За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Търсене на рецепти от Българска народна медицина
Търсене на рецепти


Преди да пристъпите към лечение с предлаганите в рецептата методи и средства,
консултирайте се с лекар!
МОЛИТВИ ЗА ЗДРАВЕ

ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

Господи, понеже Ти Си направил човека по Образ и Подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй душите ни да пазим всякога това велико благо, което Си ни дал, за да бъдем всякога здрави ние и всички, и да Те славим задружно през всичките векове. Ние се молим за живота и здравето, които Си ни дал, да ги употребим за Твоята Слава на Земята.
(Ще имаме светлина върху вътрешната страна, на която почиват животът и здравето.)


ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (на друг човек)

Всеприсъствущий и всеблаги Боже! Името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас, Твоите слуги, за слава на Името Ти.
Благодарим Ти, че Си ни послушал. Ти Си само наш Господ и освен Тебе другиго нямаме. Ти Си, Който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото за работа полезна.
Нека този наш брат (тази наша сестра) ........., който (която) страда, да приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в присъствието на Твоята Любов, Благост и Сила!
Амин
(Молитвата се отправя в сряда, събота и неделя в 7 и 9 часа преди обяд.)

ЗА ИЗЦЕЛЕНИ (на друг човек)

Господи на силите, Ти Си ни прибежище из род в род. Твоите милости во веки славим. Направил Си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна Ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават в Името Ти.
Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (страдащата сестра) ........., дай внимание на страданията му () и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите Ти, когато Си казал: Въззови към Мене и ще ти отворя, защото Аз, Господ Бог твой Съм, Който подкрепя десницата ти и ти казвам: е бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш през водата. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!
И сега чуй молбата ми, Господи, и излей върху му () от обилната Си милост!
Амин

ЗА ЗДРАВ (на друг човек)

Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здравето, ние, Твоите чада, събрани днес в Името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.
Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (нашата сестра)........., който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим Ти се, излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея) и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му () донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, които Ти съхраняваш за Твоите избрани.
Велики Господи, нека отсега този наш брат (тази наша сестра) приеме Твоята велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).
Господи, благодарим Ти, че Си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.
Амин

ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (лично)

Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си сила Духа да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести, и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота, и да развие в мене дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.
Амин

ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (лично)

Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля.
Амин

ЗА ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ (лично)

Боже, силний и крепкий, лекарю на всички лекари и носителю на всяко небесно разположение и бодрост, дойди и заживей в мен, и ме очисти от всяка нечистота. Измий ме от всяко зловредно влияние на лошите и пакостливи духове и спаси тялото и душата ми. Направи от тялото ми Твой храм, а от душата ми създай скъпоценно съкровище на Твоите заповеди и добродетели.
Като изтръгнеш всяко зловонно петно от душата ми и заличиш досегашните ми грехове и постъпки, разпростри над мене Твоята чудотворна благодат и животворна сила, като ми дадеш здраве и неподатлив за спънки и умора дух.
Далеч отстрани от мен всяко вредно желание, всяка мрачна мисъл, казана от нашия противник, защото Ти Си, Боже, лекар над лекарите най-вещ и най-могъщ.
Амин

ЗА ЗДРАВЕ (лично)

Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете:
Това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил. Това е живот вечен да позная Любовта, Мъдростта и Истината. Това е живот вечен да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде.


ПРИ ПСИХИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
(За прогонване на низши духове и за ограждане от тях)

Махни се, сатана! Христовата кръв измива всеки грях. Капка кръв и за мен е дадена.
Душе, в името на Христовата кръв, заповядвам ти да напуснеш дома ми!

ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ ПРИ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Дървото на живота

То реално съществува и е едно от най-древните растения в България. Територията, на която вирее, е откъсната земя от един праконтинент, който някога е бил и родина на българите. В древни времена то е било могъщо вечнозелено дърво с дълбоки корени и с корона в небесата. За да мине през процепите на времето, дървото се е смалявало и днес е цвете, но съдържа всички качества и свойства на своята предишна форма. Нещо повече: те са компресирани в днешния му вид. По своите вибрации и жизненост то в най-голяма степен съответства на българското естество, като представлява една първична, девствена същина. Тази основа е заложена у всеки роден българин.
Не е възможно да се произнесе името му, защото това ще доведе до опорочаването на неговата чистота, до загубата на нещо съкровено. Едновременно с това, брането, съхранението, обработката на билките в значителна степен, понякога основно променя техните качества и от тях остава само името. Ние ще направим обратното: ще съхраним името, а ще използваме неговата сила по хомеопатичен път.
Тъй като това растение стотици хиляди години е живяло заедно с българина в една обща среда, но е запазило своята чистота, то е в състояние да лекува заболявания на определени органи, които са свързани с мястото и времето на днешното българско поселение. 

Мястото на България в световния организъм

Учителя определя мястото на България в световния организъм като функция на черния дроб. Става дума за пречистване на теченията и в трите свята – на физическия, в астралния и в умствения. Под България минава огнена линия, Балканите са активна сеизмична зона; в Черно море се влива най-оживената и най-замърсената европейска река – Дунав; постоянното въздушно течение от запад (и югозапад), което прекосява цяла Европа, носи не само фини твърди частици, но и астрален прах. Всичко това трябва да премине през черния дроб и през бъбреците и да се филтрира. Неслучайно българите заемат първите места в черната статистика на Европа по смъртни случаи от инфаркти и инсулти, по броя на самоубийствата и имат най-ниска продължителност на живота. В основата е разстройството на черния дроб и на бъбреците.
Черният дроб има определена специфика – той се проявява на физическото поле като част от храносмилателната система, но основната му функция е в астралния свят, в света на низшите чувства. Той е свързан с малкия мозък и с центровете, разположени около ушите. Те включват: агресия, ярост, отчаяние, болезнено честолюбие, изострено чувство за критичност, крайно индивидуализиране и самота, сексуалнят нагон, центровете на движението и т.н. Черният дроб е най-голямата жлеза, без него физическото тяло престава да съществува, но коренът му е в астралния свят. Подобна е функцията и на бъбреците – те пречистват кръвта от токсични вещества, но чрез надбъбречните жлези образуват другия полюс в астралния свят: кортикоидите, адреналинът и норадреналинът, хормоните, близки по състав на мъжките и др. отделени вещества, определят състоянието на по-високите и затова и по-дълго въздействащи астрални нива, които се проявяват като радост, вдъхновение, скръб, депресия и т.н. Или черният дроб е мъжкият, електрическият полюс – неговите импулси са кратки, но много мощни, а бъбреците образуват женският, магнетичният полюс – това е течение с дълги вълни, което прониква целия човешки живот.
Същността на двата органа, тяхната двустепенна функционалност определя и трудността при лечението им с физически препарати: те не са в състояние да оздравят в желаната степен черния дроб и бъбреците, защото техните същности са в надфизическите полета. Остава другата възможност – чрез работа в умствения и в астралния свят да се въздейства върху двата жизненоважни органа, от които най-често боледува българинът и които са в основата на неговия живот на Земята.

Трите свята в човека са свързани с Дървото на живота

Действието в астралния свят е не само осъществимо, но съдържа и висока степен на ефективност, защото българите предпочитат движението не на физическото поле, а именно в низшите области на астралния свят – те са физически трудно подвижни, но могат силно да любят и мразят. Заедно с това, ерата на Водолей активизира астралния свят. Това създава напрежение в народностите, функционално свързани с това поле. Когато енергията се сгъсти в определени области, в определени органи и няма изходен път, те заболяват. Следователно задачата е да се създаде напор, който да активизира работата на бъбреците и на черния дроб. Или енергията трябва да се преведе в движение: да слезе от умствения свят, да премине през астралния и физическия и след това обновена, да пропътува обратния път. Първото движение е дневно – от Слънцето към центъра на Земята, второто е нощно – от центъра на Земята към Слънцето.
По същия начин се движи и енергията в растителния свят. Но за разлика от растенията, които вечно се обновяват и живеят векове, човекът не е в състояние да възприема пряко лъчите на Слънцето, или – той не може да се храни и лекува със светлина. Затова трябва да я усвои чрез растенията. Но тази възприета светлина е вече многократно пречупена, нейните вибрации са сведени често до нулата, затова и резултатът е печален. Изходът е: човекът да събуди в себе си първичния живот, като се свържи с определено растение. За българина това е Дървото на живота.
  
Образът

Вибрациите на умствения свят се проявяват чрез неполяризирана светлина, като мека, бяла, извираща отвън навътре струя; високите астрални области се проявяват чрез цветове – в основата е зеленият цвят, а над него радиират синият, виолетовият и индиго; цветовете на нисшите области на астралното поле – жълтият, кафявият и червеният – са свързани с физическия свят, с неговите форми и се проявяват чрез образи – затова всички емоции и страсти са свързани с конкретен обект, затова и отношенията между българите са белязани от дребнавост, свадливост, недоверие, критичност. Но най-високите добродетели растат не на камък, а в чернозем – в България калта е много, но и небето е високо. Така растат и цветята.  
Дървото на живота е ситуирано в трите свята по следния начин: цъфти в светлината, в умствения свят, разлиства се във влагата и топлината, в астралния свят и расте на физическия свят със своите корени. Корените са свързани с черния дроб, листата – с бъбреците и кожата, а цветовете – и с корените, и с листата.

Молитвата

Светлината в човешкия живот може да дойде само от Бога, чрез неговия проводник – Господа Исус Христос. Връзката с Христос може да се осъществи най-ефикасно чрез молитва. Следователно светлината от молитвата трябва да се пречупи в съзнанието като лъчи и да обгърне Дървото на живота.
Молитвата като изкуство и труд е разгледана обстойно в книгата на Учителя „О, Господи!”. Тук ще припомним някои основни положения за начина, мястото, времето и състоянието при молитва.
1. Място.
Молитвата може да се осъществи на всяко място, където човек е в състояние да се усамоти. Добре е, то да е изолирано от шум и гласове. Ако е помещение и имате възможност за избор, затворете очи, отпуснете се, приглушете всички външни сетива, мислено си представете ограденото пространство и вижте къде струи бяла светлина – там е точката за молитва. Ако помещението може да се затъмни, е добре, но при всички случаи затворете очи – те са прозорците на „тайната стаичка” в човека.
2. Положение на тялото. 
Може да сте седнали, като гърбът и краката образуват прави ъгли, или да сте прави: краката да са раздалечени в крайните точки на раменете, ръцете свободно да са отпуснати покрай тялото, гърбът е изправен. И в двата случая главата да е успоредна на линията на хоризонта. За разлика от всички източни техники българинът трябва да запомни и да изпълни следното: крайниците не се прекръстосват, те остават отворени, за да може енергията свободно да циркулира. Източните методи са възникнали по време на инволюцията – човекът се е стремял да се въплъти докрай в материята, да насити енергийно всички органи и системи. За българина това е отминало време – той живее в еволюционния период, когато физическото тяло е материализирано докрай и затова трябва непрекъснато да проветрява своя храм – да предава и да приема енергия.
Съществува и още едно обстоятелство: източният човек е естествено религиозен – той може да насочи енергията си към определен източник и го прави това подсъзнателно. За индусите Буда не е име, а начин за пътуване в надфизическите полета. Затова Буда има хиляди имена, хиляди въплъщения, които изразяват определено състояние на съзнанието. В българина религиозното чувство е закърняло, затова вихрите на събудените полета се насочват към органите, които са най-възприемчиви – черният дроб и бъбреците.   
3. Състояние.  
Основната грешка при молитвата е, че човек се опитва силом чрез дневното си съзнание да предаде своите мисли и чувства към небето и съответно да приеме благословение – той се съсредоточва, напряга мускулите си и сякаш е готов да литне. Така нищо съществено не може да се постигне. Задачата се състои точно в обратното: човек трябва да се отпусне, да разхлаби всички мускули, всички физически връзки, като се остави само на природните течения, които регулират налягането и напрежението във всички полета.
Подобно състояние на отпускане, на покой се наблюдава преди заспиване – това е чертата между деня и нощта, когато човек възприема зеления лъч, който отделя двете половини на светлинния спектър. Състоянието на съзнанието в този момент на полубудност – полусън определя в голяма степен останалите фази на съня, а и мига на събуждане, който, от своя страна, действа като код през деня. Освен физическото отпускане, човек трябва да затвори очите си и да насочи вътрешния си поглед под ъгъл от 45 градуса над хоризонта. По този начин той навлиза в определен отрязък от светлинния спектър, който активизира силите на надфизическите тела. Възможно е в началото на молитвината практика човек да заспива, с времето това състояние ще се укрепи и този отрязък от светлината ще се разкрие пред човека. Ако сте заспали, легнете си, не се опитвайте отново да активирате тази фаза на съзнанието.   
Човек заспива, защото не е в състояние отначало да понесе новата, вътрешната светлина. Това, че заспивате, е знак, че тя съществува, че вие можете да я изявите. Пълният, проявеният спектър е светлината на Христос. Ако тази мисъл проникне във вашето самосъзнание, подсъзнание, съзнание и сврхъзнание, всички фази на денонощието са благословени, те вече са свързани една с друга и човек може да работи при всички обстоятелства и условия. Но това е задача дългосрочна.
4. Време.
Подходящото време за молитва е сутрин в часа преди изгрева на Слънцето и вечер преди сън – между 21 и 22 и 22 и 23 часа. Сутрин молитвата се извършва веднага след ставане, преди всички други дневни занимания, преди закуска, а вечер – преди лягане. Не е добре след вечерната молитва човек да се храни, да гледа телевизия, да извършва друга работа – той трябва да е приключил с дневните занимания, от една страна – за да бъде спокоен, от друга – да може да пренесе молитвеното настроение в съня.
5. Начин на моление.
Обикновено думите на молитвата се произнасят наум, но е възможно и да се шепнат, това е личен избор. Текстът на молитвата трябва да се научи наизуст. Както вече стана дума много е трудно да се съчетаят състоянията, породени от дневната и от вътрешната светлина: едната ангажира сетивата, другата – надфизическите тела. Възможно е през деня, за няколко минути, многократно да се прочита текстът на молитвата – по този начин се постига и най-пълна дневна релаксация. Тази молитва не изключва произнасянето на други молитви по други поводи и в друго време.  
6. Подготвителна и заключителна фаза.
Преди молитва човек трябва да се настрои – да се настани удобно, да се потопи в молитвеното състояние и да изчака известно време външният свят да утихне. Това е фазата, в която той може да визуализира образа на Дървото на живота, да го приеме в себе си. Но с началото на молитвата всички форми трябва да се разтворят във вътрешната Христова светлина. Неминуемо ще се появят паразитни образи и мисли – не се борете с тях, а ги отдалечете в съзнанието си и ги наблюдавайте като форми. Ако не влизате във връзка с тях, те ще се стопят от само себе си. Има мисли и форми, които преследват човека дни, месеци, понякога и години. Единственият изход е ги обективизирате, да не ги подхранвате и те ще си отидат.
След молитва добре е да запазите известно време молитвеното състояние – тогава ще приемете отгласа от нивото, докъдето е достигнала молитвата ви. Това може да е чувство на подем, на мир, на любов, на единение и т.н. Ако след молитвата се чувствате притеснени, ако изпитвате чувства на страх, на ярост и др., знайте, че сте се молили в дневната светлина, в късовълновите лъчи на червения, кафявия и жълтия цвят. Не повтаряйте опита си веднага, изчакайте новия ден, като през деня постепенно настайвате съзнанието си към вечерния час, като пристан на покой, на вътрешен подем, на приемане на Христовата светлина.  

Молитвата

Боже на всичко видимо и невидимо, моля Те, прояви чрез нас Твоята Истина, Мъдрост и Любов. А това е живот вечен, да възлюбиш с цялата си душа, с цялото си сърце, с целия си ум и с всичката си сила Тебе, единния, истия Бог и Твоя възлюбен, еднороден Син, Когото изпрати за нашето спасение.

Моля Те, Господи, прояви чрез нас Твоята светлина, за да ни освободиш от злите сили и влияния, да ни оградиш с диаментена стена, да прочистят аурата и тялото, да просветнат ума, дробовете и сърцето, да го положим на Твоя олтар и верни и истини да работим най-добре за Теб, за ближния и за развитието на нашите души.

Моля Те, Господи, прояви чрез нас Твоите добродетели – търпение, въздържание, самообладание, кротост, послушание, милосърдие – всичко светло и чисто, върху което си построил вселената, осветено от Любовта към Тебе. Нека Твоята милост достигне всички същества, всички души, всички земи.

Да се свети Името Ти, да пребъдва Царството Ти, да бъде Волята Ти както на небето, така и на Земята.

АминНаправи своя избор
Напред
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница "Астрала"