За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 114

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ТрансформациИ

Като е дошъл на Земята, човек се натъква на ред изпитания и противоречия, които го изкарват от релсите на неговия живот. Той се гневи, обижда се, огорчава се, но трябва съзнателно да работи върху себе си, да трансформира тия състояния. В няколко минути той трябва да смени състоянието си, да се освободи от гнева, от обидата. Ще кажете, че човек не трябва да се влияе от външните условия на живота. Не, изкуство е и като се влияе, да може лесно да трансформира състоянията си. Каквото и да прави, човек не може да избегне влиянието. Той ще се влияе от атмосферните промени, от книгите, които чете, от хората, които го обикалят, и т.н. Влиянията са благоприятни условия за човека да расте, да се развива, да преодолява мъчнотиите, които среща на пътя си. Докато не дойде до тази мисъл, човек всякога ще се обезсърчава от изпитанията и ще каже, че не се интересува от нищо.

Ще вярвате в едно нещо: в този живот, който сега живеете, който е дошъл във вас, който живее във вас. Често други души живеят във вас. До 7 години живее един, до 14 години живее друг, до 21 години живее трети, до 28 – четвърти. Като станете на 120 години – 120 души са живели, все хора от високо произхождение. Вие се чудите, че се променяте. Вие сте хотелиер, дошли са ви толкова души, някои са платили, някои не са. Какво сте виновни вие, че сте се изменили? “Аз не мога да позная своята промяна.” Ако някой се променя отвътре, аз не мога да разреша този въпрос по един физически начин.

Сега ви навеждам на мисълта за хигиената. Светът още съвсем не се е оправил. И във великия разумен свят има месоядни животни. Ще дойдат страданията да изгорят всичко излишно. Не че те искат да ти направят пакост. Но понеже ти си събрал повече материал, понеже си натрупал повече материал за продан, а нямаш купувачи, в твоя живот настъпва криза. Ти ядеш повече, отколкото трябва. Ще се разболееш и може би седмица, две, три, месец, година ще боледуваш, трябва да обеднееш малко, да осиромашееш, да изтънееш.

Като видите някой надебелял, казвате: “Пооправил се е”. Няма да се мине много време и това ще му го снемат. Аз досега не съм видял изключение. Няма нито една статистика да ми се похвали в обратното. Казват: “Колко хубаво се е оправил!” Казвам: “Ще го видите след една година!” Ще го хване нещо. Тази материя е непотребна. Всичко в човека трябва да бъде мускули и кости. Нищо излишно в човешкия организъм не трябва да има. Който иска да бъде здрав, нищо излишно не трябва да има! Парцали цял куфар имаш от дядо си и баба си. Носи нови дрехи! От туй, което е здраво и чисто, само по два чифта дръж и носи, другото всичко – на аутодафе. И природата така прави. Листата, които падат, изгниват, тя ги преработва. Голямата деятелност е в това, че природата постоянно преработва всички неща наоколо, постоянно ги преустройва.

Зимно време на върховете има най-много сняг. Лятно време долините имат най-хубави условия. Следователно, зимно време лошите условия са високите върхове, добрите условия са долините. Вие казвате: “Защо са лошите условия?” Ако на Земята нямаше лоши условия, ако нямаше високи върхове, нямаше да има и долини. В лошите условия се зараждат добрите, а в добрите условия се зараждат лошите. Значи самото добро създава лошите условия, а те създават добрите. Един човек, който е страдал, оценява по-добре от онзи, който никак не е страдал. Онзи, който е страдал, след туй ще смени страданието. Онзи, който постоянно е бил щастлив, изгубва хубавото, притъпяват се неговите чувства. Затуй е необходимо да премине човек от страданието към радостта. Ние считаме преминаването от неприятните неща към приятните за един правилен процес в природата, за да не се изгуби онази хубава пластичност, която се намира в човешката душа.

Както песъчливите пластове служат за пречистване на мътната вода, така и чрез различните органи и системи човек се пречиства и освобождава от непотребните вещества. За физическото пречистване служат семействата, обществата, народите – те са условията, огънят, който чисти, или слънчевите лъчи, които също чистят. Под “огън” разбирам страданията.

Колко години трябва да се храни човек със сладки храни? Колкото иска, не е точно определено. Обаче пожелае ли да стане силен и мъдър, веднага ще му предложат горчива храна. Не може ли да трансформира тази храна в себе си, той неизбежно се натъква на страдания. Следователно натъкне ли се човек на страдания, които не може да носи, ще знае, че преждевременно е влязъл в несъответни за него условия. Срещнете ли човек, който се оплаква от противоречията на своя живот, знайте, че поради своето тщеславие и гордост той преждевременно е пожелал да стане учен, мъдър човек, и започнал да яде горчива храна, която не могъл да асимилира.

Положителните и отрицателните сили в природата, едните рушат, доставят материали, а другите съграждат материалите. Тъй е в природата. И когато един човек се намери в тия два полюса, понеже вибрациите са различни, то, ако в даден случай той минава от единия полюс към другия на тия действащи сили и ако той не знае как да мине, да кажем от положителния полюс към отрицателните вибрации, непременно ще мине през голямо мъчение; ще претърпи едно голямо страдание, докато намери закона, за да влезе в същите вибрации, в тяхното трептене. И обратното: един човек, който е в отрицателния полюс, ще мине в положителната страна. Всички ще минат, по необходимост ще минат от единия полюс в другия. Не мислете, че като сте в положителния полюс, винаги там ще бъдете. Не мислете, че една сила е само в единия полюс. Аз ще обясня мисълта си. Ще минете от положителния полюс в отрицателния полюс, от процеса на разрушение към процеса на съграждане, а процесът на градеж е процес на сгъстяване и ограничаване. Следователно, когато се минава от единия полюс в другия, ние трябва да знаем силите, които действат. Ние казваме “положителни и отрицателни сили” в природата, но те имат една стойност в природата. По качество са еднакви, те са полезни за самата природа. Понякога положителните сили действат в наша полза, а отрицателните в наша вреда, отрицателните сили са против нас; в друг случай отрицателните сили действат в наша полза, а положителните сили са в наша вреда. Но това е само тогава, когато ние се намираме в разрез с нашите вибрации.

За да не живее с илюзии, ученикът трябва да слуша само онова, което Духът му говори, а не каквото духовете му нашепват. Бъдете разумни, за да разбирате кое иде от Бога и кое не иде от Него. Разумният различава нещата. Материалите, с които човек работи, са скрити в Божествения свят – оттам трябва да черпи той. При трансформиране на енергиите в човешкия организъм страданията са неизбежни. Когато минава от едно състояние в друго, човек неизбежно преживява вътрешни страдания. Докато страда, той има възможност да се развива, няма ли страдания, той остава на едно и също място. Благодарете на промените, които стават във вас, понеже те са път за движение и развитие.

Стремете се да трансформирате излишната енергия в себе си, особено тази в задната част на мозъка. Тази енергия е причина почти за всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога тази енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда за най-малкото нещо.

Няма по-голямо благо за човека от това, да владее силите на своя мозък, да регулира своите състояния и да пренася енергиите на мозъка от един център на друг. Той трябва да познава закона за трансформиране на отрицателното и положителното.

За да бъде човек в нормално положение, в едното полушарие на мозъка трябва да тече положителна енергия, а в другото – отрицателна. Поставите ли ръката си върху главата на някой неуравновесен човек, ще усетите само едно топло течение. Ако е неразположен или неуравновесен, човек може да си помогне с мисълта си. Силите на природата могат да въздействат само когато мисълта е концентрирана. Тогава опитите излизат сполучливи.

Във всички хора въобще се заражда гневът, когато известна идея или мисъл не се постигне. Тогава човек или се разгневява, или скърби. Скръбта е само фаза на гнева. Някой път гневът лекува скръбта, някой път скръбта лекува гнева. Най-първо, като се разгневиш, ще превърнеш гнева на скръб, а после, математически ще намериш между две скърби една малка радост. Между една малка скръб А и друга В има скрито едно течение С. Ще намерите туй вътрешно течение на радост и ще превърнете гнева на скръб, а скръбта в радост.

Има хора, които като те срещнат, ако си радостен, ще се помрачи състоянието ти. Има други, които от мрачен ще те направят радостен. Следователно зимно време носете дебели дрехи, а лятно време – тънки. Като срещнете един добър човек, отворете ума си, за да влезе светлината му във вашия ум. Като срещнете един лош човек, ще се затворите, не ви трябва неговата топлина. Често лошите хора имат повече светлина, а по-малко топлина. Затуй добрите и лошите хора трябва да живеят заедно, за да се обменят. Лошият човек понеже няма достатъчно топлина, ще иде при добрия човек, който има повече, и ще каже: ти ще ми дадеш от твоята, а аз ще ти дам от моята топлина. Една обмяна трябва да стане между хората. Този закон приложете и в себе си. Когато сърцето ти има по-голяма топлина, обмени я със светлина. Пък когато твоята мисъл има малко топлина, тогава ще направиш обмяна със своите чувства. Постоянно трябва да правим такава обмяна. Сърцето трябва да прави обмяна с ума, с мислите. Мислите в дадения случай трябва да правят обмяна с топлината на сърцето. Умът и сърцето трябва да правят обмяна с постъпките, с човешката воля. Значи, най-първо трябва да правите обмяна между ума и сърцето, а след това умът и сърцето трябва да правят обмяна с волята. Така се проявява човек, който е възпитан, има хубави мисли, хубави желания и хубави постъпки. Всяка една постъпка е хубава, когато има достатъчно сила да се прояви.

Мнозина мъже са се изповядвали: “Господ да ме пази, да не ме туря при красиви жени. На всичко мога да издържа: да не крада, да не правя престъпления, но ако ме поставят при красиви жени, там не мога да издържам.” Не мислете, че всички мъже имат слабост към жените. Но френологически се знае кой център е слаб у тях, знае се къде е слабостта им. Слабостта е отзад, в малкия мозък. Там има два центъра, като ги бутнеш, можеш да познаеш този човек има ли слабост към жените, или няма. Този въпрос е разрешен за френолозите. Та казвам тогава: за да не се развиват тези центрове, човек не трябва да оставя да минава много кръв през тях, а да я прекарва в предната част на мозъка си, да мисли повече. Повече мисъл е нужна. Значи, не оставяйте много кръв да тече в задната част на мозъка. Ако задната част на мозъка се храни с много кръв, тогава изкушението непременно ще дойде: човек или ще заболее, или ще направи някакво престъпление. В света всичко е в движение. Това е нормално положение. И наистина, няма частица в света, която да е в покой; всичко е в постоянно движение. Всяко спиране на това движение произвежда едно анормално състояние. Всяко отклонение или изменение от пътя, в който едно тяло се движи, веднага ще произведе друго съответстващо отклонение.

Когато говорим за Любовта, мъдростта и истината, ние подразбираме живот извън личните чувства на човека. Обаче, за да добиете това, трябва да станете господари на вашата глава. Вие не можете да имате един морален живот, ако не сте господари на енергиите, които са във вашия мозък, във вашата глава. И ако вие не знаете откъде иде гневът, не можете да се владеете. Някой път много ваши нещастия произтичат от областта при ушите. И ако знаехте в дадения случай, можехте да предотвратите голямото набиране на енергии там, защото, ако се наберат много енергии в тия две области, ще стане експлозия. Когато се набере много енергия, наблюдавайте се в огледалото. Тогава нека някой ви разказва какво са говорили за вас някои хора. Тогава мускулите около устата ще започнат да се движат, ще се развикате и ще започнете безогледно да обиждате. Добре е в такива случаи човек да бъде безгласен като риба, понеже тази енергия непременно трябва да излезе от него. Разбира се, по-добре е тя да бъде трансформирана по друг начин – да се впрегне на работа. Умният или духовният човек може да я прекара в горните области на мозъка и да създаде нещо гениално, а ако я прекара отпред на челото, ще я превърне в музика. Ако не направи това, ще развива постоянно речта си, ще стане критичен и за всекиго ще се произнася, за всичко ще си дава мнението, но трябва да знаете, че от това нищо не се придобива.

Понякога изтощаваме своя мозък. Например ти не трябва постоянно да живееш само в предната част на мозъка. Само с мисъл всичко не се свършва. Не трябва да живееш само с религиозните си чувства. Само в стомаха си не трябва да живееш. И в гърдите си само не трябва да живееш. Навсякъде трябва да живееш. Почивка се изисква, едно равновесие в тялото. Смяна трябва да стане. Човек трябва да разбира, трябва да има една програма.

Ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите низши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му и върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията и на астралното тяло. Болестите на съвременните хора се дължат на неразбиране закона за превръщане на енергиите.

Човек трябва да знае по какъв начин да трансформира излишните енергии в своя организъм. Понякога магнетизмът в човешкия организъм е повече, отколкото трябва, вследствие на което той изпитва болезнени състояния. Много от последните се дължат на атмосферните влияния.

Вие трябва да изучавате законите как да трансформирате енергията от един орган в друг. Всички заболявания на организма се дължат на нееднакво разпределение на енергиите в него, вследствие на което и кръвообращението не става правилно.

Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага в своя физически живот като метод за трансформиране на енергиите си. Чрез разумни и съзнателни движения вие може да подобрите разположението си. Ако чрез несъзнателните си движения човек променя разположението си от лошо в добро, колко повече той би могъл да направи това със съзнателните движения. Индусите имат цяла наука за движенията, макар че някъде те отиват до крайност. Обаче много от движенията им са в съгласие с разумната природа. Тези движения са необходими и на място. Всички движения, които са в съгласие със законите на природата, са на място. Те могат да лекуват човека. Ако оставите болния сам на себе си, той ще се излекува по-бързо, отколкото в ръцете на милосърдни сестри и лекари. Той ще се движи на леглото си, ще се обръща на една и на друга страна, ще свива ту единия, ту другия си крак, докато най-после слезе от леглото си и започне да пристъпва из стаята. Следователно отидете ли при някой болен, оставете го свободно да се движи. Чрез движенията той се лекува.

Ако човек легне, заеме хоризонтално положение успоредно с плоскостта, в която се движи Земята, какви ще бъдат резултатите? Когато човек се обезсърчи в живота, какво положение заема, хоризонтално или перпендикулярно? Човек, който се движи, никога не може да се обезсърчи. Щом паднеш и не можеш да станеш, обезсърчиш се. При всяко обезсърчение ти си в хоризонтално положение, в плоскостта на Земята. И за да се насърчиш, трябва да се изправиш, да заемеш перпендикулярно положение.

В статично положение нещата изглеждат по един начин, а когато се прилагат, те се изменят. Да вземем този триъгълник. Във втората фаза той ще бъде в обратно положение. В третата фаза пак ще се обърне нагоре. Вие се боите от промените, които стават в природата. Природата прилича на колело, с което вадят вода – тя слиза в гъстата материя, загребе вода, излее я и пак се качва горе. Вас ви смущава този процес. Не искате да слизате в гъстата материя. Но процесът е временен, трябва да се върти колелото, докато се полее градината. След това известно време водата ще си бъде в кладенеца. Понякога трябва да слезете в по-долните пластове да вземете нещо. Не е лошо, че човек се сърди. Като се разсърдиш, все едно че изливаш водата и я използваш за работа. Сръднята впрегни на работа. Тя е един добър слуга. Щом се разсърдиш, свърши една работа. Я виж чукът не се ли сърди, когато удря? А ако не чука, може ли да стане нещо? Ако брадвата не се сърди, може ли да се насекат дървата?

Човек трябва да знае как да простре ръката си, как да простре крака си. В земята има сили, които ще можеш да отнемеш с простирането на крака си и по този начин да трансформираш състоянието си. Тъжен си, отчаян си, но ако знаеш как да простреш лявата ръка и левия крак, земята ще привлече всичката тежест от краката ти и ще почувстваш едно облекчение. После ще простреш дясната ръка и десния крак.

Щом изпаднете в лошо настроение, променете положението на ръцете си и си кажете: “Аз съм човек, който мисли, щом мисля, стоя по-високо от своите настроения и лесно се справям с тях”. Повторете тази мисъл няколко пъти, докато настроението ви се повдигне.

Само органическият свят пее, а пък неорганическият издава шум. Слаби са неговите трептения. Едно недоволство всякога е неорганизирано. Радостта е организирана. Вярата е организирана, безверието е неорганизирано. Любовта е нещо организирано, безлюбието е неорганизирано. Следователно постиженията се различават. Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано. Като говорите за невежеството, вие събуждате в себе си неорганизирана материя. Като говорите за невежество, вие без да искате, вдигате във вас прах, неорганизиран прах. За да изправите едно свое състояние, трябва да знаете на какво се дължи то. Едно състояние на човека се дължи или на неговата организирана материя, или на неговата неорганизирана материя. Има организирана сила, и неорганизирана сила. Има организирани мисли, има и неорганизирани мисли. Има организирани постъпки, има и неорганизирани постъпки. Постарайте се да спазвате законите, по които стават процесите в човека. Неразположен си. Тази материя е неорганизирана.

Ще ви дам едно отношение: Х:У както 17:9. 17 е положителна черта на лошия човек. 9 е положителна черта на добрия човек. В Библията се казва, че лошият човек има 17 качества, а само 9 са качествата на добрия човек. Лошият разполага със 17 качества, добрият разполага с по-малко качества. Отношение има. Тогава ако кажем Х:9 както У:17, право ли е? Как ще ги примирите? Между добрите и лошите хора става обмяна. В природата има един начин за трансформиране, но трябва голяма наука. Не е лесна работа човек да смени в себе си едно състояние. Не е лесна работа да бъдеш добър човек. Цяла наука е. Казваш: “Аз искам да бъда добър”. То е алхимия; алхимията е нещо голямо, знание се иска. Да смениш едно свое лошо състояние, наука се изисква. Да смениш едно свое лошо разположение е много мъчно.

Какво разбирате под думите “лошо ми е”? Всякога, когато кажеш “лошо ми е”, разбираме, че има нещо в стомаха. Казваш: “Неразположен съм”. Какво значи “неразположен съм” и “лошо ми е”? Неразположението всякога произтича от сухота в нервната система. А пък “лошо ми е” произтича от голяма влага в стомаха. Казва: “Малко неразположен съм, нервен съм”. Сухота има в нервната система. Сух сте. Малко вода трябва, една-две капки вода. Един човек припада, вие го напръсквате с малко вода и той се свестява. Малко влага му трябва, за да дойде в съзнание. Или пътуваш за някъде и мислиш, че имаш пари в джоба си, но бръкнеш – няма пари. Изведнъж се стреснеш, иде ти да припаднеш. Значи от нямането на средства ти можеш да изгубиш съзнанието си. Какво е това състояние, сухо ли е, или влажно? Нямането на пари сухота ли е, или влага? Сухота. Как ще докажете, че е сухо? Защото някой път времето може да бъде сухо и да има изобилие, а може да е влажно и пак да има изобилие. Пък може и във влажното, и в сухото време да няма изобилие. Тогава какво трябва да направиш? Като си неразположен, как се лекува неразположението? Н е р а з п о л о ж е н и е, “не”-то ще туриш в скоби. Ще станеш разположен. Ще изхвърлим “не”-то. Туй показва неразумност. Защо си неразположен? Хляб ли нямаш, или вода нямаш? Неразположение имаш.

Нечисто всякога може да се замести с нещо чисто. Обременено съзнание подразбира, че има известни нечисти мисли и чувства, които трябва да се заменят с чисти. Казвам: в нечистото съзнание на човека има нечисти желания и нечисти постъпки. Те трябва да се заменят с чисти. Нечистите мисли имат степени. Дайте ми една най-малко оцапана мисъл или желание. Например “краде ми се”. Или не толкова лоша – “взема ми се”. Никога не говорете нечисти думи, защото омърсявате съзнанието си. Когато говориш лошо за хората, пак себе си цапаш. Онзи, който мисли за лошите хора, трябва да бъде като лекар, който прави аутопсия на умрели. Той трябва да е много внимателен, защото при най-малкото порязване може да се зарази от болестта на мъртвия. Много пъти хората като опетняват съзнанието си, изгубват живота си. Казвате, че времето е лошо. Това нечиста мисъл ли е? Не е чиста. Може ли времето да бъде лошо? То е само по отношение на нас. Или друг каже: “Изгори ме”. Колко вида изгаряне има? Младата мома казва: “Изгори ме”. Съвсем погрешно мислите. Как може Любовта, най-хубавото в света, да изгори човека? Как е възможно? Бог е Любов. Значи, Бог да те изгори! Това е алегорично казано.

Сух човек си, започни да мислиш. По този начин променяш своята сухота. Всички имате сухота. Ти се недоволен, това е сухота. Неразположен си, това е сухота. Или казваш, че не си даровит, пак е сухота. “Не съм здрав, нямам достатъчно сила”, това е сухота. В дадения случай ти трябва да схващаш онова естественото, което природата е вложила в тебе. Всеки човек трябва да знае своята цена. Той не трябва да подценява онова, което природата е вложила в него. Никога не подценявай главата си. Никога не подценявай сърцето си. Никога не подценявай душата си, нито тялото си. Щом не си здрав, ще подобриш формата на тялото си. Щом не си разположен, ще подобриш съдържанието, ще подобриш топлината, добротата – съдържанието на живота си ще подобриш.

Носът на човека е опашката, минала напред, но видоизменена. Когато сте недоволни, току мърдате носа си. Дотогава, докато си движите носа, сте здрав. Той не трябва да бъде в спящо състояние, той трябва да бъде в движение, да се контролира. Когато не можете да разрешите нещо, концентрирайте мисълта си във вашия нос. Или по някой път сте нервен, не може да заспите нощем, вместо да се обръщате насам-натам, концентрирайте мисълта си върху върха на носа и ще заспите. Концентрирайте мисълта си, прекарайте я по целия си нос от горе надолу и обратно, от върха на носа към челото, нагоре-надолу, хубаво го огледайте отвсякъде и тогава ще заспите.

Някои имат приведена стойка. Защо се навеждат? Значи условията са лоши, свиват се. Други са изправени – всичко им е широко, имат една светла, хубава мисъл в ума си. Щом дойде голямата скръб, вие се наведете. Понеже у вас има една тежка мисъл и едно тежко чувство, вие търсите начин да се освободите. Навеждането е много естествено. Едно дърво преди да е родило, клоните му са наведени, но щом роди, изправят се. И то мисли как да се освободи от тежестта. Да кажем, вие имате една мисъл, тя е плод. Или едно чувство. И то е плод. Концентрирайте ума си към центъра на Земята, тя да ви помогне, да снеме тия плодове, тази тежест. Човек трябва да знае как да се пречиства. Когато имате тежки мисли и тежки чувства, когато през вас минават течения от Слънцето и от центъра на Земята, трябва да знаете как да ги трансформирате, за да се освободите от тях. Когато искате да се повдигнете нагоре, трябва да знаете, че има течения от Земята към Слънцето. Вие може да сте в една стая, но трябва да знаете къде са теченията на Слънцето и къде са теченията на Земята. В този салон знаете ли къде са теченията на Слънцето и къде са теченията на Земята? Не ги знаете. И много мъчно е да се определи. Ако дойдеш до теченията на Слънцето, веднага ще се освободиш от една тежест. Някои имат молитвени стаи. Наричат ги горница. Там са теченията на Слънцето. Обаче понякога в молитвената стая теченията идат от центъра на Земята към Слънцето. Това са елементарни работи, които трябва да се знаят. Но много мъчно могат да се научат.

Когато човек е неразположен, безпокои се, музиката може да смени това състояние. Да кажем, гневен си. Седнеш на пианото, започнеш да удряш по клавишите. Ти удряш сърдито клавишите, а те издават хубави хармонични тонове и неусетно лошото настроение се сменя с добро. Хубаво е по някой път да си имате мълчаливо пиано, направено от дъска. Разгневиш се, посвири си. Ще кажете, че е глупава работа. Значи, глупаво е да си местиш ръцете по клавишите, без да издават звук, а е по-умно да изговориш десет-двайсет, сто думи, които нямат смисъл: говедо, лисица, магаре, глупак, нали все такива думи казвате, когато се гневите. При това ти ще изхабиш много енергия. Природата винаги икономисва. Всичко се хроникира. Казал си “магаре”. Веднага се записва каква енергия си употребил. Кажеш друга дума, също.

Развратът се дължи на формите. Покажете на най-целомъдрения мъж хубава жена, той ще се съблазни. Златото, крушата, ябълката, това са все форми, които по един или по друг начин съблазняват. Тези форми съществуват и в астралния свят. Не може да се борите със злото, докато не измените формата. Мислите и желанията създават формите. Всяка форма може да се измени или унищожи механически чрез силна воля или чрез силна Любов. Имате на физическото поле един неприятел, вие го убивате, освобождавате се от него, но в астралното поле не сте се освободили от него, той оттам ви преследва. Престъпниците, като влязат в астралния свят, създават по-големи нещастия на останалите на физическото поле. Дадена форма може да измените и със силна Любов, така както металът се изменя под въздействието на силен огън. Понеже формата е съчетание на известна материя с известно сцепление, за да може да се стопи, вие трябва да проявите силни вибрации.

Противодействайте на лошите форми с красиви или ги сложете под заслон да не се виждат. Всяка красива форма има голяма сила да привлича. Иска да ви прелъсти, например една красива жена, но вие си представете веднага още по-красива жена, по-добродетелна, по-устойчива по характер, по-сериозна и ще се уверите, че няма да се изкушавате от първата. Ако това не ви спаси, и бягството не може да ви спаси.

Ние сме се отдалечили от природата. За мене косите са един резултат. Онези, които си подстригаха косите, не са учени хора. Ние чрез космите сме свързани с невидимия свят. Забележете, онези хора, които имат хубава коса, винаги са разположени. Онези хора, които имат хубав цвят на лицето, са винаги разположени, Онези, на които веждите са хубаво изписани, и те са разположени. Щом веждите се объркат, и чувствата се объркват. Щом косата почне да се обърква – и умът се обърква. Понякога вие питате: “Какво трябва да правим?” Щом си неразположен, намираш се в трудно положение, мога да ви дам една формула. Онези, които са религиозни, и онези, които не са религиозни, какво трябва да кажат? Онзи, който не е религиозен, да си каже на косата: “Аз искам да бъда честен човек, аз искам да бъда справедлив човек, аз искам да бъда умен човек, аз искам да бъда благороден човек”. Три пъти на ден да произнася формулата, да си поглажда косата – и неразположението му ще изчезне.

Един ден ще знаете как да станете млад или стар, мъж или жена, ще преобразявате природата си както искате.

Едно заболяло око може да се извади и да се присади, ръка може да се присади, крак – също, така както плодните дръвчета ги присаждате, обаче не всичко може да се присажда. Едни плодове имат семки, други костилки. Семка със семка се присажда, костилка с костилка. Костилковите дървета не могат да се присаждат на тези със семка.

С топлината на своето сърце добрият човек е в сила да трансформира не само желязото, но и да превърне всички неблагородни метали, които се намират в кръвта му, в благородни. Да превърне неблагородните метали в своята кръв в благородни, това е специална задача на човека.

За да бъде човек здрав, главата му трябва да бъде хладка, а краката – топли. Стане ли обратното, той трябва да намери метод, чрез който да смени състоянието си.

Има начин, по който се познава кога се ражда или умира човек. Това познавам по количеството на водата в едно от езерата на друг един свят, вън от физическия. Някога водата на езерото се увеличава, а някога – намалява. Увеличаването на водата показва, че същества от Земята са дошли в тоя свят, дето е езерото. За тия същества казваме, че са умрели. Когато водата на езерото намалява, същества от другия свят слизат на Земята – родили са се. Аз виждам умрелите като малки снежни топки, които се топят и увеличават водата. Коe е по-добре: да се увеличава водата или да намалява? Ако работите ти вървят добре, смаляваш се; ако работите ти не вървят добре, увеличаваш се. От теб зависи да вървят работите ти добре или да не вървят. Тоя закон не се влияе от външните условия. Каквото и да ти говорят отвън – хвалят ли те, или корят, работите ти не се уреждат, ако ти не се смаляваш.

Кой живот да живеем? В дадения момент ти трябва да знаеш кой живот да живееш. Всичко, което съществува в света, човек трябва да го преживее. Старите философи са поддържали, че човек се преражда. Египтяните са поддържали философията за странстването на човешката душа, преминаването є от една форма в друга. Индусите са преработили туй учение в закон за прераждането. Христос казва: “В новораждането всички са прави”. Човек, след като се роди, докато си замине от този свят, ще премине през всички форми. Няма да остане ни най-малката буболечица, в която ти да не влезеш да живееш. Ама ще кажеш: “Как е възможно?” Че как, ти се усещаш някой ден тъй малък, тъй дребнав и тъй нещастен като някоя малка буболечица. Животът ти се обезсмисля, ти даже като буболечица не си. Някой път станеш толкова слаб, че даже не си и червей. Червеят е толкова силен, че може да пробие земята. Понякога и големият юнак легне на леглото, стане толкова слаб, че трябва да го обръщат, а червеят пробива земята, за да излезе на белия свят.

За какво се бият хората? Да станат големи, велики, мощни. Това е криво разбиране. Външно голямото не е всъщност голямо. В действителност големите работи са малки, а малките – големи. Като наблюдавате Слънцето, което е един милион и 500 хиляди пъти по-голямо от Земята, то изглежда малко. Като наблюдавате една микроба под микроскоп, тя изглежда голяма. Разместване е станало. Турете микробата на мястото на Слънцето и Слънцето – на мястото на микробата, за да имате ясна представа за тях. Докато мисли за себе си, че е голям, всъщност човек е малък. Щом започне да мисли, че е малък, той се приближава към голямото. Истински мощното в света е малкото, а не голямото. Голямото се смалява, за да може да се схване и разбере. Малкото се увеличава, за да бъде видимо и разбрано.

Стар човек е онзи, който мисли, че е голям, велик, и от такъв човек именно трябва да се пазите. Това е проповядвал Христос, когато е казал: “Да станете като малки деца”. Като изследвате природата, ще видите, че най-скъпоценните работи не са големи. Например едно време брилянтът е бил въздухообразно вещество, което е заемало голямо пространство. Трябвало е да мине дълго време, докато се сгъсти. Господ го е сгъстил, превърнал го е в твърдо тяло, но същевременно е намалил обема му. Той е станал малък по обем, но скъп по цена. Знаете ли колко енергия, колко материя е пресирана в един атом? По същия закон и ние трябва да се смалим, да станем малки като деца, защото велик е само Бог; за да бъдем като Него, ние трябва да научим изкуството на преходните неща в битието, стадиите на преходния живот, да знаем защо малките неща минават в големи. Едно узряло зрънце, колкото малко да е, щом падне на благоприятната почва за своето развитие, то израства, превръща се в голямо дърво. Обаче листът или гнилият плод, колкото да са големи, паднат ли на почвата, изсъхват.

Понякога е необходимо да бъдеш богат, понякога – сиромах. В някои отношения необходимо е да бъдеш учен, в други – да бъдеш невежа. В едно отношение е необходимо да бъдеш силен, в друго – да бъдеш слаб. В природата съществува като закон отношението между Великото голямо и Великото малко в света. Аз го наричам степени, по които вървят Божествените мисли и уравновесяват всички неща.

И тъй, като ученици на тази школа, само така ще може да се ориентирате в новия живот, само така ще се ориентирате в един добър живот. Умрял някой, то е потребно да умре, за да се роди друг. Движение е това. Единият отива нагоре, другият слиза надолу. Защо той умира? Не питайте защо умират хората. Смъртта, това е най-малкото проявление, начало на живота, защото, който умира, той тогава започва да живее. И казва апостолът: “Минаваме от смърт в живот”. И сега, за да влезем от този живот в духовния живот, непременно ние трябва да умрем – да влезем в най-малките вибрации на живота, за да може този живот да ни поеме в своите условия.

Някои хора са вегетарианци, а след десет години се върнат към месоядството. Казват: “Организмът не е така приспособен, не е възможно”. Туй е второстепенен въпрос. Какво ядат хората, дали месо, или растителна храна, е второстепенен въпрос. Важно е каква основа има човек. Има един елемент в човека вътре – на каква истина полага основата си. Само туй е същественото. Само туй е най-важното сега. Истината е основа, върху която човек гради. Защото не е знание онова, с което се добива един живот, а после се изгубва. Тогава нещата, които правим, стават безрезултатни. В природата няма безрезултатни работи. В природата има трансформиране на енергиите.

Никога не можеш да предадеш една истина, ако ти се съмняваш в нея. Не можеш да предадеш никаква истина без Любов. Ако не обичаш някого, ти нищо не можеш да предадеш. Ако ти обичаш някого и той те обича, и той ти предаде една лъжа, може да направи голяма пакост. И другото е вярно: ако той те обича и ти го обичаш и той ти предаде една истина, той непременно ще придаде едно качество, едно знание, което по друг начин не би могъл да получиш. Туй не е нещо, което можеш да научиш от книгите. Книгите ще ти помогнат, но има неща, които се предават непосредствено чрез слънчевите лъчи.

Направи следния опит. Сутрин като станеш си кажи: “Аз обичам истината”. И като произнесеш думата, внимавай какво впечатление ще ти направи. Като кажеш, че обичаш истината, да почувстваш една приятност, а не да се дразниш, като че една тенекия ти дрънка. Докато ти, като кажеш тази дума, не почувстваш една вътрешна приятност, ти не си произнесъл добре думата. Или като произнесеш “милосърдие”, ти сам трябва да почувстваш приятност, че си я произнесъл добре. Да ти е приятно, че си произнесъл тази дума. Говорете на себе си и хубаво да слушате, да не чуете биене на тенекия.

Вярата е средство за урегулиране на подпушените енергии в човека, които пък са причина за ред болезнени състояния.

За да трансформира състоянията си, човек трябва да се вглъбява в себе си, във всичко да намира красивата страна. Като съзерцава и се вглъбява в себе си, той вижда красотата и хармонията, които съществуват в целокупния живот. Само така човек дохожда до съзнание, че всичко, каквото се случва в живота му, е за добро. Когато гледа на нещата от високо, човек вижда всичко красиво; слезе ли на стъпалото на обикновения живот, той вижда нещата както са, като добри и лоши, като положителни и отрицателни, но знае, че в края на краищата всичко ще се превърне на добро.

Сега, като ви попитам коя е основната мисъл, какво ще кажете: всяко нещо е на своето място. Щом имаш едно недоволство на физическото поле, туй недоволство можеш да го разрешиш само със своето сърце и със своя ум. Недоволството в умствения свят можеш да разрешиш във физическия и в духовния свят. Само да знаеш откъде е дошло и къде да го разрешиш. Ако не можете да смените едно ваше състояние, къде ви е силата?

Освободете се от старите идеи – нека умрат. Кое наричам аз “младост”? Когато старите идеи се заменят с нови, човек се подмладява. Ако старата идея не се обнови или не се замени с нова, това показва, че не разбирате процесите в природата.

Вие всички сте недоволни. Най-същественото ви липсва. Вашето съзнание още не е разширено и Христос още не е влязъл във вас. Ако Христос не проникне в съзнанието ви и ако след него не проникне Божествената Любов, вашите усилия ще бъдат безполезни. Няма да се постигнат очакваните резултати. Не мислете, че туй трансформиране на един живот в друг е лесна работа. Да се трансформира едно растение във форма на едно животно, какво изкуство и знание е потребно. Мислите, че то става много лесно – не, така лесно не става. Духът Божи, Който работи във вас, ще свърши всичко, а не само като говоря аз. Трябва Христос да проникне и тогава ще дойде възкресението, а то подразбира новия живот, излян в нови форми. Ще излезете от гробовете, но ако бъдете каквито сте сега, ако ядете и пиете както сега – не мислете, че все така ще бъде, не, от това сегашното, от тази форма помен няма да остане. Ще останат известни принципи, които ще напомнят за сегашното, но всички коренно ще се изменим.

Възкресението е закон за превръщане на енергиите. И когато една по-низша енергия се превръща в по-висша, човек се спасява.

Колкото и да се осигурява човек, в края на краищата ще останат само сухи кости от него. Като казва, че не само с хляб може да се живее, но и с всяко Слово Божие, Христос има предвид последствията от двата вида храна. Той знае, че който се храни със Словото Божие, вечно живее. Сегашните хора търсят само физическия хляб, за него се бият и наскърбяват, а не знаят, че не само с хляб може да се живее. Който се храни със Словото Божие, може да превърне камъка в хляб. Правете опити да видите силата на Словото. В четвърт хляб има толкова енергия, колкото и в седем хляба, от човека зависи как ще използва енергията.

Като яде хляб и пие вода, човек прави това не само за себе си, но за всички живи същества. Така той обработва храната и я изпраща на мозъка, откъдето се разнася като енергия и мисъл по целия свят.

Хората са нещо като фабрики, които обработват грубия суров материал и така обработен го изпращат през пространството в други светове. Съзнателно или несъзнателно, човек работи на Земята за съграждане на по-висок свят от физическия.

Като се яви един учител в първо отделение, преподава едно учение; като се съберат студенти – преподава се друго учение. Няма противоречие. Христос имаше по-високо разбиране. Мойсей учеше децата, а Христос – възрастните. Тук няма спор. Рационализмът седи в следното: всички хора ние приемаме като души, които са дошли в света да се развиват. Приемаме, че всички души имат еднакви права. По законите на природата имат еднакви права, но всички души не могат еднакво да се проявят, невъзможно е. Да ви приведа един закон, който съществува. Човек е направен от клетки, едни от които поддържат неговите крака, други поддържат неговата глава, трети поддържат стомаха му. Питам: тия клетки, които поддържат краката, имат ли свободата на клетките на човешкия мозък? Ще ме попитате защо е така? Но един ден клетките на мозъка ще слязат в краката и клетките на краката ще се качат в мозъка. Следователно има една обмяна. Постепенно клетките на мозъка ще слязат в краката и когато научат този закон, клетките на краката ще се качат в мозъка. Няма никакво противоречие. Бедният човек има условия да стане по-умен. Той ще добие нещо в своята беднотия. Ще стане богат, не само да бъде светски богат, но богат и по ум, и по добродетели. Доколкото може да помогне на цялото човечество, само дотолкова той е добър. Неговата добрина се оценява според заслугата, която е принесъл на цялото, защото всички души, които съществуват на Земята, съставят едно цяло. Има една тясна връзка, която съществува между всички хора. Това те не съзнават сега. Засега ние съзнаваме, че всеки човек живее отделно, че се радва и страда. Но това е половината път. Тогава каква е връзката между един човек и друг?

Когато се явил Мойсей на Илия, какъв е бил разговорът? Разговорът е бил как може да се приложи Любовта като разумна сила, да се повдигне човечеството и да може да се избегнат по един разумен начин противоречията за в бъдеще. И не само в една епоха. Защото християнството вече две хиляди години как се прилага. Има нещо, което зависи от човешката свобода. И онези, които са го прилагали, не са го прилагали както трябва. Затова в християнството има дефект. Едно учение, каквото и да е, зависи от онези, които го проповядват и които го прилагат. Ако се приложи добре, ще има резултати, ако не, ще претърпи видоизменение.

Къде се намират подсъзнателният и свръхсъзнателният живот? Те са двата полюса на Божествения живот. Подсъзнателният живот е този на ангелите, а свръхсъзнателният е животът на Божествения свят. Съзнателният и самосъзнателният живот представляват двата полюса на човешкия живот. Съзнателният живот е този на светците, на напредналите духове, които са минали преди нас; самосъзнателният живот е нашият индивидуален живот. При съзнателния и подсъзнателния живот вие трябва да изучавате една област от живата природа, която има връзка със сегашния ви живот. В подсъзнанието например са натрупани всички възможности за реализиране на нещата.

Питам: как ще постигнете това? Само ако знаете законите. Например искате да постигнете нещо добро. Вложете тази мисъл в подсъзнанието си с пълната вяра, че тя ще се реализира. Внесете тази мисъл без страх, без съмнение и висшите същества, които живеят там, ще ви помогнат. Вие само напишете заявлението си до тях, но конкретно, определено и го оставете. Те не обичат общо говорене. Искате да станете утре сутринта точно в 3 1/2 часа. Какво ще направите? Аз съм ви казвал и друг път: ще вложите в подсъзнанието си мисълта, че искате да станете в 3 1/2 часа. Ще кажете тази мисъл само веднъж, без да я повтаряте. При повторението законът не работи. Кажете ли мисълта веднъж – забравете я. Ще видите, че ще станете сутринта в 3 1/2 часа.

Някои от вас имат материални затруднения. Направете същия опит. Кажете си например: идната година на същия ден ще имам на разположение 1000 лева. Вложете тази мисъл в подсъзнанието си и ще видите, че идната година на този ден ще имате 1000 лева. Усъмните ли се, законът не действа. Този закон действа само при пълна вяра. Да кажем, че някой от вас има слаба памет. Ако иска да усили паметта си, той може да се ползва от същия закон. Всяка вечер преди лягане да влага в подсъзнанието си мисълта: “От утре моята памет ще бъде по-силна”. Като внася тази положителна мисъл в подсъзнанието си, паметта му постепенно ще се усилва. Всеки човек, който иска да изкорени своите недъзи, да изправи своя живот, трябва да има положителна, права мисъл. Каквото му е нужно за живота, той трябва да вложи в подсъзнанието си и висшите същества ще се притекат на помощ.

Но законът на внушението изисква специфично време и специфично състояние у човека. Какво значи това? По всяко време не можете да си внушавате. Например, ако си внушавате, когато сте разстроени или раздразнени, не можете да имате добри резултати. Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл, за да се реализира тя, той трябва да избере за това най-хубавото разположение на духа си. Колкото човек е по-неразположен, по-неспокоен, толкова по-бавно и несигурно работи законът на внушението; колкото човек е по-разположен, толкова по-добре работи този закон.

Ето защо, за да може ученикът да се развива правилно, за да води нормален живот, трябва да се намира в хармонична среда. Всеки от вас може да си създаде хармонична среда. Даже и при най-неблагоприятни условия да попадне, той може да си създаде от тях една хармонична среда, но за това се изисква голяма устойчивост и постоянство.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 114

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред