сфера на душата. По този начин вътрешните и външните въздействия се приемат и предават от един център на друг.

Най-първо мозъкът на човека е бил под лъжичката. Мислите там са се зараждали. Понякога усещате болка там. Това е мисълта. Сега вече имате поляризиране, новият мозък е в главата.

Според дебелината на сивото вещество е и производителността на човешкия мозък. Колкото по-големи набраздявания има в туй сиво вещество, толкова по-силна е мисълта. Мозъкът е подобен на Земята, която сама по себе си не ражда, а творческата сила идва от пространството – тя е Слънцето, което действа върху повърхността на Земята, и понеже има основа, Слънцето гради, произвежда, твори. Човешкият дух е човешкото сърце, което като грее върху мозъка, поражда тези мисли. И волът мисли, но по волски, и змията мисли, но по змийски, и гущерът, и мухата също мислят, но по своему. Сегашният ни организъм е плод на мисълта, която имаме, според тази мисъл и съграждаме. Вие може да направите вашите дробове много широки или главата си много по-голяма, но това не е важно, важното е дали той ще може да я обработва. Като знаем как да овладеем нашия мозък, ще намерим законите, чрез които ще овладеем и Земята.

Част от човешкия мозък е полуорганизирана. Той е в процес на развитие и всички нещастия произтичат от неорганизирания мозък. На някой човек всичките нещастия произтичат от задната част на мозъка, защото той обича да яде и пие, да живее нашироко, обича удобствата и затова само дългове изплаща и никога с нищо не може да се задоволи.

Някой вещ химик по състава на кръвта може да определи доколко е богат човек. Когато кръвта ти е бедна, и цял свят да ти дава пари, ти пак сиромах ще си останеш. Във физическия свят истинското богатство е в кръвта.

Как да направим устните си червени? Чрез радостта. Като се радва, човек усилва кръвообращението си, дава възможност на артериалната кръв да тече по-бързо, усилва се надеждата, устните добиват хубав червен цвят.

Човешкото сърце съответства на външното слънце, но туй слънце е раздвоено. Второто слънце в човека го наричат слънчев възел, стомашен мозък. То има отношение към храносмилането на човека. И около него има такава лунна линия. Той има луни. Черният дроб е една луна около слънчевия възел. Някои казват: знаем, че черният дроб работи с храносмилането. Но черният дроб има работа с низшите чувства на човека. Когато черният дроб е разстроен, винаги човек е неразположен духом. Някои хора са в песимистично състояние по причина на черния дроб. Песимизмът произтича от зле оформен черен дроб. Ако ти не можеш да живееш с хората, причината е черният дроб. Ако ти не можеш да живееш с жена си, причината е черният дроб. Работите не вървят, причината е черният дроб. Черен дроб се нарича, понеже от него излиза черна светлина. Черна светлина това значи тъмнина – светлината на хората се е загубила. Иска някой човек да бъде богат или пък някой иска да бъде здрав, някой иска благоутробието му да бъде добро. На руски “кормить” значи да се храня. Сходно е с корем. Коремът показва само един процес, показва тази вътрешна функция, при която храната се усвоява. С черния дроб ти ще събереш известни енергии, които трябва да употребиш в живота. Начините за събирането на тези енергии са различни. Например вие постоянно имате желания. Но ако тия желания остават във вас, те се наслояват и ще ви причинят известни страдания.

Не мислете, че сърцето е само един орган, който изпълнява определена своя функция. Сърцето е общество от най-разумни клетки, които извършват най-възвишената работа. Те извършват и работата на душата.

Eлектричеството постоянно тече по повърхността на сърцето и благодарение на него то се свива и разпуща, като разнася кръвта по цялото тяло. Премахнат ли се тези електрически токове от сърцето, веднага неговото движение спира. Индусите знаят как да спират тези токове. Сърцата спират и после отново възстановяват движението си.

Сърцето е съвършено независимо от човека – то има автономно управление. Понеже е представител на Божественото начало в човека, значи е една държава напълно независима и свободна. В сърцето са написани Божествените закони. Не правете опит да владеете нечие сърце, нито пък позволявайте вашето да владее някой.

Понякога човек обременява сърцето си с песимистични състояния и тогава пулсът е неравномерен. В целия Космос има един ритъм, който движи пулса на всички живи същества – и на насекоми, и на растения, и на животни, и на човека. Този пулс е космичен и регулира всичко.

В сърцето има един специален нерв, който определя колко пъти в минута трябва да бие сърцето.

Сърцето е свързано с космическа енергия. При всеки негов удар идва нова енергия, вследствие на което целият организъм се обновява. Ударите са 72 – това число играе важна роля в живота на природата. Когато човек живее нормално според закона на Любовта, пулсът му е нормален, наруши ли се този закон, пулсът се изменя. Всички отрицателни състояния – гняв, завист, обезсърчение, съмнение, безлюбие, ревност и т.н., се отразяват зле на пулса, а с това се изменя ходът и на космическия пулс – носител на Божието благословение. От човека зависи да се отворят или затворят пътищата на това благословение.

Когато Земята се е отклонила на 23о от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така под ъгъл от 23о. Тази е причината загдето сърцето днес е малко наляво, а не е съвсем в средата. Един ден, когато Земята се върне в своето първоначално положение, тогава и сърцето ще дойде точно в средата. Физичното сърце е наляво, а духовното е под лъжичката. Това място се нарича още “слънчев възел”. То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази. Слънчевият възел се намира под влияние на черния дроб, затова трябва да се държи в пълна изправност.

Горе на главата е месечината, челото е отражение на студената светлина, а в лъжичката е отражението на слънчевата светлина. На слънчевия възел като туриш ръката си, трябва да усещаш топлина. Слънчевият възел е сърцето на човека. Има три сърца. Едното сърце е лъжичката, другото е между дробовете и третото е отзад на главата. Когато слънчевият възел функционира правилно, когато сърцето движи кръвта правилно, това е нормалното състояние.

Сърцето е пулсът на целия Космос. Във висшата математика има изчисления, които ние не знаем. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцето на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво. У някои хора сърцето като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други – след 20 удара се явява един малък промеждутък; у трети – след 30 удара; у четвърти – след 100 удара и т.н. А знаете ли за какво са тези промеждутъци? Това е свързване с други светове. Следователно според съотношението на ритъма тази междина показва с какви светове си свързан – с Млечния път или с други съзвездия. В този момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели.

Що се отнася до биенето на сърцето, забелязано е, че в първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа от деня, т.е през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се наблюдава и през месеците и годините. Първите 14 дни сърцето е във възходящо състояние; вторите 14 дни сърцето е в низходящо състояние. Първата половина от годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина на годината – в низходящо. Важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога – в низходящо.

Красиво е това лице, на което се забелязват всички промени в мислите, чувствата и действията на човека. При тази промяна обаче в чертите на лицето все пак остава една неизменна черта. Такова лице е израз на една благородна, възвишена душа. Красив човек е този, в лицето на когото можеш да четеш. Това лице изразява всичко онова, което се крие в душата. Днес хората се страхуват да четат по лицата им. Някои от тях казват: “Ще скрия лицето си, не искам да ме познаят”. Защо? Какво лошо има в това, че някой ще прочете на твоето лице един лист от голямата книга на твоя живот? Какво по-хубаво от това, като видят лицето ти, да познаят, че твоята баба и твоят дядо са били добри хора? Нека хората четат красивите неща в живота! Аз наричам грозни лица само ония, по които хората като немарливи деца са писали гарги, драскали, зачерквали, отново писали, пак зачерквали онова хубаво писмо, което Бог някога е написал. Вие четете по тия лица, но нищо не можете да разберете. Грозно лице е това, по което човек пише и задрасква. Красиво лице е онова, по което Бог пише, а човек го пази чисто.

Човек не трябва да държи устата си нито много отворена, нито много затворена. Естественото положение е да са леко докоснати устните, за да може теченията в организма да стават правилно.

Вие питате какво е вложено в човешката ръка. Тя е инструмент на човешката воля. Във всяка една ръка вземат участие разумни същества. И ако ти разбираш закона на своите ръце, ако считаш, че те са едно благо от Бога и не спъваш теченията на своята мисъл, не спъваш своите чувства, то ръцете ти ще извършват всичко онова, което е постижимо. Соломон е казал: “Каквото ръката ти намери, направи го”. Това се подразбира не само на физическото поле.

Като хванеш ръката на човека, ти може да почувстваш дали той е интелигентен, или не. Като го хванеш за ръката, може да познаеш дали той има добро сърце, или не. Ако го хванеш за ръката, може да знаеш дали това, което говори, може да го изпълни, или не. И не само това. За самия себе си – като хванеш лявата си ръка с дясната – можеш да знаеш дали това, което чувстваш, ще го постигнеш, или не. Че тогава как ще си обясните онзи процес, при който щом човек се намери в едно притеснено състояние, той си хваща ръцете, стиска ги. Какво иска да каже с това? Той търси нещо. Който не знае метода, не само че така не разрешава въпроса, но още повече забатачва работите си.

Космите на човека са едно голямо благо. Днес вие си правите прически. Често жените се мажат с помади, мъжете си бръснат главите. Знаете ли вие, съвременните хора, със своето бръснене и стригане каква пакост си правите? Сега засягам интересите на бръснарите. Но да си стриже човек косата и да оставя космите тук-там, не е много желателно, понеже всяка една част, която се отрязва от човешкото тяло, продължава да е свързана с него. Ако на твоята остригана коса стъпи лош човек, веднага ще се разболееш. Отидеш при един бръснар да ти остриже косата, а той е развален човек. Излез от неговата бръснарница – не ходи при такъв човек! Онзи, който те стриже, трябва да е светия. В бъдеще онзи, който стриже, трябва да е свършил четири факултета. Трябва да е бил пустинник, да е прекарал 20 години в гората, и като те пипне, като излезеш, да кажеш: “Много съм благодарен на този бръснар!” Трябва да разбирате благата, които имате. Глави, които имат гъсти коси, са за предпочитане пред главите с редки коси. Това зависи от нашата вяра. Ако вие се тревожите от нищо и никакво, косите ви ще оредеят. Ако засилите вярата си, косите ви малко ще се сгъстят.

Млечната киселина изкоренява космите. Космите окапват и от тежки заболявания.

В бъдеще космите по човешкото тяло ще бъдат съвсем малко. Цялото тяло ще бъде голо. Човек е отличен възприемател. Той възприема чрез тялото си много работи от невидимия разумен свят.

Някои косми възприемат енергия от природата, някои предават отвътре. Има известни косми, които предават човешките енергии, има други, които възприемат. Има клетки за приемане, има клетки за предаване на енергии.

Животът седи в първичния живот на клетките. Клетките в човешкия организъм не умират. Когато човек умре, клетките от неговото тяло започват да живеят своя първичен живот. Същото е и с нашите чувства, защото чувствата съставляват живота. Докато човек контролира всички клетки, той живее, но когато загуби този контрол, в него се започва обратен процес.

В човешкия организъм има една безсмъртна клетка – първичната, която всеки трябва да намери. Тя е прадядото на всички клетки. Тази първична жива клетка се отличава от другите по това, че съдържа в себе си рогово вещество. Хранителните вещества в нея са повече, отколкото в другите клетки, а благодарение на роговото вещество тя се отличава с голяма устойчивост, издържа и при най-лошите условия.

Човешкият организъм е съставен приблизително от 60 трилиона клетки, които се отличават с голяма интелигентност. Всички тия клетки включват в себе си качества и способности на същества от различна култура и интелигентност. Например някои от клетките на човешкия организъм носят в себе си културата на растенията. Някои от тях познават добре химия, физика, други са отлични агрономи, те избират условията, при които трябва да се развиват, знаят коя почва е добра за тях и коя не е добра. Има клетки, които знаят законите на кристализирането. Трети пък са минали през културата на рибите, на птиците, на млекопитаещите. Най-после има клетки, които са минали през културата на високо напреднали, разумни същества. Тези клетки днес образуват мозъка на човека.

Трябва да изучавате силите на своя организъм, да можете разумно да си въздействате. Същевременно трябва да познавате езика на клетките, от които са съставени вашите органи, и да се разговаряте с тях. Колкото е по-интелигентен и високо развит човек, толкова и клетките на неговото тяло са по-интелигентни. Знайте, че човек не може произволно да мисли, да чувства и да постъпва. Всяка дисхармония в мислите, чувствата и постъпките му се отразява и върху клетките, а оттам и върху състоянието на целия организъм. Човек трябва да се съобразява с доброто на своя организъм. Не мисли ли добро на тялото си, и тялото не мисли неговото добро. Човек не трябва да преуморява организма си, нито да го оставя в пълно бездействие. Той трябва да работи умерено, да почива умерено и да яде умерено. Като се вглежда в работата на своите клетки, човек вижда, че между тях има химици, учени, професори, които правят свои опити, извършват ред сложни реакции, каквито човек в своите лаборатории не може да направи.

Всички наши клетки, които ние считаме за невежи, знаят изкуство, което ние не познаваме – те тъкат плат от светлината.

Хубавата част на нашето тяло, с която мислим, живеем и чувстваме, действаме, е изтъкана от тези лъчи на Слънцето. Онази, грубата част на нашето тяло, не е изтъкана от лъчи.

Онези клетки, които живеят в мозъка, се различават от тези, които живеят в краката. И клетките на краката са разумни – те носят цялата тежест на човека, но техният свят не е така организиран, както света на клетките на мозъка.

След милиони години клетките на краката ще се качат горе в главата, за да се организират, а клетките на мозъка ще слязат долу в краката – става нещо като обмяна и кръвообращение. В това кръвообращение се извършват процесите на инволюцията и еволюцията. Не само клетките, но и самият човек слиза и се качва, за да придобие опитност.

В мозъка има специфични клетки, които възприемат светлината на Слънцето във всичките є гами, които са 52 на брой, но ние възприемаме само две. Други клетки пък възприемат енергиите на Земята. Има известни клетки в мозъка, които възприемат отношението към производството, други към науката, към изкуството и т.н. Всички тези клетки се отличават с голяма интелигентност. Има и клетки на интуицията.

В човешкото тяло има специфични клетки, които изпълняват длъжността на най-добрите лекари. Ако ние заболеем и се оставим на тия клетки, те могат да ни излекуват, имат си лаборатория, където приготовляват своите медикаменти и с тях отлично заздравяват нашите рани.

В тялото на човека има около 7 милиона пори – прозорци, главни отдушници на човешкия организъм. Когато всички пори са отворени, човек е напълно здрав. Отпушването на порите става чрез измиване и чрез изпотяване.

Като правих моите изследвания, идва при мене един лекар и ме пита с каква цел правя тези изследвания, какви постижения имам. Казах му: изучавам геометрия. Според големината на ъгъла на носа, според разтвора на ноздрите, мога да определя доколко един човек е здрав. “Че как така?” Ето, ти имаш болни. Направи своята диагноза за един болен, после аз ще направя своята, да видим кой по-точно ще я определи. Ако моят пергел се отваря на три сантиметра, донякъде ти си здрав човек, но ако се отваря само на два сантиметра, ти си болен. Колкото носът ти е по-широк, толкова по-добре ще дишаш, ще приемаш повече въздух, дробовете ти ще бъдат по-добре развити, а същевременно и кръвообращението ще става по-правилно. И тогава казвам: ето какво е физиологическото състояние на твоите дробове. И не е само това. Аз му казвам само една втора от истината. С този мой инструмент, с този пергел аз изследвам едновременно и човешкото лице. С този пергел трябва да се измери ъгълът на брадата, на устата, на скулите, на челото и тогава може да се говори. При такова математическо изчисление на тия ъгли аз мога да определя доколко даден човек е здрав и колко години може да живее. Това са факти за мене, които няма да изнасям пред света. Това знание е само за мене, не е за света. Който иска, той може да се учи. Земята е едно училище на отношения. Отношения има във всички тия данни. Ако човек не разбира устройството на своя мозък, на своите дробове, на своя стомах, ако не разбира и функциите, които те изпълняват, защо му е тогава това тяло?

Как трябва да се обличаме? Както сега се обличат хората, това не е обличане. Те нямат линия. Вие носите дрехи, които са много смешни. Както има три точки на лицето, по същия начин има три допирни точки за цялото тяло. Не зная дали времето позволява да говоря повече.

При А са рамената. При Б е кръстът, а пък тук, долу, при В са краката. Да кажем, че искате да си ушиете дреха. Тя трябва да се опира в тялото в тези три точки. Като се движи човекът, дрехата да се допира до краката при третата точка В. А пък сега дрехите ви имат 4-5-6 допирни точки. И като върви човек, прилича на някоя гемия.

При правилно развития човек стъпалата на краката трябва да съставляват една шеста от неговия ръст. Лицето – една десета от ръста, гърдите една четвърт, дължината на ръката от китката една десета, два пъти мярката около китката трябва да е мярката на врата, а два пъти мярката на врата дава кръста.

Каквато ви е брадата, такова ще е разбирането ви за физическия свят. Каквито са скулите ви, такова ще е разбирането ви за духовния свят.

Каквото е челото, такова ще е разбирането ви за Божествения свят.

Ако измервате тялото на човека, ще видите, че той е създаден от числа. Всичко е число. Ако човек знае как да съчетава тези числа, ще е здрав и щастлив.

Човек едновременно живее в трите свята. Главата е свързана с Божествения свят, със света на чистия разум. Сърцето на човека е свързано с духовния свят, със света на чувствата. Волята и мускулната система са свързани с физическия свят. Щом турите ръцете си на главата, става една обмяна между енергиите на ума и енергиите на сърцето ви. Ако тази обмяна не стане, не може да има равновесие в организма. Заболи ви корем. Направете опит – турете ръцете си на корема, концентрирайте се и ще мине всичко. През ръцете протичат две течения. Лявата страна е отрицателна, дясната е положителна, като поставите ръцете на болката, протича тази енергия. Човешкият мозък също е разделен: лявото полушарие е отрицателно, а дясното – положително. Лявата страна е на сърцето и е отрицателна, дясната е положителна – та става обмяна на енергиите.

Има седем магнетични течения – положителни и отрицателни. Първото течение магнетическо е в краката. Второто магнетическо течение е във връзка с човешките сили. Третото е свързано с чувствата. Четвъртото е свързано с човешката мисъл. Петото е свързано със съзнанието на човека. Шестото – с течението на живота. Седмото е свързано с висшите проявления на човека – човешкият Дух. Тези течения могат да се сгъстяват и разширяват, според това сгъстяване и разширяване са и разните състояния. Всяко разширение е акт на творчество и всяко сгъстяване е акт на порядък. Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото, остава само доброто. Когато нашето тяло се гради и съгради, излишъкът ще отпадне и ще стане творческа основа на друг свят, ще се използва така, както ние използваме тора за нашите ниви и градини.

Лявата страна на човека е женска, а дясната – мъжка. Лявата страна е по-нежна. Светлината, която излиза от дясното око, е по-груба, отколкото тази, която излиза от лявото. Долната устна е женска, а горната – мъжка. Дългият нос е мъжки, късият – женски.

Има две противоположни течения на енергии, които произвеждат два различни резултата. Едната енергия стеснява формите, а другата ги разширява. Вашият мозък заема мястото на Слънцето, стомахът заема мястото на Земята, а дробовете са съединителната нишка между Земята и Слънцето. През дробовете минават двете течения: артериално и венозно.

В природата има венозно течение, което отива нагоре, и артериално, което слиза надолу. Венозното има направление към мозъка, т.е. към Слънцето. Предварително венозната кръв трябва да мине през сърцето и дробовете, да се пречисти и тогава да отиде нагоре; както е у вас, така е и в Природата. Кръвта трябва да се озонира и да се повдигнат вибрациите є. Всички нечистотии, които се намират във венозната кръв, трябва да се премахнат и така да се повдигнат вибрациите в света. Имате ли стягане в главата – това значи да препратите нечистата ви кръв да се пречисти. Боли ли ви стомах, същото ще направите.

От пъпа надолу е физическият човек – това са всички течения, които отиват към центъра на Земята. И когато тия течения вземат надмощие в човека, тогава в него се образува едно благоутробие. Всичката енергия започва да се пренася надолу. Тези, у които енергията се пренася към духовния свят, раменете им стават широки, а когато енергията отива към умствения свят, главата се разширява. Всичко зависи от това, какви са теченията.

Човекът е свързан с положителните и отрицателните сили на Земята. Краката му представляват най-красивото нещо в земния му живот. Те са връзката му със Земята. Ако те се отрежат, какво ще представлява тогава човек? За да се балансират силите на човека, Бог е създал ръцете.

Много от идеите не се реализират, защото Любовта на жените не е с такива трептения, с такава топлина, с каквато трябва да бъде, а Любовта на мъжете не е с такава хладина, каквато е необходима. Като говоря за мъжа и жената, аз имам предвид самия човек. Ако дясното полушарие на човека не е хладно и ако лявото полушарие не е топло, човек не е нормален. Този закон е валиден не само за полушарията, но и по отношение камерите на сърцето. Двете камери на сърцето му дават по-голяма топлина, а другите две – по-голяма хладина – те са хладилници. Но за тялото е обратно: дясната страна е по-топла, а лявата – по-студена.

Лявата половина на човека е женска, а дясната – мъжка. Лявата половина на мозъка е женска, а дясната – мъжка. Енергията от дясната половина на мозъка минава в лявата, затова съвременният човек мисли само с лявата половина на своя мозък. Тази е причината за асиметрията на лицето. В бъдеще, когато енергиите на ума и сърцето се хармонизират в цялото тяло на човека, ще има пълна симетрия.

Има едно лунно течение и едно слънчево течение. Слънчевото течение идва от дясната страна на мозъка, влиза вляво и излиза през задната част на опашката, долу. Това е най-низшият ум у човека. Другото течение минава от лявата страна и отива вдясно. През ноздрите при дишане имаме пак същото течение.

Едното течение е на ума, а другото – на сърцето. Двете образуват една осморка.

Слънчевият възел е орган, който събира слънчевата енергия. А умът е орган, който събира енергията на Луната и на всички други планети и звезди, събира светлината, складира я и от това прави фините материали, образите на мислите.

Казахме по-рано, че Слънчевата система е аналогична с организма. В организма стават процеси, аналогични на процесите в Слънчевата система. Слънчевата енергия като дойде в мозъка, претърпява такива видоизменения, каквито претърпява като дойде на Слънцето от централното Слънце. Мъчно може да се обясни това, понеже хората имат механическо, а не разумно, психическо схващане. Отрицателният полюс е чувствителността, чувствата, а положителният – мисълта. В човешкия организъм мозъкът е положителен, а симпатичната нервна система е отрицателна. И в космоса е аналогично. В лявата страна на човешкото тяло енергията слиза надолу към левия крак и после по десния крак и по дясната страна се качва нагоре. Такова електромагнитно течение има и около всеки орган. Например по дясната вежда минава положителна енергия. Тя оттам се извива и се спуща под дясното око, където се превръща в отрицателна енергия. Оттам се качва над лявото око и там е вече отново положителна. След това се спуща под същото око като отрицателна енергия. По този начин в движението си тази енергия образува нещо като осморка.

В точката между веждите или в корена на носа има един разумен център, който регулира тези течения около очите. Този център можем да наречем Мълчаливото, Разумното в природата, което регулира силите.

Кръвообращението се дължи главно на електромагнитните течения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тази възможност само. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически импулс в света, който постоянно регулира кръвообращението на всички организми. На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката: циркулацията и ротацията; после движението на Слънцето, планетите и другите небесни тела.

Енергията, която Земята взима от Слънцето, може да се сравни с артериална кръв, а тази, която изпраща към Слънцето, може да се сравни с венозна кръв. Нашето Слънце играе ролята на сърце, а още по-добре играе тази роля централното Слънце. Както нечистата кръв от тъканите трябва да се върне към сърцето и оттам в дробовете, за да се пречисти, така също и енергиите на Земята се възвръщат към Слънцето, за да добият първоначалния ритъм.

В средата на човешкия мозък се намира т.нар. летящо око на душата, или вътрешното слънце на човека. Ако това слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел, или окото на душата, препраща тази енергия по целия организъм. То има и други свойства освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия по цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. Значи, това око е трансформатор на Божествената енергия в човека и създава условия за неговото проявление.

Формата на сегашните хора не е нищо друго освен прана в движение. Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите, а когато праната не е еднакво разположена в чувствата, ражда се недоволството; когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безсмислието.

Колкото едни линии са по-дълги, били те прави или кръгообразни, толкова и енергиите, които са работили върху тях, са по-интензивни и по-разумни. Колкото един организъм е по-сложен и по-добре устроен, говори за по-голяма разумност. Същото нещо ще забележите и по кожата на тялото, по фигурите върху нея, по космите, по тяхната дължина и т.н. Колкото един човек е по-разумен, толкова и материята с която работи, е по-префинена, по-деликатна.

Докато човек не организира добре своето физическо тяло с всички негови органи и системи, той не може правилно да възприема соковете и енергиите, които идват от възвишения свят и да се ползва от тях. Докато не се оформи и организира външната обвивка, чрез която може да приеме енергиите на външния свят, човек не може да се занимава с втората по-твърда обвивка – костите. Първата обвивка са мускулите, а втората – костите. Първата обвивка подразбира науката за живота, а втората – науката за познаване на доброто и злото. Като придобие това знание, човек дохожда до третата обвивка, до ципата, която обвива всичко. Главата също е съставена от кожа, кости, мускули и ако се повдигне ципата на мозъка, казваме, че човекът психически се е разстроил.

Целият човешки организъм е построен върху законите на доброто, справедливостта, красотата и разумността. И ако се престъпи един от тези закони, това ще се отрази върху целия организъм. Ако престъпите доброто, започват да страдат мускулите и костите. Ако престъпите справедливостта, стомахът почва да страда. Ако престъпите законите на красотата, дробовете ви страдат. Ако престъпите законите на разумността, главата ви започва да страда, нервната система се разстройва.

Ако нервната ти система функционира правилно, това е морално. Щом стомахът ти не работи правилно, щом имаш главоболие, щом дробовете ти не функционират правилно, щом имаш ревматизъм, артрит – това е неморално.

Всеки от вас има по два възгледа за живота. Първо вие сте се оженили за богатия, който сега е изпаднал. Същевременно имате един възлюбен – идеалният живот. И сега, като сте закъсали с вашия стар живот, искате да го напуснете. Казвам: дръжте се за стария живот, но обичайте новия, идеалния. Кой е старият живот? Старият живот е нашата плът, от която не можем да се освободим. Ако речете да се освободите от стария си живот, от вашата плът, ще спрете своята еволюция и ще заминете за другия свят. Старият живот е нашето тяло, нашата плът, която не можем да пренебрегнем. Казвате, че сте недоволни от стария си живот. Каквото и да е вашето тяло, какъвто и да е старият ви живот, дръжте си го, гледайте го като писано яйце, то има своите добри страни. При всички страдания, които може да ни причини нашето тяло, несъзнателно, разбира се, ние с оглед на новото учение, към което трябва да се стремим, трябва да държим връзка с нашата плът, с нашето тяло и да го подкрепяме. Та един ден, като се освободим от него, да не сме обвързани. Когато дойдем при новите условия, кога ще бъде това, не се знае, тогава ще постъпваме много по-добре.

Има центрове в човешкия организъм, които не трябва да се докосват, камо ли безразборно да се пипат. За да не стават експлозии, движенията трябва да се контролират.

Тялото трябва да знаете как да го обичате. Сърцето, умът да съзнават, че вие ги обичате. Ако обичате клетките си, те ще ви помогнат, когато сте в нужда, защото са специалисти.

Когато човек е здрав, ходи изправен. Пазете се. Почнете ли да се навеждате, земята ви привлича, изгубвате равновесието си. Не се сгъвайте, дръжте гръбнака и ръцете си изправени. Когато тялото е перпендикулярно на Земята, светлината и топлината идват върху него правилно.

Силата на човека се крие в симпатичната нервна система, затова не я оставяйте отворена, да влизат и излизат през нея кой как мине. Затваряйте я с 9 ключа, но прекарайте през нея 9 крана, да пият от тях всички жадни.

Дръжте главата си винаги изправена, не я навеждайте на една или на друга страна. По възможност винаги да е перпендикулярна на оста, която съединява центъра на Земята с центъра на Слънцето. Да се държите за златния перпендикуляр на ума, на сърцето и на постъпките.

Човек се развива до известна възраст, когато растенето спира. Растене и спиране има периодически. И застой има. И в този застой започва растенето на друго същество – вие събирате известна енергия за следната година.

Тялото се преустройва всеки седем години. На всеки седем години костната, мускулната, нервната и мозъчната тъкан се обновяват.

Човешкото тяло постоянно през всеки седем години се изменя, и от материята, която е била, нищо не става. Като направиш една погрешка, след седем години пак си чист. Това е естествен метод за чистене, понеже нечистотата е вложена в самата материя.

Тялото представлява една Божествена дреха, която постоянно се подновява. На всеки седем години тялото се изменя. Благодарение на тази постоянна обмяна човек се чувства здрав и бодър.

Три канала има в гръбначния стълб. Два канала са отворени, през които хората дишат и оттам вървят теченията. Горе, в големия мозък и в симпатичната нервна система са двата канала и третият канал е канал на истината, който в съвременните хора е затворен.

Всичкото зло е там. Ако този канал, който е по средата, се отвори, въздухът свободно ще влиза в мозъка, оттам ще минават и другите две течения, ще минават в предната част на челото и в горната част на главата. Най-важният канал е запушен и човек, макар и велик, в много отношения е безпомощен. Единият канал в жените е повече развит, а другият канал в мъжете е повече развит. Третият канал децата трябва да развиват. Новото, което постоянно се ражда, това са нашите деца.

Всички възвишени мисли, които идват в нас, са нашите деца. Те трябва да развият тия течения. Запушеният канал е каналът на истината. Когато се отвори този канал, ние ще бъдем свободни. Вие мислите, че е много лесна работа. Никак не е лесна.

В главата е мястото на Божествения свят – там се намират всички апарати, с които той работи. Ръцете и гръдният кош представляват ангелския свят. Стомахът е човешкият свят. Всеки момент и едновременно човек работи и в трите свята, затова трябва да ги държи в изправност.

Всеки от вас е една незавършена картина, незавършени бюстове. Има да се дяла върху вас още хиляди години. Казвате за някого, че е много красив. Каква ти красота? Аз не съм срещнал красиви хора. Не съм срещнал завършени бюстове. Гледаш, челото му много хубаво, но носът го няма никъде. Има още много да работи скулпторът. Устата, ушите, ръцете и те не са довършени. Всеки ден скулпторът идва да работи.

Ще кажете, че всички вие участвате в плана на природата, че имате известен подтик. Да, но най-първо трябва да имате нещо, на което да разчитате. Вие не можете да вярвате в нещо, за което нямате понятие. Трябва да има нещо във вас, на което да вярвате. На кое да вярвате? Или на вашата глава – на нещо видимо трябва да разчитате, или на вашето сърце, или на вашия стомах – едно от трите. Казвате: “Аз трябва да вярвам”. Представител на Бога е нашата глава, нашият мозък с всичките му центрове. Жилището на нашата душа е нашето сърце и нашият стомах. Следователно Бог живее в най-горното жилище. По главата ще познаеш какво е отношението на Бога към тебе. Ако твоята глава не е правилно оформена, Бог няма добро отношение към тебе. Ти какво мислиш! Да имаш чело като на папагал и да мислиш, че ще разрешиш някакъв философски въпрос? Ти трябва да измениш челото. Има известни безсмъртни форми. Виждали ли сте как изглежда едно правилно чело? Добрият човек има свои мерки. Аз не искам да дам своята мярка. Като измеря лицето на човека, зная каква трябва да бъде дължината, каква трябва да бъде широчината, какви трябва да бъдат отношенията на ушите спрямо лицето, какво трябва да бъде отношението на носа спрямо лицето, спрямо устата. За мене в дадения случай важно е челото, важни са ушите, важен е носът, важна е устата, важни са очите. Това са единствените неща, на които ти можеш да разчиташ. Туй е твоят капитал. Ако ти имаш един извратен нос, ако ти имаш едни извратени уши, ако ти имаш една извратена уста, от твоята работа нищо няма да стане. Ако ухото е извратено, но носът и очите са правилни, ти имаш вече възможност да поправиш една погрешка.

Разумният живот се отличава с голяма интензивност. Тази интензивност се поддържа от човешкото тяло. Човек по никой начин не трябва да изтощава своето тяло, както са правили много пустинници. Постенето е разумен метод само за да се премахнат излишните вещества. Като си забогатял много, ще дадеш. Всеки човек има определена тежест в природата. По това те познават. Всякога, когато имаш повече или по-малко,ти си в едно анормално състояние – възходящо или низходящо. Когато имаш тази определена тежест, ти си нормален човек. Някой надебелее много и се радва. Някой пък изтънява. Това са две крайности. Не трябва да бъдеш нито много дебел, нито много тънък. Какъв трябва да бъдеш? Това е специфична работа. Ще оставим това настрана. Доста опити са правени. Нормалното състояние трябва да се поддържа умствено.

Нашите мисли и желания са в състояние да изменят външната ни форма.

Божият дух от хиляди години е работил върху нас и ни е дал един организъм с крака, ръце, мозък, сърце и т.н. Ако ние при сегашния живот не можем да контролираме нашия организъм с неговите сили, този мозък, това сърце, тия нервни артерии и всички клетчици в него, какво очакваме тогава? Вие ставате сутрин и нищо не мислите за вашето тяло. Направете една молитва за него. Изпратете вашата мисъл към тялото си. Помислете за всички ваши клетки, които влизат в мозъка, в стомаха ви. Помислете за всички живи същества, които работят в него, и им изпратете, както прави един добър господар със слугите си, една мисъл, едно благоволение. Насърчете ги, дайте им сили и те ще се зарадват. Говорете им, те всичко разбират. Има един Божествен закон, който ги управлява. Насърчете ги, те са съзнателни същества. Бъдете разумни, внимателни към тях, говорете им като един добър господар.

Успехът на човека във всяко отношение зависи от симпатичната нервна система. Радостта, разположението на духа, вдъхновението се дължат на нея. Това голямо значение се е знаело някога, но се е забравило и трябва отново да се изучава. Сега се работи за организирането на човешкото сърце, на човешкия мозък. Сега се организират всички органи, за да влязат в съгласие със симпатичната нервна система. Божествената енергия иде от симпатичната нервна система. Духовната сила на човека е в слънчевия възел, който аз наричам “животворен мозък на живота”. Неорганизираният мозък и животворният мозък на живота трябва да се хармонизират. Това е необходимо, защото вие принадлежите освен на света, в който живеете, още и към един възвишен свят.

Човешкото тяло, в което днес живеете, не е толкова устойчиво. Трябва да бъдете много внимателни. Нито човешкият мозък, нито човешките чувства са така устойчиви, както мислите. Ние се стремим към съвършенство, но това съвършенство подразбира едно тяло, един мозък, едно сърце съвършено преорганизирани, съвършено устойчиви, така че съвременните престъпления, които се вършат, един ден да бъдат невъзможни. Престъпленията ще бъдат така невъзможни, както пеперудата не може да извърши престъпленията на гъсеницата.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 115

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред